Munkáltató étkezési hozzájárulása 2022-től

Eredetileg azt vártuk a 2021 őszén jóváhagyott Munka Törvénykönyvének és jövedelemadó törvénynek módosításától, hogy egyforma feltételeket teremt a munkáltató étkezési hozzájárulása körül. Márciustól ugyanis bevezették azt a lehetőséget, hogy a munkavállalók választhatnak utalványok és pénzben fizetett étkezési hozzájárulás között. Igaz, a 2022. január 1-től érvényes szabályozás mindkét csoport számára egyenlő feltételeket teremt. De sajnos kevésbé kedvező feltételeket. Alacsonyabb összegű támogatásra fog vonatkozni az adómentesség és járulékmentesség.

Külföldi munkavállaló jövedelmének adózása eltérhet a TB hovatartozásától

Természetes személy csak egy tagállamban tartozhat társadalombiztosítási rendszer alá. Személyi jövedelemadót viszont több országban is követelhetnek tőle. Külföldi munkavállaló jövedelmének adózása több tényezőtől függ. Meglehet, hogy egyik országba fizeti az adót, másikba tartozik társadalombiztosítás alá. Mivel sok szlovák állampolgár Magyarországon dolgozik, és sok magyar állampolgár vállal munkát Szlovákiában, aktuális a téma.

Munkaviszony, ill. ügyvezetés a saját cégben – transzferár szabályok

Tekinthető-e kapcsolt vállalkozásnak a tulajdonos, mint természetes személy és a szlovák cége? Ha igen, mit kell szem előtt tartani? Főképpen akkor, ha a tulajdonos kezében van az ügyvezetés a saját cégben. A tulajdonos emelheti a jegyzett tőkét, tőkealapot hozhat létre, vagy tagi kölcsönt adhat a saját cégének. Hasonlóképpen a tulajdonos vehet ki kölcsönt a saját cégéből. Ebben a cikkben arra fektetem a hangsúlyt, hogy a tulajdonos és a cége között bonyolított különböző típusú ügyletek milyen esetben tartoznak transzferár szabályozás alá.

Adómegállapítási eljárás szlovák adórend szerint

Az adómegállapítási eljárás az adóellenőrzés következő szakasza, amelyet csak akkor hajt végre az adóhatóság, ha a jegyzőkönyvvel együtt kiküldték a felszólítást az adóalanynak a jegyzőkönyvvel kapcsolatos észrevételei benyújtására. Az adómegállapítási eljárásról a szlovák adórend 68.§-a rendelkezik. A gyorsított adómegállapítási eljárásról meg a 68a.§ rendelkezik.

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!