Magyar cégnek miért lehet hasznára szlovák kirendeltség?

Szlovák kirendeltség alatt magyar cég Szlovákiában cégbíróság által bejegyzett szervezeti egységét értem. A szervezeti egység lehet iroda, raktár, fióktelep, vagy csupán egy működési cím. A szlovák cégbíróság által bejegyzett külföldi személy szervezeti egysége nem önálló jogalany. Annyit jelent, hogy a Szlovák Köztársaság területén egy külföldi cég hivatalosan tevékenykedik. Hogy milyen helyzetekben lehet ez előnyös – olvassa tovább a cikkben.

Webáruház szlovák vállalkozás által üzemeltetve

Tágabb értelemben távolsági értékesítésnek értelmezhetnénk minden online értékesítést akár egy országon belül, akár országhatárokon túl. Viszont az EU irányelve meghatározza, mit kell értelmezni e fogalom alatt hozzáadottérték-adó szemszögéből. Megadja hozzá a törvényes keretet. Ebben a cikkben főképpen abból a szemszögből írok a távolsági értékesítésről, amikor egy webáruház szlovák vállalkozás által végez termékértékesítést az EU térségben.

Útmutató a szlovák adóbevallások elkészítéséhez és benyújtásához

Ebben a cikkben általánosan írok a szlovák adóbevallások elkészítéséről és benyújtásáról. Itt csupán a jövedelemadó bevallásokról és a hozzáadottérték-adó bevallásról írok, a helyi adókról nem. Megemlítem még a gépjárműadót. A bevallások benyújtása sem egyszerű, hiszen főképpen elektronikus úton kell eljuttatni az adóhatósághoz. Az adók befizetéséről külön fejezet szól. Továbbá szó van a szankciókról is.

Szlovák ÁFA 2020 változások

A DPH – szlovák ÁFA 2020–ra vonatkozó változásai közé tartozik az adómérték csökkentése némely élelmiszerek, újságok, folyóiratok és szállásadási szolgáltatásokra vonatkozóan. Az elajándékozott kis értékű tárgyieszközök után sem kell már a teljes beszerzési ár alapján befizetni az adót. Hasonlóképpen, mint az egész EU-ban, a szlovák törvényben is bevezetésre került a „call-off stock” rezsim. Új paragrafus pontosítja a láncügyletekre vonatkozó előírásokat.

A DPH regisztráció előtti beszerzések DPH – szlovák áfa visszaigénylése

Az újonnan regisztrált DPH (szlovák ÁFA) adóalany visszaigényelheti az előzetesen felszámított hozzáadottérték-adót (DPH-t), amelyet még a regisztráció előtt fizetett ki. Visszaigényelheti így az általa vásárolt termékek és szolgáltatások DPH tartalmát. Egyszerűen fogalmazva – a hozzáadottérték-adót olyan termékekből és szolgáltatásokból lehet visszaigényelni, amelyek a DPH regisztráció időpontjában még nem lettek felhasználva. Milyen termékekből és szolgáltatásokból igényelhető vissza a DPH és hogy kell számítani a visszaigénylendő adót, megtudhatja ebben a cikkben.

Határon átívelő oktatás, mentorálás, coaching DPH / ÁFA vonzata

A határon átívelő oktatásnál első sorban azt kell meghatározni, hogy milyen típusú szolgáltatásról van szó és hogy a megrendelő vállalkozás-e, vagy magánszemély. Ha az online oktatás megrendelője magánszemély, a szolgáltatást nyújtó magyar vállalkozásnak nincs kire átruházni Szlovákiában az adófizetési kötelességet. Amennyiben a megrendelő szlovák magánszemély, és az oktatás a Szlovák Köztársaság területén történik fizikálisan, a magyar oktatónak szlovák adószámmal kell rendelkeznie. Így még az első ilyen oktatás előtt meg kell szereznie a magyar oktatónak a szlovák DPH fizető státuszt (szlovák közöségi adószámot).