Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Webáruház adózása a határon túli ügyleteknél lényegesen módosul 2021. július 1-től. Gyakorlatilag sok esetben a vevő országának adójával kell majd értékesíteni a terméket. Ezzel párhuzamosan módosulnak azok a szabályok is, amik alapján már nem lesz szükséges a másik országban közösségi adószámot igényelni, adóbevallást benyújtani és ott fizetni az adót. Minden elintézhető lesz az online értékesítést üzemeltető vállalkozás országában a One Stop Shop rendszer segítségével.

 

Webáruház adózása módosul 2021-ben

 

Távértékesítés szabályai változnak

Még 2017. december 5.-én fogadták el az (EU) 2017/2455 számú irányelvet, amely módosítja a távolsági értékesítés szabályait. A szabályok bevezetésének időpontját elhalasztották 2021. július 1-re.

A jelenleg érvényes szabályok szerint a távolsági értékesítésnél csak abban az esetben van a teljesítés helye a vevő országában, ha az adott tagállamba történő szállítás értéke meghaladja a 35.000 eurot. Néhány állam 100.000 euronál szabta meg az értékhatárt.

A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy abban az országban, ahol a webáruháznak sok vevője van, közösségi adószámért kell folyamodnia. A számlát az adott ország hozzáadottérték-adójával kell kiállítani a vevő felé, amennyiben a vevő nem hozzáadottérték-adó alany. Majd a beszedett adót be kell vallani az adott állam adóhatóságának és be kell fizetni az adót.

Tudja, hogy a webáruháznak mikor milyen adóval kell számláznia?  – kattintson ide !

 

Mit hoz a változás

2020. július 1-jétől az eddigi „távolsági értékesítés” kifejezés helyébe két újabb és részletesebb kifejezés lép. Már az új megnevezésekből látni, hogy két nagy témakörre lesz bontva a határon átnyúló e-commerce. Az „áruk távértékesítése az Európai Unió területén belül” és „a harmadik országok területéről importált áruk távértékesítése” lesz a két új fogalom a szlovák hozzáadottérték-adó törvényben.

Szlovák hozzáadottérték-adó törvénymódosítások 2021-ben – kattintson ide ! 

 

Áruk távértékesítése az Európai Unió területén belül

Az áruk teljesítési helye abban a tagállamban lesz, amelyben az áruk szállítása a vevő felé véget ér (az úgynevezett fogyasztási tagállam).

Egyidejűleg csökken az a határérték, amely felett a vevő országának adóját kell felszámítani az értékesítés során.

Az Európai Unióban kereskedő mikro-vállalkozások támogatása érdekében minden tagállam számára egységes 10.000 eurós küszöböt állapítottak meg. Az áruk távértékesítése mellett ez a küszöbérték a távközlési szolgáltatások, a rádiós műsorszolgáltatások nyújtására, televíziós műsorsugárzásra és elektronikus szolgáltatásokra is vonatkozik együttesen, ha azokat nem adóalanynak nyújtják.

Amennyiben a távértékesítéssel küldött áruk és a fent említett határon átívelő digitális szolgáltatások teljes értéke nem haladja meg a folyó naptári évben és az előző naptári évben a 10.000 eurot adó nélkül, a kereskedő jogosult az ilyen teljesítéseknél annak a tagállamnak az adójával megadóztatni az értékesítést, amelyben letelepedett. Ilyen esetben is választhatja önként a körülményesebb megoldást és a vásárló országának adójával értékesítheti a terméket.

Vásárolhat-e a szlovák webáruház tulajdonosa adó nélkül magyar cégtől?

 

A harmadik országok területéről importált áruk távértékesítése

Ilyen esetben a teljesítés helyét az szerint kell meghatározni, hogy az importáló tagállam megegyezik-e azzal a tagállammal, amelyben a szállítás véget ér. Magyarul ha a webshopot üzemeltető vállalkozás székhelyének országa megegyezik a vevő lakhelyének országával. Ha nem, akkor a teljesítés helye az a tagállam, amelyben a vevőnek történő szállítás véget ér.

Ha a terméket online értékesítik és ugyanabba a tagállamba importálják, amelyben a vevő lakóhelye található, a teljesítés helye csak abban az esetben lehet a vevő tagállamában, ha a szállító az ilyen értékesítésre különleges szabályokat alkalmaz, tehát az „One Stop Shop” rendszert. Ha a szállító nem alkalmazza az említett szabályozást az ilyen szállításokra, a teljesítés helyét az alapszabály szerint kell meghatározni, és az adót mindenképp az áruk behozatalára kell kivetni.

A kis értékű import termékeknél megszűnik az adómentesség

Az új jogszabály eltörli a 22 euró alatti import küldemények áfamentességét. Ez a mentesség torzítja az Unión belül és Unión kívül letelepedett szállítók közötti versenyt. Tehát minden termékre kell majd adót fizetni a behozatalnál, bármilyen kicsi is az értéke.

Egyszerűbb lesz az adminisztráció és az adó befizetése

2020-ban még a webshopot üzemeltető vállalkozásnak igényelnie kellett a másik tagállamban közösségi adószámot, ha túllépte az adott ország magánszemélyei felé értékesített áruk összértékét – általában 35.000 eurot. Majd ebben a tagállamban kellett havonta benyújtani az adóbevallást és befizetni az adót.

2020. július 1-től nem szükséges külföldi szakembert felkérni, hogy segítsen a közösségi adószám megszerzésével és a bevallások benyújtásával. A webáruházat üzemeltető vállalkozás mindent intézhet a saját országában az One Stop Shop rendszer által. Saját országában fizeti majd az egyes tagállamok adóját, amelyeket a rendszeren belül az adóhatóságok átküldenek egymásnak.

Az online piacterek felelősek lesznek az adó megfizetéséért

Az új rendelkezések adófizetési kötelezettséget telepítenek azon elektronikus platformokra, amelyek elősegítik a felületükön történő, EU-n kívüli országbeli eladók EU-n belüli termékértékesítését. Ezáltal a platform lesz majd köteles ezen ügyletek után a hozzáadottérték-adó fizetésre.

Az új rendelkezések szerint úgy kell tekinteni, mintha az eladó az adott terméket a platformnak, a platform pedig a vevőnek értékesítette volna.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárt küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2020.11.15.

 

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamilyen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

 

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!