Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


A szlovák társasági adó összegének kiszámítása a számvitelen kívül történik. Az adózás előtti gazdasági eredményből szükséges kiindulni. A jövedelemadó törvény rendelkezik arról, hogy milyen kiadások számolhatók el adóalap csökkentő költségként, melyek nem, illetve melyek számolhatók el csak a kifizetésük után. A korábbi években elért adóveszteséget is bizonyos feltételek mellett lehet csak elszámolni. Így jön ki a végeredmény, azaz adóalap. Az elhatárolt adóveszteségről itt olvashat

 

Szlovák társasági adó és korrekciós tételek a bevallás készítése során

 

A szlovák társasági adó mértéke

A társasági adó mértéke Szlovákiában 21% a korrekciók által kiszámított adóalapból.

2020-ban bevezették a 15%-os adó mértéket olyan vállalkozások számára, amelyek bevétele az adózási időszakban nem haladja meg a 100.000 EUR-t.

A mikro-adózók további kedvezményeket élveznek majd 2021-től.

Kifizetés után érvényesíthető adóalapot csökkentő költségek

Tanácsadói és jogi szolgáltatások költségei, beleértve a számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatásokat is, kizárólag abban az esetben számolhatók el adóalap csökkentő költségnek, amennyiben azok az adózási időszak végéig ki is lettek fizetve. Ezek alapján december 31.-én a decemberi számviteli szolgáltatásokért kiállított számla összege korrekciós, azaz adóalap növelő tételként szerepel, amennyiben nem került még aznap kifizetésre.

A szolgáltatás befogadójánál a közvetítői jutalék szintén csak abban az esetben számolható el adóalap csökkentő költségként, amennyiben azt az adózási időszak végéig ki is fizette. Másik feltétel, hogy a közvetített szolgáltatás értékének legfeljebb 20%-a számítható el adóalap csökkentő költségként.

A marketing és egyéb jellegű tanulmányokra fordított kiadások a megrendelőnél szintén csak a kifizetés után számítható el adóalap csökkentő költségként. Párhuzamosan a tanulmányok elkészítője is csak a pénz beérkezése után sorolhatja be adóalap nővelő tételként.

Különböző bérleti díjak – ingatlanra-, ingóságra vonatkozó bérleti díjak, licencdíjak és jogdíjak is csak a kifizetésük után lehetnek adóalapcsökkentő költségek. Ez vonatkozik a kis értékű tárgyi eszközökre is (melyek beszerzési ára alacsonyabb 1.700 EUR-nál), és hasonlóképpen a kis értékű immateriális javakra (2.400 EUR alatt). A bérleti díjaknál tesztelni kell azt is, hogy melyik időszakra vonatkozik maga a követelés és szükség szerint időbeni elhatárolással kell megoldani.

Szponzorálási kiadások és reklámköltségek is csak a kifizetésük után kerülhetnek elszámolásra adóköltségként.

Biztosításoknál a biztosítást kötő szerződő csak a teljes biztosítási díj kifizetése után számolhatja el adóalap csökkentő költségként a biztosítási adót.

Adóalapot nem csökkentő kiadások

A következő típusú kiadások nem számolhatók el adóalap csökkentő költségként:

 • pénzben fizetett ajándékok és természetbeni ajándékok,
 • kockázati tartalékképzés,
 • a bérlemény műszaki értéknövelésére, korszerűsítésére fordított kiadások a bérlőnél, amennyiben nincs írásos beleegyezése a bérbeadótól, hogy elvégezhette a korszerűsítést, és a bérleti viszony befejezése után köteles az eredeti állapotot visszaállítani,
 • reprezentációra fordított kiadások, kivéve a reklámtárgyakat, melyek beszerzési ára kevesebb, mint 17 EUR,
 • személyes jellegű kiadások,
 • olyan bevételekhez tartozó kiadások, amely bevételek nem számítódnak a társasági adóalapba,
 • a követelések beszámítására vonatkozó átalányköltségek, kötbérek, késedelmi kamatok,
 • személyi jövedelemadó, társasági adó és más adózó helyett fizetett jövedelemadók,
 • a hozzáadottérték-adó fizetőknél a DPH (szlovák ÁFA).

Az adóalap részét képezi:

 • a kapcsolt vállalkozásoknál az az árkülönbözet, amennyivel az ellenőrzött ügyletnél alkalmazott árak eltérnek attól az ártól, amelyet független személyek alkalmaznának egymás között,
 • a bérbeadó olyan természetbeni bevétele, amelyet a bérlő a bérbeadó beleegyezésével fizetett a bérlemény korszerűsítésére és a bérbeadó ezt nem fizette ki a bérlőnek,
 • a bérbeadónál azok a kiadások, amelyeket a bérlő a bérlemény karbantartására fordított a szerződésben megszabott kötelességein túl.

Korlátozottan érvényesíthető kiadások

Amennyiben egyedi szabály korlátozza a kiadás érvényesítését adóalap csökkentő költségként, így a kiadásokat legfeljebb a korlátozáson belül lehet érvényesíteni.

Van olyan, hogy a számviteli törvény alapján lekönyvelt kiadást a jövedelemadó törvény korlátozza adóalap csökkentő költségként. Ilyen esetben az adóalap számítása során a jövedelemadó törvény korlátozásai a mérvadók.

Amennyiben a költség érvényesítését a jövedelemadó törvény korlátozza a bevétel, illetve megtérítés összegével, a kiadást abban az adózási időszakban lehet érvényesíteni adóköltségként, amelyben megérkezett a bevétel, illetve megtérítés.

Olyan vagyontárgyak esetében, amelyek magáncélra is használhatók, ezek beszerzési ára és a működtetésére vonatkozó kiadások csak abban az arányban érvényesíthetők adóalap csökkentő költségként, amilyen arányban a vállalkozás céljait szolgálják.

Olyan vagyontárgyak beszerzésére és üzemeltetésére vonatkozó kiadások, melyeket a vállalkozás munkavállalói magáncélra is használhatnak, adóalap csökkentő költségként elszámolhatók következőképpen:

 • átalányköltségként 80%-ban, vagy
 • igazolt összegben az adóalapot képező bevételek arányában.

A szlovák adóhatóság útmutatói alapján az átalány költségeket nem csupán a tárgyi eszközöknél, hanem minden vagyontárgynál, és minden vállalkozást érintő kiadásnál szükséges érvényesíteni. Ilyen például a számítógép, internet, telefon, mobilelőfizetési csomagok, kamerák, fényképezőgépek, fűnyírók, utánfutók, stb.

Amennyiben a munkáltató a munkavállalója rendelkezésére bocsájt különböző eszközöket és ezek beszerzési kiadásainál az adóalap csökkentő korlátozást érvényesítette, a munkavállalónál a használatát már nem kell megadóztatni. Az ilyen eszközök közé tartoznak a különböző szerszámok, számítógépek, telefonok, fényképezőgépek, kamerák, stb.

Amennyiben a munkavállaló a saját adózott jövedelméből fizet a munkáltatónak az eszközök magánjellegű használatáért, nem keletkezik neki adózandó jövedelme. A munkáltató sem köteles ilyen esetben korlátozni az érvényesíthető adó-költségeket.

Egyedi az eljárás a magáncélra is használható céges autókkal kapcsolatos kiadások elszámolása adóalap csökkentő költségként. Erről külön cikket írtam: Céges autó használata magáncélra – milyen az adózási vonzata?

További adóköltségként korlátozottan érvényesíthető kiadások

A szociális alap képzése egyedi szabály alapján korlátozott 0,6%-ra a bruttó bérekből számítva.

Az egyedi szabály alapján munkáltató által a munkavállalója számára fizetett kiegészítő nyugdíj-megtakarítás korlátozottan érvényesíthető a munkáltatónál adóalap csökkentő költségként, mégpedig a munkavállaló bruttó bérének 6%-ig.

A munkavállalóknak fizetett üdülési hozzájárulás is korlátozottan érvényesíthető adóalap csökkentő költségként, max. 275 EUR-ig egy naptári évben.

Az önkéntes, szakmai érdekvédelem céljából létrehozott jogi személyeknek fizetett tagsági díjak is csak korlátozottan érvényesíthetők. Az adóalap 5%-ig, évente legfeljebb 30.000 EUR összegben számolhatók el adóalap csökkentő költségként.

A leírtak nem merítik ki az összes korlátozottan érvényesíthető költségek listáját. Konkrét kérdésével forduljon szakértőhöz, adótanácsadóhoz.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárat küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2020.02.23.

 

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamiylen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

 

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!