Adóköltségek Szlovákiában és ezek korlátozásai

A szlovák jövedelemadó törvény egyaránt vonatkozik cégekre és az egyéni vállalkozókra. Mindkét esetben az 595/2003 számú jövedelemadó törvény költségekre vonatkozó közös paragrafusait kell figyelembe venni. Ehhez csatlakoznak még más típusú korlátozások, mint például az átalány költségérvényesítés magáncélra is használt eszközöknél, a DPH érvényesíthetősége költségként, a bankkártyával történő fizetések korlátozása, és a készpénzfizetési korlátozás.

5 típusú állandó telephely Szlovákiában

Ahhoz, hogy a külföldi személynek jövedelemadó fizetési kötelessége keletkezzen Szlovákiában, olyan tevékenységet kell folytatnia a Szlovák Köztársaság területén, amelyekről a szlovák jövedelemadó törvény kimondja, hogy Szlovákiában kell jövedelemadó fizetés alá vetni. Ezek a tevékenységek az 595/2003 számú szlovák jövedelemadó-törvény 16.§-ában vannak feltüntetve. Párhuzamosan a két ország közötti kettős adózás elkerüléséről szóló Egyezmény rendelkezéseinek is meg kell felelni.

Alkalmazotti viszonyban lévő külföldi állampolgár adózása Szlovákiában

A másik államban adó-illetőségű adózó (külföldi állampolgár), csupán a Szlovák Köztársaság területén elért jövedelméből köteles Szlovákia felé adózni. A cikkben található az a három feltétel, amely ha egyaránt teljesül, a korlátolt adókötelességű adóalany jövedelme mentes a Szlovák Köztársaságon belüli jövedelemadó fizetésénék kötelessége alól.

Szlovák telephely fogalma a különböző törvényekben

Az egyes törvények különböző módon határozzák meg a szlovák telephely fogalmát. Így tehát különböző definíciója is lehet a telephely kifejezésnek. Ezért is fontos tudni, hogy milyen célra melyik törvény meghatározását alkalmazzuk. A nemzetközi, illetve határon átnyúló ügyleteknél nagyon fontos a meghatározása annak, hogy keletkezett-e a vállalkozásnak a másik országban adóügyi telephelye, vagy nem.