A 2017-es egészségbiztosítási járulék elszámolása

Az augusztusi hónap folyamán esedékes az egészségbiztosítási járulék előző naptári évre vonatkozó elszámolása. A többlet járulékot a biztosító társaságok kiutalják a járulék fizetőnek. A tartozást a kimutatás átvételétől számított 60 napon belül be kell hogy fizesse a járulék fizetője – munkáltató, egyéni vállalkozó, illetve a biztosított.

A szlovák egészségbiztosítási járulék kedvezmény

Az egészségbiztosítási járulék kedvezmény lényege abban rejlik, hogy az a munkavállaló, aki jogosult az érvényesítésére, a járulék kedvezmény összegével csökkenti azt az összeget, amelyből számítódik az egészségbiztosítási járuléka. Végeredményben kevesebb járulékot fizet a munkavállaló és a munkáltató is. De a munkáltatónak ez a lehetősége 2018-ban megszűnt.

Osztalékadó levonása a 2017-ben elért nyereség alapján

A 2017-ben Szlovákiában bevezetett osztalékadó 7%. Levonással beszedett adók közé tartozik. Ezért külön értesítést szükséges a cégnek benyújtani az adóhatóság felé. A magyar adóilletőségű tulajdonosnak a szlovák cégéből fizetett osztalékból Szlovákiában kell fizetni osztalékadót. Ezen túlmenően a magyar adóelőírások szerint is adózni kell a saját hazájában.

Ellenőrző kimutatás a számlák online bekötése helyett Szlovákiában

Az ellenőrző kimutatás a hozzáadottérték-adó bevallásban szerepeltetett adatok tételes kimutatása. Minden bejövő számlát és minden kiadott számlát, amelyek tartalmaznak szlovák hozzáadottérték-adót, ezen kívül minden pénztárbizonylatot (mint egyszerűsített adóbizonylatot) tételesen fel kell tüntetni az adott időszakra vonatkozó ellenőrző kimutatásban.

Az adó-megbízhatósági mutató bevezetése Szlovákiában

Az adó-megbízhatósági mutató alatt az adózó minősítése értendő a pénzügyi hatóság felé teljesített kötelességei alapján az adórend rendelkezései értelmében, illetve egyedi szabályok értelmében. Az egyes adó-megbízhatósági fokozatokhoz különös adózási szabályokat állít össze a szlovák pénzügyi hatóság igazgatósága, melyek bizonyos előnyöket jelenthetnek az adózók számára.

DPH visszaigénylés – mikor kapja vissza a vállalkozó a befizetett adóját?

DPH visszaigénylés akkor esedékes, ha egy adóidőszakban több hozzáadottérték adót fizetett ki a vállalkozás a befogadott teljesítéseknél, mint amennyit az általa nyújtott teljesítésekben felszámolt. Ebben a cikkben több példa segítségével vázolom, hogy mikor kaphatja vissza a vállalkozás a hozzáadottérték-adó különbözetet.