4 különböző adóhatósághoz történő bejelentkezés vár az új vállalkozásra

Ha megalakul egy új cég Szlovákiában, vagy az egyéni vállalkozó megkapja a vállalkozási engedélyét, négy különböző regisztrációt kell megtennie az adóhatóság felé. Ugyanez vonatkozik a civil szervezetekre is. Amennyiben külföldi vállalkozásnak állandó telephelye keletkezik a Szlovák Köztársaság területén, rá is a cikkben leírtak vonatkoznak.

Láncügylet lényege egyszerűen és érthetően

A láncügylet lényege: Amennyiben két vagy több egymást követő közösségen belüli értékesítés jön létre, és csak egyetlen áruszállítás, abban az esetben a szállítást csak az egyik értékesítéshez lehet vonatkoztatni. Ezt nevezzük mozgó értékesítésnek. Azoknál az ügyleteknél, amelyek megelőzik a mozgó ügyletet, a résztvevőknek a szállítás országának adóregisztrációval kell rendelkezni. Ennek az országnak a hozzáadottérték-adójával kell kiállítani a számlát. Azoknál az ügyleteknél, amelyek követik a mozgó ügyletet, a szállítás végződése országának hozzáadottérték-adójával kell kiállítani a számlát. Természetesen a mozgó ügylet utáni résztvevőknek a szállítás végződése országában kell rendelkezniük közösségi adószámmal.

A 2017-es egészségbiztosítási járulék elszámolása

Az augusztusi hónap folyamán esedékes az egészségbiztosítási járulék előző naptári évre vonatkozó elszámolása. A többlet járulékot a biztosító társaságok kiutalják a járulék fizetőnek. A tartozást a kimutatás átvételétől számított 60 napon belül be kell hogy fizesse a járulék fizetője – munkáltató, egyéni vállalkozó, illetve a biztosított.

A szlovák egészségbiztosítási járulék kedvezmény

Az egészségbiztosítási járulék kedvezmény lényege abban rejlik, hogy az a munkavállaló, aki jogosult az érvényesítésére, a járulék kedvezmény összegével csökkenti azt az összeget, amelyből számítódik az egészségbiztosítási járuléka. Végeredményben kevesebb járulékot fizet a munkavállaló és a munkáltató is. De a munkáltatónak ez a lehetősége 2018-ban megszűnt.

Osztalékadó levonása a 2017-ben elért nyereség alapján

A 2017-ben Szlovákiában bevezetett osztalékadó 7%. Levonással beszedett adók közé tartozik. Ezért külön értesítést szükséges a cégnek benyújtani az adóhatóság felé. A magyar adóilletőségű tulajdonosnak a szlovák cégéből fizetett osztalékból Szlovákiában kell fizetni osztalékadót. Ezen túlmenően a magyar adóelőírások szerint is adózni kell a saját hazájában.