Munkáltató étkezési hozzájárulása 2022-től

Eredetileg azt vártuk a 2021 őszén jóváhagyott Munka Törvénykönyvének és jövedelemadó törvénynek módosításától, hogy egyforma feltételeket teremt a munkáltató étkezési hozzájárulása körül. Márciustól ugyanis bevezették azt a lehetőséget, hogy a munkavállalók választhatnak utalványok és pénzben fizetett étkezési hozzájárulás között. Igaz, a 2022. január 1-től érvényes szabályozás mindkét csoport számára egyenlő feltételeket teremt. De sajnos kevésbé kedvező feltételeket. Alacsonyabb összegű támogatásra fog vonatkozni az adómentesség és járulékmentesség.

Külföldi munkavállaló jövedelmének adózása eltérhet a TB hovatartozásától

Természetes személy csak egy tagállamban tartozhat társadalombiztosítási rendszer alá. Személyi jövedelemadót viszont több országban is követelhetnek tőle. Külföldi munkavállaló jövedelmének adózása több tényezőtől függ. Meglehet, hogy egyik országba fizeti az adót, másikba tartozik társadalombiztosítás alá. Mivel sok szlovák állampolgár Magyarországon dolgozik, és sok magyar állampolgár vállal munkát Szlovákiában, aktuális a téma.

Társadalombiztosítás Szlovákiában – járulékok mértéke az egyes jogviszonyoknál

A társadalombiztosítás Szlovákiában egészségbiztosításra és szociális biztosításra osztódik. A szociális biztosítás hét különböző alapból tevődik össze. Különböző jogviszonyoknál eltérően fizetendők a járulékok az egyes alapokba. A cikkben áttekinthetően, táblázatokba foglalva mutatom, milyen mértékűek a járulékok az egyes jogviszonyoknál.

Cafeteria Szlovákiában – különböző juttatások munkavállalóknak

A juttatások leggyakoribb formája a magáncélra is használható céges autó, laptop és mobil telefon. Továbbá szakmai, ill. nyelvi képzések és rugalmas munkaidő is ösztönzően hat a munkavállalókra. Életbiztosítás vagy kiegészítő nyugdíjbiztosítás is előnyt jelent a munkavállaló számára. A munkáltató által kötelezően képzett szociális alapból is többféle támogatást élvezhetnek az alkalmazottak. A munkáltató választja azt a módot, ahogyan a juttatásokat nyújtani kívánja a munkavállalóknak. A cikkben rávilágítok az egyes juttatások adózási vonzatára úgy a munkáltató részéről, mint a munkavállalónál.

Melyik ország TB rendszeréhez tartozik – munkáltató vagy a munkavállaló a felelős?

EU-s állampolgár egyidejűleg csak egy tagállamban lehet a társadalombiztosítás részese. Az történt, hogy a szlovák Szociális Biztosító felszólította a magyar munkáltatót, hogy utólag fizesse a járulékokat egyik munkavállalója után a szlovák intézmények felé egy rövidebb, de két évvel korábbi időszakra. Mit tehet a magyar munkáltató? Olvassa a cikkben.

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!