Szlovák társasági adó és korrekciós tételek a bevallás készítése során

A szlovák társasági adó összegének kiszámítása a számvitelen kívül történik. Az adózás előtti gazdasági eredményből szükséges kiindulni. A jövedelemadó törvény rendelkezik arról, hogy milyen kiadások számolhatók el adóalap csökkentő költségként, melyek nem, illetve melyek számolhatók el csak a kifizetésük után. A korábbi években elért adóveszteséget is bizonyos feltételek mellett el lehet számolni.

Útmutató a szlovák adóbevallások elkészítéséhez és benyújtásához

Ebben a cikkben általánosan írok a szlovák adóbevallások elkészítéséről és benyújtásáról. Itt csupán a jövedelemadó bevallásokról és a hozzáadottérték-adó bevallásról írok, a helyi adókról nem. Megemlítem még a gépjárműadót. A bevallások benyújtása sem egyszerű, hiszen főképpen elektronikus úton kell eljuttatni az adóhatósághoz. Az adók befizetéséről külön fejezet szól. Továbbá szó van a szankciókról is.

Szlovák személyi jövedelemadó 2020-ban

A progreszíven növekvő mértékű szlovák személyi jövedelemadó többkulcsos. A munkavállalók jövedelmének és a vállalkozók jövedelmének adózását is egy jövedelemadó törvény szabályozza. Ugyanaz a törvény szabályozza a tőkejövedelmet és az egyék jövedelmeket is. 2020-ban bevezették a 15% adókulcsot, amelyet kizárólag azok a vállalkozók érvényesíthetnek, akiknek a bevételük 2020-ban nem haladja meg a 100.000 EUR-t.

2019-es jövedelemigazolás és a szlovák SZJA bevallás

Az a munkavállaló, akinek 2019-ben csupán munkaviszonyból származott jövedelme Szlovákiában, legkésőbb február 17.-ig írásban megkérheti a munkáltatóját, hogy végezze el helyette a jövedelmének éves szintű adóbefizetési elszámolását. Ilyen esetben a munkavállalónak nem kell benyújtani március végéig az „A” típusú szlovák SZJA bevallást. A cikkben írok az érvényesíthető adókedvezményekről – olvassa tovább!

Szlovák ÁFA 2020 változások

A DPH – szlovák ÁFA 2020–ra vonatkozó változásai közé tartozik az adómérték csökkentése némely élelmiszerek, újságok, folyóiratok és szállásadási szolgáltatásokra vonatkozóan. Az elajándékozott kis értékű tárgyieszközök után sem kell már a teljes beszerzési ár alapján befizetni az adót. Hasonlóképpen, mint az egész EU-ban, a szlovák törvényben is bevezetésre került a „call-off stock” rezsim. Új paragrafus pontosítja a láncügyletekre vonatkozó előírásokat.

Szlovák gépjárműadó törvény változásai 2020-ban

2019-re vonatkozóan minden olyan adózó köteles gépjárműadó bevallást benyújtani, aki gépkocsit vállalkozásra használt. Nem kell, hogy feltétlenül a vállalkozás tulajdonában legyen az autó. Amennyiben az alkalmazott saját autójával volt kiküldetésen, a munkáltatójának az alkalmazott autója után is meg kell fizetni a gépjárműadót arra a hónapra, amelyben az alkalmazott kiküldetésen volt.