Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


A szlovák piacon nem csak szlovák cégbíróság által bejegyzett céggel lehet jelen lenni. Külföldi személyek úgy is vállalkozhatnak Szlovákiában, hogy létrehozzák a működő külföldi vállalkozásuk szervezeti egységét Szlovákiában. Egy szlovák szervezeti egység nem vállik önálló jogalannyá. Az eddig bejegyzett külföldi személyek szlovák szervezeti egységei adatainak megerősítését, illetve módosítását szükséges elvégezni 2020. szeptember 30.-ig.

 

Szlovák szervezeti egység – az adatok megerősítése szükséges

 

Hogy jön létre egy szlovák szervezeti egység

Egy fióktelep, vagy kirendeltség létrehozása viszonylag egyszerű. Nem szükséges alaptőke letétbehelyezése. Viszont kell hozzá egy működési cím. Lehet ez egy iroda, raktár, vagy egyéb vállalkozásra alkalmas hely, vagy csak egy postacím.

A szlovák szervezeti egység létrehozásáról a külföldi vállalkozás tulajdonosai döntenek. Taggyűlési, illetve közgyűlési határozatban rögzítik azon döntésüket, hogy Szlovákiában hivatalosan kívánnak vállalkozni. Továbbá rögzítik a szlovák címet, amely lesz a cégbíróságon bejegyeztetve. A határozatban kinevezik a szervezeti egység vezetőjét és felsorolják azokat a tevékenységi köröket, amelyekkel a Szlovák Köztársaság területén kívánnak vállalkozni.

Korábban már írtam a szervezeti egység létrehozásáról – a cikk még mindig aktuális.

A taggyűlési határozaton kívül szükség van a külföldi vállalkozás ügyvezetőinek erkölcsi bizonyítványaira, aláírási címpéldányokra és ezek hiteles fordítására.

A szlovák iparűzési hivatalnál kérvényezni kell a tevékenységi körök engedélyeztetését. A tanúsítvány kiállítása után következhet a cégbírósági bejegyzés. Mindkét eljárás elektronikus úton történik.

Milyen bejelentéseket szükséges megtenni a cégbírósági bejegyzés után

Ha megkapjuk a cégkivonatot a szlovák szervezeti egység bejegyzéséről, ennek létrejöttét mindenképp jelezni kell a szlovák adóhatóság felé. Mielőtt benyújtanánk a kérvényt, gondoljuk végig, hogy milyen adónemek fizetésére kéne még jelentkeznünk:

  • szlovák társasági adó fizetésre – erre mindenképp,
  • a munkavállalók személyi jövedelemadó-előleg fizetésére,
  • hozzáadottérték-adó fizetésre,
  • esetleg levonással beszedett adó fizetésre.

Ezeket mind egy kérvény által lehet intézni. Társasági-adó és hozzáadottérték-adó esetén az adóhatóság kiküldi a vállalkozás székhelyének külföldi címére az igazolványt. A társasági adóhoz szürkét, a hozzáadottérték-adóhoz rózsaszín kiskártyát.

Iparűzési adó Szlovákiában nincs. A helyi önkormányzatnál csupán a hulladék-illeték fizetésére szükséges bejelentkezni.

Javasolt még a postán meghatalmazással elintézni, hogy egy megbízott személy át vehesse a szervezeti egységnek küldött postát.

A cégbírósági bejegyzést követően létrehozzák a külföldi vállalkozás szervezeti egységének szlovák központi ügyfélkapuját. Ehhez is szükséges hozzáférést intézni. Megoldható kétféle módon.

Szlovák állampolgárt lehet meghatalmazni, hogy az elektronikus aláírással ellátott személyazonossági igazolványával kezelhesse a külföldi cég elektronikus postafiókját.

Másik megoldás, hogy a szervezeti egység vezetője az idegenrendészeti hatóságon intéz magának alternatív hitelesítő eszközt. Ez egy hasonló plasztik kártya, mint a személyi igazolvány. A lényeg, hogy Szlovákiában használt elektronikus aláírással van ellátva.

Amennyiben a szervezeti egység rendelkezne gépjárművel, gépjárműadót kell fizetni. Gépjárműadó fizetésre nem kell külön bejelentkezni. Majd az adóidőszak elteltével az adóbevallásban elég feltüntetni azt az időpontot, amikortól a gépjármű vállalkozási célokra használva volt.

Külföldi vállalkozás szlovák szervezeti egysége nem önálló jogalany

Ebből kifolyólag az üzleti kapcsolatokban minden esetben az alapító külföldi cég a szerződéses partner. Ö felel a vállalt kötelezettségekért, nem a szervezeti egység.

Az alapító külföldi cég és a szervezeti egysége nem is számlázhat egymás között. Csupán belső bizonylatok által történik az elszámolás.

Működési példák

Bizonyára felmerült a kérdés, hogy akkor mire jó egy szlovák szervezeti egység?

Példaként vegyünk egy magyar céget, amely szeretné a szlovák piacon is értékesíteni a termékeit. Közelebb szeretne kerülni a szlovák vásárlóihoz, de még nem ismeri a piacot. Piackutatásra, marketingre épp megfelelő a szervezeti egység formája. Rendelkezik szlovák címmel, és akár szlovák irodával is. A szlovák üzletkötőjének kezébe tud adni szlovák telefont és szlovák rendszámmal ellátott autót. Így a szlovák üzleti partnerek is hitelesebbnek tartják a céget.

Másik példának vegyünk egy építőipari céget, amely egy szlovák ingatlanon nagyobb terjedelmű munkára kap megrendelést. Hiába alapítana szlovák céget, miközben a szakemberei a magyar cégben bejelentett munkavállalók. Az eszközei, beleértve a nagyobb építőipari munkagépeket, a magyar cég tulajdonában vannak. Ilyen esetben egyszerűbb szlovák szervezeti egységet bejegyeztetni. Ez által fejezi ki a magyar építőipari cég, hogy Szlovákia területén is kíván tevékenykedni.

Webáruházak esetén is előnyös lehet szervezeti egységgel jelen lenni a szlovák piacon.

Ne tévesszük meg a telephellyel

A szervezeti egység működését a kereskedelmi törvénykönyv szabályozza. A szervezeti egység bejegyeztetése a szlovák cégbírósági nyilvántartásba valójában csak annak a ténynek a kinyilatkoztatása, hogy egy külföldi vállalkozás jelen van a szlovák piacon.

Az álandó telephely viszont adóügyi fogalom. A jövedelemadó, illetve társaságiadó törvények rendelkeznek róla. Amennyiben egy külföldi vállalkozásnak keletkezik állandó telephelye a másik országban, az általa elért jövedelmére ez a másik ország jogosult adót kivetni a saját rendelkezései alapján.

Az a tény, hogy milyen típusú jövedelmekből melyik országban fog adózni egy vállalkozás, a két ország közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményben van rögzítve. Magyarország és Szlovákia között létezik ilyen egyezmény, ezért az egyezmény rendelkezései vonatkoznak a másik országban végzett tevékenység adóztatására.

Például a szlovák jövedelemadó törvény az építőipari munkáknál 6 hónapot rögzít, de az egyezmény alapján csak 12 hónap jelenlét után keletkezik állandó telephelye a vállalkozásnak a másik országban.

Tehát egy szervezeti egység nem kell, hogy állandó telephely legyen. Fordítva is így van – amennyiben keletkezik a vállalkozásnak a másik országban állandó telephelye, nem szükséges bejegyeztetni szervezeti egységet a cégbíróság által.

A hozzáadottérték-adó fizetése Szlovákiában szintén teljesen független attól, hogy a külföldi vállalkozásnak van-e bejegyeztetett szervezeti egysége, illetve keletkezett-e Szlovákiában állandó telephelye, Erről a témáról is készítettem korábban egy bejegyzést.

Számvitel

Mivel a külföldi cég szlovák szervezeti egysége cégbírósági nyilvántartásba van bejegyezve, számviteli egységgé válik. Kettős számvitelt kell vezetnie. A szlovák számviteli szabályokat kell betartania. Beszámolót készít minden gazdálkodási év végén.

A szervezeti egység beszámolóját a szlovák adóhatóság által kell elektronikusan beküldeni a beszámolók nyilvántartásába.

Szervezeti egység adatainak megerősítése a szlovák cégbírósági nyilvántartásban

A 2020. január 1.-től érvényes szlovák kereskedelmi törvénykönyv változása módosítja a szervezeti egység fogalmát. Ennek értelmében már nem lehet külföldi egyéni vállalkozó szlovák szervezeti egységét cégbíróság által bejegyeztetni. A külföldi természetes személyek Szlovákiában itteni „iparengedély” (szlovákul „živnostenský list”) alapján vállalkozhatnak. Ez a fogalom Szlovákiában az egyéni vállalkozó engedélyére, vállalkozási igazolványára vonatkozik. Olyan tevékenységet folytathatnak a Szlovák Köztársaság területén külföldi természetes személyek, amelyre szól az engedélyük.

Az eddig bejegyzett külföldi természetes személyek szlovák szervezeti egységeiket 2020. szeptember 30.-i hatállyal törölni fogják a cégbírósági nyilvántartásból.

Külföldi jogi személyek, tehát külföldi cégek továbbra is működhetnek a Szlovák Köztársaság területén szlovák szervezeti egységük által. Nekik viszont 2020. szeptember 30.-ig meg kell erősíteni, vagy módosítani kell a korábban bejegyzett adataikat.

Ezt a kötelességet a COVID miatt elhalasztották 2021. szeptember 30.-ig.

Amennyiben a külföldi cég nem erősíti meg a szlovák szervezeti egységének adatait, illetve nem módosítja azokat a szlovák cégbírósági nyilvántartásban, törölve lesz a szervezeti egység a szlovák cégnyilvántartásból.

Szlovák szervezeti egység megszüntetése

A szervezeti egység megszűntetése is egyszerű. Az alapító cég taggyűlési, illetve közgyűlési határozatban dönt arról, hogy a szlovák szervezeti egységét töröltetni kívánja a szlovák cégbírósági nyilvántartásból.

A követelések és tartozások tulajdonképpen az alapító, tehát a külföldi cég követelései és tartozásai. Például egy adótartozást az adóhatóság a külföldi cégtől fogja követleni akár a szervezeti egység megszüntetése után is.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárat küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2020.04.12.

 

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamiylen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

 

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!