Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Ebben a cikkben kizárólag olyan osztalék adózása lesz a fő téma, amely 2017. január 1.-vel, vagy e dátum után kezdődő gazdálkodási évben elért nyereség alapján kerül kifizetésre.

Egy lényegesen frissebb cikket itt talál:  Osztalék kifizetése 2022-ben és ennek különböző adózási vonzatai

A szlovák jövedelemadó törvény 2017. január 1-től hatályba lépett módosítása személyi jövedelemadó alá veti a magánszemélyeknek fizetett osztalékot.

Az előző években elért nyereség 2017-ben osztalék formában történő kifizetésére más, az egyes időszakokra különböző előírások vonatkoznak.

.

A kifizetett osztalék adózása 2017 után

Mit kell értenünk a köznyelvben használt „osztalék” szó alatt

Nyereségrészesedés, más szóval osztalék – a kereskedelmi társaság, illetve szövetkezet adózás utáni nyereségének elosztása és kifizetése. Az osztalékhoz hasonlóan kell megítélni a felszámolási eljárás után fennmaradó javak kifizetését, a kiegyenlítési részesedést, és a csendestársnak fizetett nyereségrészesedést is.

Fontos tényező, hogy az osztalék befogadójának van-e a társaságban tulajdonrésze, vagy nincs. Továbbá azt is fontos vizsgálni, hogy szlovák társaság nyereségrészesedéséről van szó, vagy külföldi társaság fizeti az osztalékot. A szlovák társaság osztalék fizetésénél szerepet játszik az a tényező, hogy a befogadó korlátlan, illetve korlátolt adókötelességű személy Szlovákiában.

Szlovák cégben tulajdonrésszel rendelkező magánszemélynek fizetett osztalék

A szlovák cégben tulajdonrésszel rendelkező magánszemélyeknek fizetett osztalékból levonással kell beszedni az adót (az 595/2003 számú jövedelemadó törvény 43.§-a (2) és (3) r) értelmében).

Az adó mértéke:

  • 7% a korlátlan adókötelességű személynek fizetett osztalék után,
  • 7% a korlátolt adókötelességű személynek fizetett osztalék után olyan esetben, amennyiben az osztalék befogadója olyan ország adórezidense, amellyel Szlovákia kötött két ország közötti kettős adózás elkerüléséről szóló egyezményt (az 595/2003 számú jövedelemadó törvény 51e.§-a (2) bekezdés a) pontja értelmében).
  • 35% a korlátolt adókötelességű személynek fizetett osztalék után olyan esetben, amennyiben az osztalék olyan ország adórezidensének kerül kifizetésre, amellyel a Szlovák Köztársaságnak nincs kötve két ország közötti kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye – ú.n. nemszerződött ország adórezidense (az 595/2003 számú jövedelemadó törvény 51e.§-a (2) bekezdés b) pontja értelmében).

Az adóalany adókötelessége teljesítettnek tekinthető, ha az osztalék kifizetője levonja a fentiek alapján meghatározott adót. Az ilyen típusú jövedelmet az adóalany a továbbiakban már nem tünteti fel a saját adóbevallásában.

Szlovák cégben tulajdonrésszel rendelkező jogi személynek fizetett osztalék

A jogi személyeknek fizetett nyereségrészesedés továbbra is adómentes, kivéve olyan esetben, ha a tulajdonos jogi személy egy nemszerződött országban honos.

Az ú.n. nemszerződött ország adóalanya alatt olyan céget értünk, amelyet magyar nyelven általában „offshore cégnek” neveznénk.

A két ország közötti megállapodások listája a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumának honlapján elérhető ezen a linken.

Külföldről fizetett osztalék befogadója szlovák adóalany

Korlátlan adókötelességű magánszemélynek fizetett nyereségrészesedés olyan külföldi cégből, amelynek ez a szlovák magánszemély a társtulajdonosa, különleges adóalapként szerepel a személyi jövedelem-adó bevallásában a szlovák jövedelemadó törvény 51e.§-a értelmében.

Az adó mértéke annak függvénye, hogy az osztalékot

  • olyan ország adórezidense fizeti, amellyel a Szlovák Köztársaságnak van két ország közötti kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye – ilyen esetben az adó mértéke 7%,
  • az ú.n. nemszerződött ország adórezidensétől származik az osztalék – ilyen esetben az adó mértéke 35%.

Mindkét esetben az adóalap megegyezik a bruttó bevétellel.

Amennyiben olyan ország adórezidense fizeti a szlovák magánszemélynek az osztalékot, amellyel a Szlovák Köztársaságnak van két ország közötti kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye, a kettős adózás elkerülése céljából az egyezmény értelmében kell eljárni. Tehát a másik országban befizetett adót be lehet számítani a szlovák adókötelességbe legfeljebb olyan összegig, amelyet a másik államban köteles volt megfizetni a magánszemély.

Az operatív szerv tagjainak és a felügyelő bizottság tagjainak fizetett nyereségrészesedés

A fentiekben taglalt adózási feltételek egyaránt vonatkoznak a társaság operatív szervének (pl. elnökségi tanácsának) tagjaira és a felügyelő bizottság tagjaira, amennyiben nekik lesz kifizetve az osztalék a 2017-es gazdálkodási évben és az ez után elért nyereségből.

Az ügyvezető nem minősül az operatív szerv tagjának. Az ügyvezetőre úgy tekint a szlovák jövedelemadó törvény, mint alkalmazottra.

Alkalmazottnak fizetett nyereségrészesedés

A 2017. január 1.-től hatályos jövedelemadó törvény módosítása alapján az 5.§ (7) bekezdésének i) pontja törölve lett a törvényből. Ez a pont rendelkezett korábban arról, hogy a tőkerészesedéssel nem rendelkező alkalmazottak számára fizetett nyereségrészesedés adómentes volt.

2017. január 1.-től a tőkerészesedéssel nem rendelkező alkalmazottak számára fizetett nyereségrészesedést a munkaviszonyból származó jövedelemként kell megítélni a jövedelemadó törvény 5.§-a (1) bekezdés a) pontja értelmében. Ezek alapján a 2017-es gazdálkodási évtől kezdve a kifizetett osztalék után hasonlóképpen kell adót fizetni, mint a többi béralapú jövedelem után, tehát előleg levonása formában a 35.§ értelmében.

Ez vonatkozik a tőkerészesedéssel nem rendelkező ügyvezetőknek kifizetett nyereségrészesedésre is, mivel ők nem az operatív szerv tagjai.

Egészségbiztosítási járulék

Párhuzamosan a nyereségrészesedés adózásának módosításával megszűnik az osztalék kifizetésére vonatkozó egészségbiztosítás járulékfizetési kötelesség.

Az osztalékadó levonásáról, befizetéséről, a cég újabb adóhatósági regisztrációjáról és az értesítés beküldéséről írok egy másik a cikkben: Osztalékadó levonása a 2017-ben elért nyereség alapján

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni,  itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárat küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2018.06.15.

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!