Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


A levonással beszedett adó egy sajátos adóbeszedési módszer a szlovák jövedelemadó törvényben. Amennyiben olyan teljesítésért fizet az adózó, amelyből neki kell levonni az adót, teljes mértékben ő felel az adó befizetéséért.

Egyre több az olyan jövedelemtípus, amely kifizetésénél adólevonást kell alkalmaznia az adófizetőnek.

 

Levonással beszedett adó Szlovákiában

 

Levonással beszedett adóról általánosságban

Az adólevonásról az 595/2003 számú szlovák jövedelemadó törvény rendelkezik.

A 43.§ (2) bekezdése szerint a Szlovák Köztársaság területén lévő meghatározott forrásokból származó jövedelmeknél csak korlátozott adókötelezettséggel rendelkező adózók felé kell adólevonást alkalmazni.

A 43.§ (3) bekezdése értélemében a Szlovák Köztársaság területén levő itt meghatározott forrásokból származó jövedelmet levonással kell megadóztatni, függetlenül attól, hogy korlátozott vagy korlátlan adókötelezettséggel rendelkező adózóhoz folyik a jövedelem.

Adólevonás mértéke

Három különböző adókulcs érvényesíthető a levonással beszedett adónál. Az adó mértéke annak függvénye, hogy milyen jövedelem esik adó alá és melyik ország adórezidense a jövedelem befogadója.

7% adókulcsot az osztalékon kívül olyan kifizetéseknél lehet alkalmazni, ami a cég korábbi időszakokban elért nyereségéből kerül kifizetésre. Például, ha korábbi időszakban elért adózás utáni nyereségből történt jegyzett tőkeemelés, ami jelenleg csökkentve lesz és kifizetésre kerül a tulajdonosoknak. Hasonlóképpen 7% adólevonást kell alkalmazni a cég felszámolása végén fennmaradt vagyon elosztása esetén.

Általános adókulcs az adólevonásnál 19%. Ez vonatkozik többek között a következő kifizetésekre:

  • különböző bankbetétek, banki termékek kamatai és hozamai,
  • befektetési alapokba helyezett vagyon hozama,
  • lottó és hasonló sorsjátékok nyeresége,
  • nyugdíj előtakarékosság, illetve életbiztosítás kifizetése a futamidő végén,
  • kötvényhozamok,
  • az egészségbiztosítás éves elszámolása alapján visszafizetett összegek, amelyek korábban a biztosítottnál adóalap csökkentő költségként szerepeltek,
  • kompenzációs kifizetések,
  • hulladék eladásából származó jövedelem,
  • szerzői jogdíj, azaz mű létrehozásából és művészi előadás alapján származó bevétel, amennyiben a szerző és a kifizető nem egyeznek meg abban, hogy az adót a szerző fogja befizetni adóbevallás alapján. Erről külön megállapodásnak kell születni, és egy adott formanyomtatvány által tájékoztatni kell az adóhatóságot.

A legmagasabb, azaz 35% adókulcsot abban az esetben szükséges alkalmazni, ha a jövedelem befogadója olyan országban letelepedett, amellyel Szlovákiának nincs két ország közötti megállapodása a kettős adózás elkerüléséről, vagy nem kötött megállapodást az adózással kapcsolatos információk kölcsönös cseréjéről.

Ezeket az országokat nevezik nem hivatalosan „adóparadicsomnak”, vagy „off-shore” övezetnek. A Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma folyamatosan közzé teszi a weboldalán, mely országok tartoznak ebbe a besorolásba.

Az adófizetés teljesített

A levont adó befizetésével az adófizetési kötelesség teljesítve van. Ez annyit jelent, hogy az a személy, akinek a jövedelme kifizetésekor levonással történt ennek adózása, nem köteles ezt a jövedelmet feltüntetni a személyi jövedelemadó bevallásában.

Az adózó nem tekintheti a levont adót előlegnek akkor sem, ha számvitelben feltünteti ezt a jövedelmet, amelyre az adót már kivették – például banki kamatokra. Csupán a törvényben felsorolt kivételes esetekben lehet a levonással beszedett adót adóelőlegnek tekinteni és ezt adóbevallásban feltüntetni, kiegyenlíteni.

Azoknál a jogi személyeknél, amelyek kettős számvitelt vezetnek, megjelennek a jövedelmek (például az említett banki kamatok) az adóalapban. Viszont az adóbevallásban korrekciós tételként ki kell vonni ezeket az adóalapból. Így nem lesznek ismét adó alá vetve.

Osztalékadó

Az osztalékadót Szlovákiában csak 2017-től vezették be. A levonással beszedett adók közé tartozik. Ez annyit jelent, hogy a 2017-es gazdálkodási évben és a további években elért társasági adó levonása utáni tiszta nyereség kifizetéséből szükséges osztalékadót levonni.

Jogi személyeknek fizetett osztalék után nem kell osztalékadót fizetni, csupán a természetes személyeknek fizetett osztalék után.

Amennyiben az osztalék befogadója szlovák, illetve külföldi természetes személy, a kifizetéskor a cégnek (mint adófizetőnek) kell levonni és az adóhatóság felé befizetni az osztalékadót. A természetes személy adóilletőségének függvényében az osztalékadó lehet 7%, vagy 35%.

Digitális platformok által közvetített szolgáltatások

2018-tól bevezették a szlovák jövedelemadó törvényben a szállítmányozás és a szálláshely digitális platformok általi közvetítésének adólevonással történő adóztatását abban az esetben, ha a platform külföldi üzemeltetője nem hozott létre, illetve nem regisztrált Szlovákiában állandó telephelyet.

Ebben az esetben a digitális platform üzemeltetőjének adórezidenciája függvényében 19%, vagy 35% az adólevonás mértéke.

Határidők

Hasonlóképpen 2018-ban módosították az egyes levonással beszedett adók adóhatóság felé történő befizetésére vonatkozó határidőt. A levont adót a következő hónap 15. napjáig kell befizetni. Ugyanezzel a határidővel kell benyújtani az erről szóló nyilatkozatot is az adóhatóság felé.

Adólevonás jelentése az adóhatóság felé

Mielőtt olyan kifizetésre kerülne sor, amelyből levonással kell beszedni az adót, az adófizetőnek be kell jegyeztetnie magát az adóhatóságnál levonással beszedett adó fizetésre. Csak ez után küldheti az előző bekezdésben említett nyilatkozatot és utalhatja a levont adót. Másképp az adóhatóság nem tudná beazonosítani a befolyt összeget.

Természetesen az újabb adónem fizetésére történő bejegyeztetést és a nyilatkozat beküldését is kizárólag elektronikusan lehet megtenni az adóhatóság felé.

A levonással beszedett adó jelentésére 4 különböző elektronikus űrlap szolgál. Hogy melyiket választjuk, az a kifizetett jövedelem típusától függ.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárat küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2021.06.14.

 

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamilyen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

 

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!