Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


A személyesen végzett szolgáltatásoknál nem szükséges céget alapítani. Előnyösebb lehet egyéni vállalkozói engedély alapján végezni a tevékenységet. Az egyéni vállalkozó teljes vagyonával felel a tevékenységével okozott károkért. Az egyéni vállalkozás indításáról és a további teendőkről szól a cikk.

Szlovák egyéni vállalkozás indítása

Engedélyhez kötött, iparűzési és szabad tevékenységi körök

Az egyéni vállalkozás működtetését a 455/1991 számú iparűzési törvény szabályozza.

A vállalkozáshoz szükséges alap követelmények a következők:

  • betöltött 18 éves életkor,
  • jog- és cselekvőképesség,
  • feddhetetlenség.

A szabad tevékenységi körök (szlovákul „voľné živnosti”) azok, amelyekhez nem szükséges felmutatni szakirányú végzettséget, és nem szükséges gyakorlattal sem rendelkezni. Ilyenek például az általános kereskedelmi tevékenységek, a közvetítői tevékenység, stb. Egyszerűség kedvéért – a szabad tevékenységek azok, amelyek nem tartoznak sem az iparűzési tevékenységek közé, sem az „engedélyhez kötött tevékenységek” közé.

A kézműves iparűzési tevékenységek (szlovákul „remeselné živnosti”) azok, amelyeknél bizonyos szakirányú végzettség és gyakorlat szükséges. Az iparűzési törvény 1. számú mellékletében vannak felsorolva. Az általános, illetve szakirányú végzettséget bizonyítvánnyal, vagy diplomával szükséges felmutatni.

Az engedélyhez kötött tevékenységek (szlovákul „viazané živnosti) azok, amelyek külön engedélyeztetési folyamathoz kötöttek. Az iparűzési törvény 2. számú mellékletében vannak felsorolva. Ilyenek például a fém termékek gyártása, a gépek és berendezések gyártása, egyészségügyi termékek gyártása, órák és optikai műszerek gyártása, építőipari tevékenység.

Külön engedélyhez kötött tevékenységek

A jövedelemadó törvény is külön rendelkezés (6.§ (1) bekezdés c) pontja) alatt kezeli azokat a vállalkozókat, akiknek a tevékenységük rendkívüli engedélyeztetés alá tartozik. Ilyenek például az orvosok, patikusok, ügyvédek, adótanácsadók, tolmácsok, fordítók, bírósági szakértők, stb. Ezek a szakemberek nem az iparűzési hivatal által szerzik meg a vállalkozási engedélyüket.

Ezeknek a tevékenységeknek a végzéséhez speciális végzettség szükséges. Mindnek külön törvény szabja meg a működtetését. Ezek a törvények rendelkeznek a működési engedély kiadásáról is.

Mi szükséges egyéni vállalkozás indításához

Az egyéni vállalkozást már a lényegéből adódóan és a három fent említett alap feltétel miatt nem igazán lehet működtetni másik országból. Ahhoz, hogy valaki Szlovákiában egyéni vállalkozóként tevékenykedjen, kell, hogy legyen lakcíme Szlovák Köztársaság területén.

Amennyiben külföldi állampolgár szeretne Szlovákiában egyéni vállalkozói engedélyhez jutni, szükséges hozzá friss, 3 hónapnál nem régibb erkölcsi bizonyítvány. Ezt fordító által hitelesítve szlovák nyelvre szükséges lefordítani.

Szlovák állampolgárok számára a hivatal saját hatáskörében intézi az erkölcsi bizonyítvány lekérését.

Vállalkozói igazolvány megszerzése

Az iparűzési hivatalnak a következő adatokat szükséges bejelenteni:

  • vállalkozó nevét,
  • lakóhelyét,
  • vállalkozás működtetésének címét.

Kétféle módon lehet megtenni a bejelentést és ezáltal hozzájutni a vállalkozási igazolványhoz.

Személyesen a hivatalban

Minden járási hivatal keretén belül működnek iparűzési hivatalok, ún. „egységes kapcsolattartó pontok” (szlovákul jednotné kontaktné miesto – JKM). Ezek hatáskörébe tartozik a vállalkozói engedély kiadása.

A hivatal személyes látogatása során az ügyintéző segít kitölteni a bejelentési nyilatkozatot. Az egyes tevékenység bejelentése tételenként 5 EUR-ba kerül. Így például ha 14 különböző tevékenységet szeretnénk bejelenteni, ennek ára összesen 70 EUR.

Online

Az online bejelentéshez szükséges, hogy a kérvényező rendelkezzen olyan szlovák személyazonossági igazolvánnyal, amely tartalmazza az elektronikus aláírást. Nem szlovák állampolgárok is rendelkezhetnek alternatív hitelesítő eszközzel.

Meghatalmazás alapján bárki, aki ért hozzá, be tudja jelenteni egy másik személy számára az egyéni vállalkozás indítását és kérvényezheti a vállalkozási engedély kiadását.

Az online bejelentés a slovensko.sk portálon történik. Itt kiválasztandó a lakóhely alapján illetékes járási egységes kapcsolattartó pont. Majd megnyílik a bejelentésre alkalmas űrlap. Az űrlap által lehet becsatolni a végzettséget igazoló dokumentumokat, külföldi személy esetén az erkölcsi bizonyítványt hiteles fordítással együtt, illetve a meghatalmazást. Az űrlap kitöltésével és elektronikus aláírásával elküldhető a kérvény.

Online úton történő vállalkozói engedély igénylése illetékmentes.

Az iparűzési hivatal a bejelentés után legkésőbb 3 napon belül köteles kiállítani a vállalkozási engedélyről szóló igazolást és elküldi a kérvényező elektronikus postafiókjába. Tapasztalataim alapján egyszerű, kényelmes és gyors ügyintézés.

A vállalkozási tevékenységet már közvetlenül a bejelentés után lehet végezni.

Mit lehet még elintézni a bejelentés során

Akár személyesen a hivatalban történik a bejelentés, akár online, további tennivalóktól mentesülhet a vállalkozását indító személy. Ennek következtében időt spórolhat.

Erkölcsi bizonyítvány lekérése

Mint már fentebb említettem, a szlovák állampolgárok számára a hivatal saját hatáskörében lekéri az erkölcsi bizonyítványt. Akár a hivatalban a papíralapú kérvényen, akár az online kérvényezésnél az erre vonatkozó mezőbe be kell írni a kérelmező személyes adatait és a szülei adatait.

Bejelentés az egészségbiztosítóba

Szlovákiában a társadalombiztosítás két részre osztódik. Külön törvény alapján működik az egészségbiztosítás és másik törvény alapján a szociális biztosítás. Az egészségbiztosítást három biztosító társaság működteti.

Természetes személy csupán egy országban lehet részese a társadalombiztosításnak. Szlovákiában három egészségbiztosító társaság közül választhatunk.

Akár személyesen az iparűzési hivatalban, akár online bejelentés során, a bejelentési űrlapon lehet jelezni, hogy az igénylő kéri a bejelentését az általa választott egészségi biztosító társasághoz. Egészségbiztosításra akkor is szükséges jelentkezni, ha az igénylő munkaviszony mellet kíván vállalkozni.

A szociális biztosítóba nem kötelező a bejelentkezés közvetlenül a vállalkozás indítása után. A vállalkozó önkéntesen biztosíthatja magát a szociális biztosítónál. Ezt viszont közvetlenül a szociális biztosítóval kell intézni – akár személyesen, akár online az elektronikus aláírással ellátott személyazonossági igazolvány segítségével.

A szociális biztosítás járulékait az előző évben elért jövedelem összege alapján szükséges fizetni. Amennyiben a vállalkozó összes bevétele 2019-ben meghaladná az 6.552 EUR-t, 2021. július 1.-től kötelezően jelentkeznie kell szociális biztosításra.

Adóregisztráció

A vállalkozási tevékenységet bejelentő űrlapon lehet igényelni a jövedelemadó fizetésre történő regisztrációt. Akár személyesen, akár online intézzük a vállalkozás indításának bejelentését. Az iparűzési hivatal továbbítja a vállalkozó adatait az adóhatóság felé. Majd néhány nap múlva a vállalkozó megkapja az adóhatóságtól postai küldeményben a lakcímére a szürke kiskártyát, ami a vállalkozás adószámát is tartalmazza.

Ahhoz, hogy a vállalkozó kommunikálni tudjon az adóhatósággal, elektronikus hozzáférést kell intéznie a portálhoz. Ez megoldható kétféle módon:

  • az elektronikus aláírással ellátott személyi igazolvánnyal, illetve az alternatív hitelesítő eszköz segítségével,
  • vagy adóhatósági elektronikus jel igénylésével közvetlenül az adóhatóságnál. (Ilyen módon csak a természetes személyek, tehát az egyéni vállalkozók kommunikálhatnak, a cégek ügyvezetői nem).

Más adónemekre, mint például a hozzáadottérték adó, gépjárműadó, munkavállalóktól levont adó fizetésére külön kell intézni a bejelentést közvetlenül az adóhatóságnál.

Változások bejelentése

Amennyiben változás történik a személyi adatokat illetően, a tevékenységi körökkel kapcsolatban, vagy más címen lesz a vállalkozás működtetve, ezt legkésőbb 15 napon belül be kell jelenteni az iparűzési hivatal felé.

A személyesen történő bejelentésnél 3 EUR illetéket kell fizetni. Ez elektronikus bejelentés illetékmentes.

Tevékenységek bővítése működő vállalkozásnál

A már működő vállalkozásnál is lehet, hogy bővíteni szükséges a tevékenységi köröket. Az eljárás hasonlóképpen működik, mint arról a fentiekben írtam az újonnan indított vállalkozással kapcsolatban. Értelemszerűen nem szükséges újra jelentkezni az egészségbiztosításra és az adóhatósághoz sem kell ismételten regisztrálni. De friss erkölcsi bizonyítványt ismételten igényelni szükséges. Külföldi állampolgár esetében a szlovák nyelvű hiteles fordítását is biztosítani kell.

Munkaviszony mellett is indítható egyéni vállalkozás

Ilyen esetben a vállalkozói engedély igénylése a fentiekhez hasonlóan történik. Gyakorlatilag lényegtelen, hogy az egyéni vállalkozónak van-e párhuzamosan munkaviszonya, vagy nem. Úgy az adózás terén, mint a járulékfizetéseknél a kötelességek és a tennivalók azonosak.

Számvitel és jövedelemadó fizetés

Az egyéni vállalkozó háromféle lehetőség közül választhat. Vezethet egyszeres könyvvitelt. Majd a könyvelt eredmény alapján fizeti a személyi jövedelemadót. Nyilván ennek akkor van érteleme, ha vagyontárgyak, illetve raktárkészlet is van a vállalkozásban.

Vezetheti az adó alá vetendő bevételek és adóköltségek nyilvántartását. Ez egy egyszerűbb forma, amelyt akkor érdemes választani, ha a bevételekhez képest elég magasak a kiadások.

Ha a vállalkozásban a bevételekhez képest kevés a kiadás, érdemesebb inkább átalány alapú költségelszámolást választani. Alacsony bevételek esetén (éves szinten max. 33.000 EUR-ig) ez egy nagyon előnyös adózási forma. Csak azok a vállalkozók élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik nem DPH (szlovák ÁFA) fizetők.

Ha nem is vezetne a vállalkozó számvitelt, abban az esetben is tanácsos együttműködni könyvelővel. Egy vállalkozásnak a számvitel vezetésén kívül is rengeteg buktatója lehet, amire egy szakember segítsége jól jöhet.

Hozzáadottérték-adó regisztráció

A szlovák egyéni vállalkozó az engedélye megszerzésével és az adóhatósági regisztrációval (szürke kiskártyával) nem válik egyben hozzáadottérték-adó fizetővé.

Alanyi mentes marad a vállalkozás addig, amíg az egymást követő utolsó 12 hónapban nem éri el a 49.790 EUR forgalmat. Ahogy ezt a forgalmat elérte, kötelezően DPH (szlovák ÁFA) fizetővé válik. Ezt viszont kérelmezni kell az adóhatóságnál.

Lehet önként is hozzáadottérték-adó fizető, de ezt is kérelmezni szükséges az adóhatóságnál. Nagyon jól meg kell indokolni. Nem minden esetben engedélyezi a szlovák adóhatóság az önkéntes adófizetői státuszt.

Van még egy köztes megoldás, amikor a vállalkozó nem válik hozzáadottérték-adó fizetővé. De ze már meghaladja ennek a cikknek a témáját és terjedelmét.

Olvasóim figyelmébe ajánlok további három cikket

Amennyiben érdeklődik szlovák egyéni vállalkozás iránt, olvassa el még a következő három bejegyzést, melyek ennek a cikknek a publikálása után lettek megalkotva és közzétéve:

Adózási illetőség megállapítása természetes személyeknél

Mit érdemes tudni ahhoz, hogy sikeres legyen a vállalkozás áthelyezése Szlovákiába

Szlovák EV engedély – mit old meg és mit nem

.

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárat küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2020.05.03.

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamilyen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

.

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!