Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Annak eldöntéséhez, hogy milyen vállalkozási formát hozzunk létre, több szempontból is meg kell vizsgálni az előnyöket és hátrányokat. Egyéni vállalkozás vagy KFT előnyössége Szlovákiában a bevételek és kiadások összegétől, az adminisztrációs költségektől és nem utolsó sorban az adózás mértékétől is függ. Olvassa tovább a cikket!

 

Egyéni vállalkozás vagy KFT Szlovákiában

 

Felelősségvállalás

A korlátolt felelősségű társaságnál (szlovákul spoločnosť s ručením obmedzeným = s.r.o.) már a megnevezésében is benne van, hogy a felelősség vállalása korlátolt. Ez azt jelenti, hogy egy SRO a felvállalt kötelességekért a társaság vagyonával felel. Nem a tulajdonos személyes vagyonával.

Más lapra tartozik, hogy a korlátolt felelősségű társaság ügyvezetője bizonyos helyzetekben a teljes vagyonával felel a társaság üzleti partnerei felé, az egészségbiztosító, szociális biztosító, illetve adóhatóság felé. Na meg persze felel a társaság tulajdonosai felé is az általa hozott intézkedések következményeiért és az esetleges károkért. Habár a korlátolt felelősségű társaság ügyvezetője gyakran a társaság tulajdonosa is egy személyben.

Ezzel szemben az egyéni vállalkozó a teljes személyes vagyonával felel a vállalkozásában felvállalt kötelezettségekért. Így kockára teszi a házastársi osztatlan közös tulajdonban lévő vagyonát is.

Számvitel

A korlátolt felelősségű társaság a cégbírósági nyilvántartásban van bejegyezve és vezetve. Ebből kifolyólag egyben számviteli egység is. Kettős számvitelt kell vezetnie a gazdálkodásáról.  A számviteli törvény szabályai mindenképp vonatkoznak rá. A kettős számvitelnek, mint szolgáltatásnak általában magasabb az ára, mint az egyszeri számvitelnek.

Az egyéni vállalkozók a rájuk vonatkozó nyilvántartásba vannak vezetve. Egyszeri számvitelt alkalmazhatnak. Ez által számviteli egységgé is vállhatnak. Ilyen esetben a számviteli törvény rájuk is vonatkozik. Azonban az egyéni vállalkozók nem kötelesek számvitelt vezetni. Az adózáshoz szükséges információkat más módon is tudják rögzíteni, nem csupán számvitel vezetésével. Erről még a továbbiakban szó esik.

Adózás

Jelenleg, azaz 2020-ban egy jövedelemadó törvény (595/2003) szabályozza az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadóját és a korlátolt felelősségű társaságok társasági adóját. Nincs kizárva, hogy ez a jövőben két különböző törvény által lesz szabályozva.

Azok a kis vállalkozások, amelyek bevétele 2020-ban nem haladja meg a 100.000 EUR-t, 15% adókulccsal számolják ebben az évben a jövedelemadót, illetve a társasági adót. Vonatkozik ez egyaránt az egyéni vállalkozókra és a korlátolt felelősségű társaságokra is. A témáról részletesen írtam egy korábbi cikkemben.

Korlátolt felelősségű társaság adózása

Egy SRO társasági adó fizetésének adókulcsát a jövedelemadó törvény szabja meg a 15.§ b) pontjában. Ennek értelmében három különböző adókulcs vonatkozik a társaság jövedelmére:

  • 15%, amennyiben a társaság jövedelme az adózási időszakban nem haladja meg a 100.000 EUR-t,
  • 21% – ez az általános adókulcs, a tőkekivonásnál is 21% adókulccsal kell számolni,
  • 35% adókulcs vonatkozik olyan bevételekre, amelyek olyan állam adózóitól származnak, amellyel Szlovákiának nincs két ország közötti kettős adózás elkerülésére vonatkozó egyezménye, vagy együttműködésről szóló egyezmény az adózás terén.

Egyéni vállalkozó adózása

Az egyéni vállalkozó adózása alapjában véve progresszíven sávos. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy négy különböző adókulcs vonatkozhat az egyéni vállalkozó jövedelmének adózására. Ebben a cikkben nem foglalkozom a személyi jövedelemadóval általánosságban, csupán a vállalkozásból származó jövedelem adózásának összehasonlításával.

Még mielőtt az adókulcsokra térek, fontosnak tartom megemlíteni, hogy az egyéni vállalkozó háromféleképpen juthat az adóalapja kiszámításához.

  • Az egyszeri számvitel vezetésével az egyéni vállalkozó számviteli egységgé válik. Ilyen esetben az adóalapot a korrekciós tételekkel módosított bevételek és kiadások különbözete képezi (6.§ (6), (13) bekezdés).
  • Amennyiben az egyéni vállalkozó nem hozzáadottérték-adó fizető, akár az átalány alapú költségelszámolás lehetőségeit élvezheti (6.§ (10) bekezdés). Jelenleg 2020-ban ez a legelőnyösebb adózási forma a kis jövedelemmel rendelkező egyéni vállalkozók számára abban az esetben, ha a kiadásaik nem haladják meg a bevételeik 60%-át. Ebből adódik, hogy az áruértékesítéssel foglalkozók számára ez az adózási forma nem lesz megfelelő megoldás. Csupán 33.333 EUR éves szintű bevételig előnyös, e felett már egyre kevésbé.
  • Számvitel helyett adó-bevételek és adó-költségek nyilvántartását is vezetheti az adózó (6.§ (11) bekezdés). Több adminisztrációs tennivalóval jár, mint az átalány alapú költségelszámolás. Ezért javasolt abban az esetben, ha a bevételek az adózási időszakban meghaladják a 33.333 EUR-t. Amennyiben hozzáadottérték-adó fizető a vállalkozó, könnyebb számvitelt vezetnie (vezettetnie) számítógépes program által.

Az említett három lehetőség valamelyikével kiszámítja emberünk a vállalkozásból származó jövedelmének adóalapját. Amennyiben nem nyugdíjas, levonhatja az adóalapból az adómentes összeget, amely 2020-ban 4.414,20 EUR. Adómentes összegnek nevezzük, mivel 0% adókulcs alá vetendő az adóalap, amely nem haladja meg a 4.414,20 EUR-t. E felett az összeg felett kétféle adókulcs érvényesíthető – 15%, vagy 19%.

Hasonlóképpen, mint a korlátolt felelősségű társaságnál, azok a természetes személyek, akiknek a vállalkozásból származó jövedelmük nem haladja meg a 100.000 EUR-t az adózási időszakban, 15% adókulccsal számolhatják a személyi jövedelemadójukat az adómentes összeggel csökkentett adóalapból. Más típusú jövedelemnél ez a kedvező adókulcs nem érvényesíthető.

Amennyiben a vállalkozó éves szintű bevétele meghaladja a 100.000 EUR-t, 19% adókulccsal számítja az adót az adómentes összeggel csökkentett adóalapból. Ebben az esetben érvényesül a progresszív adózás. Ha az adóalap meghaladja a 37.163,36 EUR-t, az e-feletti összegből már 25% adókulccsal kell kiszámítani a személyi jövedelemadót.

SRO-nál hogy jut a vállalkozó az adózás utáni tiszta nyereségéhez

Három különböző módon:

  • Az adózás utáni tiszta nyereséget osztalék formájában veheti ki a cég tulajdonosa. Ilyen esetben 7% osztalékadót von le a cég a nyereség kifizetésekor. Ez összességében 26,53% adó-terhet jelent a cég nyereségére vetítve.
  • Alkalmazotti viszonyban a munkajövedelmét illető járulékok és személyi jövedelemadó megfizetésével. Ebben a formában a legmagasabbak a közterhek.
  • Ügyvezetői honorárium kifizetése után is meg kell fizetni a járulékokat és a személyi jövedelemadót. Viszont annak függvényében, hogy milyen gyakori az ismétlődő jutalmazás, vagy egyszeri jellegű, némi spórolást lehet elérni a járulékok fizetését illetően.

További előnyök összehasonlítása

Korlátolt felelősségű társaság által vállalkozni még mindig nagyobb presztízst jelent a vállalkozó számára, mint egyéni vállalkozó formában. Annak ellenére így van ez, hogy az egyéni vállalkozó a teljes vagyonával felel a vállalkozásában vállalt kötelezettségekért.

Vállalkozás indítása, illetve megszüntetése

Egyéni vállalkozást indítani sokkal egyszerűbb, mint létrehozni egy társaságot. A cégalapítás ugyanis több lépésből tevődik össze.

Az egyéni vállalkozás megszüntetése is sokkal egyszerűbb, mint egy cégnél. Elég meglátogatni az iparűzési hivatalt és kinyilatkozni, hogy a vállalkozó megszűntetni kívánja a vállalkozását. Ez a nyilatkozattétel megtehető elektronikusan is a slovensko.sk portálon. Ezzel szemben egy céget megszűntetni hosszadalmas végelszámolással jár.

Járulékfizetés

Az egyéni vállalkozónak nem szükséges a vállalkozása indításakor kötelezően szociális biztosításra bejelentkezni. Csupán az egészségbiztosítás fizetése kötelező. Amennyiben nincs párhuzamos munkahelye a vállalkozónak, amely által teljes körűen biztosított, nem szerencsés biztosítás nélkül maradni.

A korlátolt felelősségű társaság tulajdonosa számára is fontos, hogy valamilyen formában legyen társadalombiztosítása. Leggyakrabban alkalmazotti viszonyt létesít magának a saját cégében.

Konklúzió

A fentebb leírtakból kiderül, hogy a kisebb jövedelemnél adózás szempontjából érdemesebb kezdő vállalkozónak egyéni vállalkozást indítani. Majd ha kiépíti az üzleti kapcsolatait és a vállalkozása „nagyobbra nő”, érdemes a vállalkozási formát korlátolt felelősségű társaságra váltani. Persze, ez sem olyan egyértelmű, főképpen a nagy raktárkészlettel rendelkező vállalkozásnál.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárat küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2020.06.07.

 

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamilyen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

 

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!