Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Külföldi személyek nem csak bejegyzett önálló céggel, illetve leányvállalattal vállalkozhatnak Szlovákiában. A Szlovákiai piaci jelenlét egyszerűbb formája a cégbíróság által bejegyzett szervezeti egység. Függetlenül ettől keletkezhet a külföldi vállalkozásnak Szlovákiában állandó telephelye. Mindkét formától teljesen elkülönítve kell megítélni azt, hogy a külföldi vállalkozásnak szükséges-e Szlovákiában hozzáadottérték-adó fizetésre bejelentkezni.

 

Szervezeti egyseg allando telephely es HEA regisztracio

 

Szervezeti egység

Külföldi személy másik országban létesített szervezeti egysége lehet képviselet, iroda, kirendeltség, fióktelep, vagy akár raktár. A szlovák Kereskedelmi törvénykönyv következőképpen határozza meg ezt a kifejezést a 7.§-ban:

Szervezeti egység alatt fióktelep vagy egyéb szervezeti forma értendő.

A szervezeti egység nem önálló jogalany. A külföldi alapító cég részét képezi. Az üzleti partnerekkel, alkalmazottakkal, adóhatósággal szembeni jogokat és kötelességeket maga külföldi alapító vállalkozás gyakorolja. A szervezeti egység cégbírósági nyilvántartásból való törlése után sem szűnnek meg a vállalt kötelességei, tartozásai, mivel azok valójában a külföldi cég tartozásai.

A külföldi cég szervezeti egysége nevében a külföldi cég törvényes képviselője jogosult cselekedni. A szervezeti egységnek saját kinevezett vezetője van, aki a szervezeti egység nevében jogosult aláírni a szerződéseket az üzleti partnerekkel, az alkalmazottakkal. Képviseli a szervezeti egységet az egyes intézményekkel szemben, például a szlovák adóhatósággal szemben.

Mivel a szervezeti egység bejegyzett a cégbírósági nyilvántartásba, a szlovák számviteli törvény értelmében köteles kettős számvitelt vezetni. A szervezeti egység része a külföldi vállalkozásnak, így a külföldi alapítójánál is vezetni kell a szervezeti egység számvitelét.

Állandó telephely

A két ország közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló Egyezmény értelmében keletkezhet a külföldi vállalkozásnak Szlovákia területén állandó telephelye. Ezt tekinthetjük egy virtuális adóügyi fogalomnak.

Az Egyezmény 5. cikkében részletesen taglalja, milyen esetben keletkezik egy vállalkozásnak a másik országban telephelye. Közben fontos meghatározni a tevékenység időtartamát:

3. A „telephely” kifejezés szintén magában foglalja:

a) az építési területet, az építkezési, összeszerelési vagy berendezési munkálatokat, de csak akkor, ha a munka 12 hónapnál tovább tart;

b) szolgáltatások nyújtását, beleértve a tanácsadói és a vezetői szolgáltatásokat, amelyeket egy vállalkozás alkalmazottai vagy az általa e célra megbízott személyzet lát el, de csak akkor, ha az ilyen jellegű tevékenységek az országon belül (az azonos vagy kapcsolódó program keretében) bármelyik 12 hónapos időszakon belül összesen legalább 6 hónapig tartanak.

Ezen túlmenően a szlovák jövedelemadó törvény is rendelkezik arról, mikor keletkezik állandó telephely a Szlovák Köztársaság területén. A két meghatározás enyhén eltérő. Természetesen a nemzetközi Egyezmény magasabb rendű jogszabály.

Az állandó telephely nem függ össze azzal, hogy a külföldi vállalkozásnak van-e szlovák cégbíróság által bejegyzett szervezeti egysége. A szervezeti egység sem minden esetben minősül egyben állandó telephelynek.

Amennyiben a külföldi vállalkozásnak keletkezett Szlovákia területén állandó telephelye, a Szlovákiából származó bevételek után Szlovákiában köteles jövedelemadót fizetni. A jövedelemadó törvény szabályozza azt is, hogy milyen kiadásokat érvényesíthet adóköltségként a külföldi vállalkozás a szlovák adóbevallásában.

Hozzáadottérték-adó regisztráció

Olyan helyzet is előállhat, hogy a külföldi vállalkozásnak nem keletkezik állandó telephelye, nem is jegyeztet a cégbíróságon szervezeti egységet, csupán hozzáadottérték-adó regisztrációt köteles meglépni Szlovákiában. Általában rövidebb időtartamra szóló együttműködésnél választják a külföldi vállalkozók ezt a jelenléti formát.

Abban az esetben szükséges megtenni a DPH (szlovák ÁFA) regisztrációt, mikor a külföldi vállalkozás olyan szolgáltatást nyújt, amelynek a teljesítési helye a Szlovák Köztársaság területén van és nincs kire átruházni az adófizetési kötelességet.

Áruértékesítés esetében is fennállhat olyan helyzet, főképp a láncügyleteknél és a beszereléssel egybekötött áruértékesítésnél, amikor a teljesítés helye Szlovákiában van és a szállítónak kell szlovák hozzáadottérték-adó fizetésre regisztrálni Szlovákiában.

Transzferár szabályok

Amennyiben van egy vállalkozásnak szervezeti egysége vagy állandó telephelye a másik országban, mindenképp meg kell vizsgálni, hogy ez a két egység kapcsolt vállalkozásnak minősül-e. A szlovák előírások szerint igen. Ennek a kijelentésnek a részletezése meghaladja e cikk terjedelmét.

A következő lépésben szükséges azonosítani az ú.n. ellenőrzött ügyleteket, tehát azokat, amelyeket egymás között bonyolítot a külföldi cég és a szlovák szervezeti egysége, illetve állandó telephelye.

Szükséges megvizsgálni, hogy ezekben az ügyletekben betartották-e a szokásos piaci ár elvét.

Meg kell határozni minden ellenőrzött ügylethez a független ár kiszámításának módját.

Továbbá számszerűsíteni kell azt a különbséget, miszerint a kapcsolt ügylet feltételei és a kapcsolt ügyletben megegyezett árak mennyiben térnek el a független ügyletekben érvényesített áraktól és a független ügyletek feltételeitől. Ez a különbözet adóalap csökkentő, illetve adóalap növelő tényező.

Az adóalap kiszámításánál mindenképp szükséges betartani az ú.n. „separate entiti approach” (SEA), magyarul független egység elvét.

Végezetül el kell készíteni a transzferárazási nyilvántartást, amely az állandó telephely esetében és a szervezeti egység esetében kötelező.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárat küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2018.11.12.

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!