Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Ebben a cikkben az osztalékadó levonásáról, befizetéséről és az adóhatóság felé benyújtandó értesítésről lesz szó. Hangsúlyozom, hogy az ebben a cikkben taglalt, levonással beszedett osztalékadó csak a 2017-ben elért nyereségből, magánszemélyeknek megítélt osztalékra vonatkozik.

A szlovák cég külföldi adóilletőségű tulajdonosaira is vonatkozik az osztalékadó fizetése a 2017-ben elért nyereség alapján, nemcsak a szlovák adóilletőségű magánszemélyekre.

Egy lényegesen frissebb cikket itt talál:  Osztalék kifizetése 2022-ben és ennek különböző adózási vonzatai

.

Osztalekado levonasa

Az osztalék összegének megállapítása

Az első lépésben azt szükséges megállapítani, hogy mennyi osztalékot vehetnek ki a cég tulajdonosai a 2017-ben elért nyereségből. Az osztalékot ugyanis csak az adózás utáni nyereségből vehetik ki, amennyiben az egyéb feltételek is teljesítve vannak.

Az egyéb feltételek közé tartozik többek között:

  • a korábbi években elért és könyvelt veszteségátvitelt szükséges kiegyenlíteni a jelenlegi nyereség, illetve annak egy részének átkönyvelésével, átutalásával,
  • a törvényes tartalékalapot kell feltölteni az elért nyereség 10%-ával, amennyiben a törvényes tartalékalap még nem érte el az alaptőke összegének 10%-át,
  • egyéb, az alapító dokumentumban, illetve társasági szerződésben rögzített kifizetések teljesítése is kötelező az elért nyereségből.

A feltüntetett kiegyenlítések és utalások után fennmaradt összeg kerülhet megítélésre osztalékként.

Az osztalékról a tulajdonosok döntenek

Az osztalék megítéléséről taggyűlési, illetve közgyűlési határozatban döntenek a tulajdonosok. Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságban is a tulajdonosnak határozatban kell rögzítenie a döntését az osztalék megítéléséről.

Szándékosan nem írok az osztalék kifizetéséről, mivel még le kell vonni az osztalékadót.

Levonással beszedett osztalékadó

Ha már eljutottunk a megítélt osztalék összegéhez, ezt a társasági szerződésben foglalt szabályok szerint kell elosztani a tulajdonosok között.

Minden megítélt osztalékrészesedésből, tehát minden tulajdonosra vonatkozóan ki kell számítani a 7%-ot, amely képezi az osztalékadót. Kerekíteni a jövedelemadó törvény értelmében egész centre lefelé szükséges.

Az osztalékadó helyes kiszámításáért, levonásáért és a továbbításáért az adóhatóság felé az a cég felel, amely fizeti az osztalékot.

Az osztalékadó befizetésének határideje az osztalék kifizetésének időpontja utáni következő naptári hónap 15.-ik napja.

Az levont osztalékadót az adóalany – jelen esetben a társaság – egyedi adóhatósági bankszámlájára kell utalni. Az bankszámla prefixuma 500267.

Az adóhatósági bankszámla tehát a következőképpen fog kinézni: 500267-XXXXXXXX/8180. Az „XXXXXXXXX” a társaság adóhatósági bankszámlájának törzse, amelyet az adóregisztrációnál kapott. Egyébként ellenőrizhető az adóhatóság portálján. Fontos megjegyezni, hogy az így összeállított adóhatósági bankszámla számát IBAN formátumra szükséges konvertálni.

A levont osztalékadó fizetésénél az utalást a következő változó azonosítóval (variabilný symbol) szükséges megjelölni: 1700xx2018, miközben az „xx” az 5.-ik és a 6.-ik helyen annak a hónapnak a megjelölése, amikor a nettó osztalék kifizetésre került.

Az utalásnál használt állandó azonosító (konštantný symbol) – 1144.

Újabb adóregisztráció

Amennyiben a cég korábban még nem fizetett levonással beszedett adót, újabb regisztrációt kell meglépni az adóhatóság felé. Ebben bejelenti, hogy levonással beszedett adót fog továbbítani az adóhatóság felé.

Nagy valószínűséggel a cégnek van adószáma (DIČ) és 2018-ban már elektronikusan kommunikál az adóhatósággal, így csupán a regisztrációs űrlapon bejelenti a változást. A regisztrációs űrlap ide kattintva elérhető. Ennek a kötelességének az osztalék kifizetésétől számított 30 napon belül kell eleget tenni.

Megjegyzem, hogy ez a regisztráció nem azonos az alkalmazottak béréből levont adók fizetésével kapcsolatos regisztrációval.

Értesíteni kell az adóhatóságot

Az osztalékadó levonásával és befizetésével kapcsolatban keletkezik a cégnek még egy kötelessége. A levont osztalékadóról értesítést kell benyújtani az adóhatóság felé, természetesen ezt is elektronikusan. Az értesítést a kifizetés utáni következő hónap 15. napjáig szükséges beküldeni az adóhatóságnak.

A benyújtandó értesítés nyomtatványa így néz ki: itt található. Az elektronikus űrlap pedig ezen a linken található.

Az osztalékot természetesen több részben is ki lehet fizetni. Ilyen esetben minden kifizetésből le kell vonni az osztalékadót és a következő hónap 15.-ik napjáig át kell utalni az adóhatóság felé. Minden alkalommal be kell nyújtani az értesítést.

Példa

A PÉLDA, s.r.o. szlovák és magyar tulajdonosa 2018. július 6-án taggyűlési határozat által rendelkezett a 2017-ben elért nyereség elosztásáról. A társaság 2017-ben 3.147,36 EUR adózás utáni eredményt ért el. Mivel még nem volt feltöltve a törvényes tartalékalap, 314,74 EUR-t egy erre létrehozott bankszámlára kell elkülöníteni a nettó nyereségből. Osztalékként elosztásra marad 3.147,36 – 314,74 = 2.832,62 EUR.

A két társtulajdonos abban egyezett meg, hogy 832,62 EUR-t félretesznek felhalmozott eredményként. A fennmaradt összeget meg elosztják a tulajdonosi részesedésük arányában a társasági szerződés rendelkezései értelmében. Mivel a magyar tulajdonos részesedése 70% és a szlovák tulajdonosé 30%, így a magyar tulajdonosnak lett megítélve 1.400 EUR és a szlováknak 600 EUR. Az osztalékadó pedig a magyar tulajdonos osztalékából 98 EUR, a szlovák tulajdonos osztalékából 42 EUR.

A magyar tulajdonosnak 1.400 – 98 = 1.302 EUR lett kifizetve 2018. július 30.-án. A szlovák tulajdonosnak 600 – 42 = 558 EUR lett kifizetve 2018. augusztus 2.-án.  Így tehát az adóhatóság felé 2018. augusztus 15.-ig be kell fizetni a 98 EUR osztalékadót a magyar tulajdonosnak kifizetett osztalék után (változó azonosító, illetve közlemény 1700072018) és be kell küldeni erről az értesítést az adóhatóságnak. Továbbá 2018. szeptember 15.-ig (mivel ez szombatra esik, így szeptember 17.-ig) be kell fizetni a 42 EUR osztalékadót a szlovák tulajdonosnak kifizetett osztalék után (változó azonosító, illetve közlemény 1700082018) és be kell küldeni erről is külön az értesítést az adóhatóság felé.

Mivel a cég eddig még nem fizetett levonással beszedett adót, így legkésőbb 2018. augusztus 29.-ig be kell jelenteni a céget levonással beszedett adó fizetésre, tehát be kell nyújtani a fentiekben említett regisztrációt módosító űrlapot.

A tulajdonosok további kötelességei

A szlovák tulajdonosnak az adókötelessége a levonással beszedett adóval teljesítve van. Így tehát már nem szerepelteti ezt a jövedelmét az adóbevallásban.

A két ország közötti kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény (1996. évi C. törvény) 10. Cikke értelmében az osztalék abban a Szerződő Államban és annak a Szerződő Államnak a jogszabályai szerint is adóztatható, amelyben az osztalékot fizető társaság belföldi illetőségű.

Ez alapján a magyar adóilletőségű tulajdonosnak a szlovák cégéből kifizetett osztalékból Szlovákiában kell fizetni a 7% osztalékadót. Ezen túlmenően a magyar adóelőírások szerint is adózni kell a saját hazájában.

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárat küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2018.08.14.

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!