Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Az OSS rendszer lényege összefoglalva, hogy a más tagállambeli nem adóalanyok felé teljesített távolsági értékesítésnél és távolról nyújtott szolgáltatásoknál 2021. július 1-től nem szükséges minden teljesítés hely szerinti tagállamban adófizetőként bejelentkezni. Elegendő csupán a letelepedettség szerinti tagállamban regisztrálni az egyablakos rendszerbe, ami az OSS rendszer elterjedt megnevezése.

 

eCommerce és az OSS rendszer

 

Korábbi szabályok a távolsági értékesítésnél

Az előző szabályozás szerint minden EU tagállam felé külön-külön kellett figyelni, milyen összértékben történt már távolsági értékesítés az adott naptári évben. Általában az EU tagállamoknak 35.000 EUR volt az értékhatár, de voltak kivételek eltérő értékhatárral. Ez volt az az összeg, amely felett az adott EU tagállam felé már annak a tagállamnak a hozzáadottérték-adóját (ÁFA-ját / DPH-ját) kellett felszámítani a termék nettó értékéhez.

Ehhez persze szükséges volt az adott tagállamban közösségi adószámot igényelni. Érdemes volt felvenni a kapcsolatot egy ottani könyvelővel, aki havonta benyújtotta az adóbevallást az adott EU tagállam adóhatósága felé az ottani szabályokat figyelembe véve.

Az eCommerce új adószabályozása

A legkézenfekvőbb változás abban rejlik, hogy 2021. július 1-től az összes EU tagállam felé az értékesítést egybe kell számítani. Egyszerűen fogalmazva: ha a webáruház külföldi értékesítése magánszemélyek felé (nem adóalanyok felé) összességében meghaladja a 10.000 EUR-t, a vásárló lakóhelye szerinti tagállamnak az Áfa-jával / DPH-jával kell terhelni az értékesítést.

Webáruház adózása módosul 2021-ben – a cikk olvasásához kattintson a linkre.

 

Elektronikus szolgáltatásokat is figyelembe kell venni

Míg korábban kimondottan csak a távolsági termékértékesítés összértékére kellett figyelni a webáruház üzemeltetőjének, 2021. július 1-től a számításba be kell vonni az ú.n. elektronikus szolgáltatásokat is.

Mit jelent ez?

Ha a webáruház üzemeltetőjének van letölthető e-bookja, PDF-je, videója, online oktatási anyaga, amiért pénzt kér a felhasználóktól, ezt a forgalmat is be kell számítania a más EU tagállamokba magánszemélyek, illetve nem adóalanyok felé történt értékesítés összeértékbe.

Számlázás cégek és viszonteladók felé

Fontos tudni, hogy az új adózás csak a magánszemélyek felé, azaz nem hozzáadottérték-adó fizetők felé értékesített termékekre és elektronikus szolgáltatásokra vonatkozik.

A külföldön hozzáadottérték-adó fizető vállalkozástól érkező megrendeléseket továbbra is a régi szabályok szerint szükséges kiszolgálni. Tehát ha érvényes az adószámuk, akkor „fordított adózással” lehet értékesíteni feléjük. Azaz a vásárló fogja a saját hazájában megfizetni az ÁFA-t / DPH-t.

Tudja, hogy a webáruháznak mikor milyen adóval kell számláznia?

 

Könnyítésképpen jött az OSS rendszer

One Stop Shop rendszernek nevezik azt az egész EU-ra kiterjedő egységes elektronikus rendszert, amely egyszerűsíteni véli az adóbefizetést másik tagállamba. Gyakran az „egyablakos rendszer” megnevezést is használják vele kapcsolatban.

Nem kell már a másik országban feltétlenül könyvelőt keresni és adószámot igényelni. De lehet, mivel az OSS rendszerhez való csatlakozás önkéntes. Ha szeretné tudni, mi lenne az előnyösebb az Ön webáruháza számára, olvassa végig a cikket.

Azok a webáruházak, amelyek más EU tagállamban élő magánszemélyek (nem adóalanyok) számára értékesítenek terméket, vagy e-bookot, videót, online oktatást, a saját hazájukban bejelentkezhetnek az OSS rendszerbe. Így a saját adóhatóságuk felé negyedévente lejelentik, hogy milyen összértékben értékesítettek terméket az egyes tagállamok felé. A saját adóhatóságuk felé fogják befizetni az egyes tagállamokból beszedett ottani adót. Méghozzá fizethetik ezt is forintban. Az adóhatóság majd továbbítja a másik tagállam adóhatósága felé.

Amennyiben más pénznemben történt a számlázás, nem a webáruház üzemeltetőjének letelepedés szerinti országa pénznemében, a negyedév utolsó napján érvényes árfolyamot kell figyelembe venni az összeg forintra, illetve eurora történő átszámításánál.

Az elektronikus nyilvántartást, amely az OSS rendszerbe történő adóbevallás alapjául szolgál, további 10 évig szükséges megőrizni.

A fentiekben leírtak egyaránt vonatkoznak a magyar vállalkozás által üzemeltetett webáruházra, és hasonlóképpen a szlovák cég által üzemeltetett webáruházakra is. Ezek például a cseh, illetve lengyel piacot is kiszolgálják.

A lényeg a távolsági értékesítésnél

Mindig abból kell kiindulni, hogy honnan, melyik EU tagállamból történik a termék szállítása. Nem a webáruház nyelvezete, sem a cég székhelye, hanem az értékesítés kiinduló pontja az, ami meghatározó a távolsági értékesítésnél.

Ha lenne egy magyar vállalkozás és egy szlovák cég, és mindkettő üzemeltet egy-egy  webáruházat magyar, másik meg szlovák nyelven, minden esetben az a mérvadó, honnan, melyik országból kerül értékesítésre az áru. Nem szabad összekeverni.

Ha a szlovák felületen a szlovák cégtől rendelt árut például cseh magányszemély, és a termék épp nincs a szlovák cégben raktáron, nem értékesítheti a magyar testvérvállalkozás Magyarországról. Hiszen a megrendelési és számlázási folyamat teljesen eltérő a két cégben. Először az árul el kell juttatnia a magyar cégből a szlovák cégbe, majd onnan értékesíteni a vevőnek.

Ha nem így tenné, tisztában kell lennie azzal, hogy egy teljesen más cég szolgálná ki a vásárlót. Nem az, amelynél le lett adva a megrendelés. Nyilván az általános szerződési feltételeknek és a fogyasztóvédelmi szabályoknak is meg kell felelni mindkét webáruháznak a saját szemszögéből. Nem csak a harmonizált hozzáadottérték-adó szabályoknak.

Számlázás webáruházból külföldi vásárlóknak

 

Mit tegyen, aki már korábban is szlovák adószámmal értékesített?

Példaképpen vegyünk egy magyar vállalkozás által üzemeltetett webáruházat, amely a magyar piacon kívül már korábban is a szlovák piacot célozta meg. A termékeket Magyarországról értékesítette szlovák magánszemélyek felé. Készített egy szlovák nyelvű webáruházat, megrendelési felületet. Szlovák közösségi adószámot is igényelt. Felvette a kapcsolatot egy szlovák könyvelővel, aki havi szinten benyújtotta az adóbevallásokat és az ellenőrző kimutatásokat.

Tehát a magyar vállalkozásnak van egy magyar nyelvű webáruháza és egy szlovák nyelvű webáruháza. A magyar felületre érkeznek megrendelések Romániából is. A szlovák felületre érkeznek megrendelések Csehországból is. Mivel az új szabályok szerint a külföldről érkező megrendelésekre vonatkozó 10.000 EUR értékhatár nagyon alacsony, feltételezzük, hogy a webáruház meghaladja ezt egy naptári évben.

A webáruház magyar üzemeltetője eldöntheti, hogy marad az eddig kiépített automatizált megrendelési folyamatainál és lekorlátozza ezeket, hogy ne fogadjon megrendelést Romániából és Csehországból. A Szlovákiából érkező megrendelések DPH tartalmát továbbra is a szlovák adóhatóság felé fizetheti – úgy, mint eddig.

Másik lehetőség, hogy újra tervezi a megrendelési folyamatokat. Így a magyar nyelvű webáruházban és a szlovák nyelvű webáruházban is lehetővé teszi más EU tagállamok lakosaitól érkező megrendelések fogadását. Ehhez viszont mindkét felületen biztosítani kell, hogy az egyes országok hozzáadottérték-adójával történhessen a megrendelés. Ebben az esetben előnyösebb az OSS rendszerbe regisztrálni.

Webáruház szlovák vállalkozás által üzemeltetve  

 

A külföldi megrendelések nem haladják meg a 10.000 EUR-t

Amennyiben a webáruház tulajdonosa úgy látja, hogy a más tagállamokból érkező megrendelések csak véletlenszerűek és nem haladják meg összességében a 10.000 EUR értéket egy naptári évben, nem szükséges semmit tennie. Folytathatja az értékesítést úgy, mint eddig.

A magyar vállalkozás által üzemeltetett webáruház 27% ÁFA-t számít fel az értékesítéshez, amennyiben ÁFA fizető.

Hasonlóképpen egy szlovák vállalkozás által üzemeltetett webáruház 20% DPH-val fog továbbra is értékesíteni a szlovák magánszemélyek felé. Természetesen csak abban az esetben, ha Szlovákiában hozzáadottérték-adó (DPH) fizető.

Automatizált megrendelési folyamatok újragondolása

A fentiek tükrében nagy valószínűséggel újra kell gondolni a megrendelési automatizált folyamatokat. A lényeg, hogy minden esetben a megfelelő hozzáadottérték-adó kerüljön a számlára annak függvényében, hogy melyik tagállamban él a magánszemély vagy más nem HÉA adóalany, aki leadta a rendelést.

Ha korábban rendelkezett a magyar webáruház tulajdonosa szlovák közösségi adószámmal és úgy dönt, hogy megszűnteti ezt, innentől minden megrendelést az OSS rendszer által fog lejelenteni. Tehát nem kell neki többé Szlovákiában adóbevallásokat benyújtani ottani szakember által. A szlovák megrendelők felé már nem fog szerepelni a számlán a szlovák közösségi adószáma.

Mivel az OSS rendszerbe való bejelentkezés önkéntes, a magyar webáruház tulajdonosa dönthet úgy is, hogy minden marad az eddig bevált modell szerint. A vállalkozás stratégiáját szükséges felülvizsgálni, esetleg módosítani.

Akik már a MOSS rendszerbe korábban regisztráltak

A MOSS rendszert 2021. június 30-ig azok vehették igénybe, akik elektronikus szolgáltatásokat nyújtottak más EU tagállambeli magánszemélyeknek. Letölthető elektronikus kiadványt, videós anyag hozzáférést, vagy akár online oktatást értékesítettek határon túli megrendelőknek. Ezeknél az elektronikus termékeknél már korábban is 10.000 EUR volt az az értékhatár, amely túllépésével a fogyasztó országának hozzáadottérték-adójával kellett számlázni.

Valójában az OSS rendszer a korábbi MOSS rendszer kibővítése, kiterjesztése a termékek távolsági értékesítésére. Ezért azok, akik már korábban regisztráltak a MOSS rendszerbe, egyszerűen, újabb kötelességek nélkül, folytathatják az eddigi tevékenységüket.

Ha még több információra van szüksége

Készítek egy e-bookot, amelyben részletesen írok úgy a szlovák cég által működtetett webáruház, mint a magyar vállalkozás által működtetett webáruház üzemeltetése során felmerülő buktatókról. Mivel elsősorban a határon átnyúló tevékenységekre specializálódtam, ezért nem csupán az ÁFA / DPH kérdésekről olvashat, hanem a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó szabályokról is. Hasonlóképpen a jövedelemadó megközelítésről is.

A kiadvány terveim szerint július végén lesz megrendelhető. Ha szeretne elsők között kedvezménnyel hozzájutni, kérem, itt jelezze felém. A megjelenése után értesítem Önt e-mailben.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárt küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2021.06.06.

 

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamilyen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

 

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!