Magyar e-shop szlovák raktárral nem minősül távértékesítésnek

Amennyiben egy magyar e-shop tulajdonosa raktárt bérel Szlovákiában határozatlan időre a szlovák magánszemélyek gyorsabb kiszolgálása céljából, állandó telephelye keletkezik Szlovákiában. Ennek következménye, hogy a hozzáadottérték-adó szempontjából már nem külföldi személynek minősül, hanem letelepedett adóalanynak.

2019 januártól érvényes új DPH – szlovák ÁFA változások

A cikkben írok a forgalom új meghatározásáról és ennek következtében a szorzó új típusú számításáról. A DPH (szlovák ÁFA) regisztrációnál már nem szükséges óvadékot fizetni. A lakáscélú ingatlanok bérbeadásánál és értékesítésénél is lényeges változás történt. Az elektronikus szolgáltatásoknál, tehát a digitális termékek értékesítésénél, amíg ezek forgalma nem haladja meg a 10.000 EUR-t egy naptári évben, az értékesítő országának adóját kell felszámítani a számlában. Így kisebb vállalkozásoknak már nem szükséges belépni a MOSS rendszerbe. Bevezették az egycélú utalvány fogalmát, amihez az eddiginél eltérő adózási feltételek vonatkoznak. Megszűnik a kettős adózás némely termék esetében.

Adófizetési biztosíték megszűnik 2019-ben

Az adófizetési biztosíték, arra szolgált, hogy az adóalany esetleges adótartozását ebből az összegből vonták le. Az ellenőrző kimutatás sokkal hatékonyabb fegyvernek bizonyult az adócsalások ellen. Így mára az adófizetési biztosíték intézménye feleslegessé vált. 2019-ben megszűnik. A kauciót, illetve annak részét, amely nem lett felhasználva tartozás kiegyenlítésére, az adóhatóság visszafizeti az adóalany bankszámlájára.

Belföldi fordított adózás az építőiparban

A belföldi fordított adózás az építőiparban azt jelenti, hogy a hozzáadottérték-adó (DPH / szlovák ÁFA) fizetésének kötelessége nem a szolgáltatás kivitelezőjét terheli. A kivitelező a törvény által megszabott feltételek betartása mellett adómentesen állítja ki a számlát. Az építőipari szolgáltatás befogadója köteles megfizetni a hozzáadottérték-adót. Egyben vissza is igényelheti a felszámított DPH-t az adóbevallás által, amennyiben teljesíti a visszaigénylés feltételeit.

Szervezeti egység, állandó telephely és HÉA regisztráció

Külföldi személyek nem csak bejegyzett önálló céggel, illetve leányvállalattal vállalkozhatnak Szlovákiában. A Szlovákiai piaci jelenlét egyszerűbb formája a cégbíróság által bejegyzett szervezeti egység. Függetlenül ettől keletkezhet a külföldi vállalkozásnak Szlovákiában állandó telephelye. Mindkét formától teljesen elkülönítve kell megítélni azt, hogy a külföldi vállalkozásnak szükséges-e Szlovákiában hozzáadottérték-adó fizetésre bejelentkezni.

4 különböző adóhatósághoz történő bejelentkezés vár az új vállalkozásra

Ha megalakul egy új cég Szlovákiában, vagy az egyéni vállalkozó megkapja a vállalkozási engedélyét, négy különböző regisztrációt kell megtennie az adóhatóság felé. Ugyanez vonatkozik a civil szervezetekre is. Amennyiben külföldi vállalkozásnak állandó telephelye keletkezik a Szlovák Köztársaság területén, rá is a cikkben leírtak vonatkoznak.