Szlovák ügyfélkapu és az alternatív hitelesítő eszköz külföldieknek

A szlovák cégek azon ügyvezetői, akik szlovák állampolgárok, hozzáférést kaptak az általuk vezetett cég központi ügyfélkapujához. Fontos, hogy egy külföldi cégvezető is tudja, mi történik a szlovák cége ügyfélkapujában. Ne csak a könyvelőjére, vagy más megbízott személyre hagyatkozzon. A nyelvi akadályokat könnyű leküzdeni online fordítók segítségével. Hogyan érhető el a szlovák ügyfélkapu a külföldiek számára, akik nem rendelkeznek szlovák személyigazolvánnyal – olvassa tovább a cikkben.

Külföldi kiküldetés Szlovákiából

Szlovákiából külföldre kiküldött munkavállalónak a munkáltatója köteles téríteni az útiköltségeit, szállásköltségeit, étkezésével kapcsolatos költségeket, üzemanyagot, gyógyászati költségek biztosítását, kötelező védőojtás költségét, a családja látogatásának útiköltségét és további kiadásokat, amelyek felmerültek a szolgálati úttal kapcsolatban. Egyéb költségeket is téríthet a munkáltató, de ezek nem igénylehetők a törvény alapján. Zsebpénzt is kaphat a külföldre kiküldött munkavállaló, de erre már a munkáltató nem kötelezhető.

Szlovák étkezési utalványok és a munkáltató kötelességei

A szlovák munkáltató köteles meleg ebéd fogyasztását biztosítani a munkavállalói számára. Ezen túlmenően köteles hozzájárulni a munkavállalói étkezési költségeihez. Ezt legegyszerűbben a szlovák étkezési utalványok által teheti meg. 2019. július 1.-től emelkedik ez étkezési utalványok minimális értéke és ezzel párhuzamosan a támogatás maximálisan elszámolható értéke. Az étkezési hozzájárulást a munkáltató elszámolhatja adóköltségként. A munkavállalónál viszont adómentes és járulékmentes jövedelemnek minősül. Az egyéni vállalkozók is adóköltségként érvényesíthetik az étkezési utalványokat.

Foglalkoztatási formák Szlovákiában

Két csoportba oszthatók a foglalkoztatási formák Szlovákiában. Az egyik csoport a rendes munkaviszony és annak különböző formái. Másik csoportot a munkaviszonytól eltérő munkavégzésre irányuló különböző megállapodások képezik. A munkaviszony keretein belül a feltételeket és a munkaviszonytól eltérő foglalkoztatás feltételeit is a Munkatörvénykönyv szabályozza.

Tényleges tulajdonos a szlovák cégbírósági nyilvántartásban

A jogi személyek cégbírósági bejegyzésénél 2018. november 1-től szükséges bejegyeztetni a tényleges tulajdonos adatait is. A már korábban bejegyzett cégeknek is kötelességük bejegyeztetni a tényleges tulajdonos adatait, mégpedig legkésőbb 2019. december 31-ig. Ezzel a kötelességgel a szlovák jogrend eleget tesz a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv rendelkezéseinek.