Foglalkoztatási formák Szlovákiában

Két csoportba oszthatók a foglalkoztatási formák Szlovákiában. Az egyik csoport a rendes munkaviszony és annak különböző formái. Másik csoportot a munkaviszonytól eltérő munkavégzésre irányuló különböző megállapodások képezik. A munkaviszony keretein belül a feltételeket és a munkaviszonytól eltérő foglalkoztatás feltételeit is a Munkatörvénykönyv szabályozza.

Tényleges tulajdonos a szlovák cégbírósági nyilvántartásban

A jogi személyek cégbírósági bejegyzésénél 2018. november 1-től szükséges bejegyeztetni a tényleges tulajdonos adatait is. A már korábban bejegyzett cégeknek is kötelességük bejegyeztetni a tényleges tulajdonos adatait, mégpedig legkésőbb 2019. december 31-ig. Ezzel a kötelességgel a szlovák jogrend eleget tesz a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv rendelkezéseinek.

Az adó-megbízhatósági mutató bevezetése Szlovákiában

Az adó-megbízhatósági mutató alatt az adózó minősítése értendő a pénzügyi hatóság felé teljesített kötelességei alapján az adórend rendelkezései értelmében, illetve egyedi szabályok értelmében. Az egyes adó-megbízhatósági fokozatokhoz különös adózási szabályokat állít össze a szlovák pénzügyi hatóság igazgatósága, melyek bizonyos előnyöket jelenthetnek az adózók számára.