Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


A hozzáadottérték-adó törvényben 2019-től bevezetett DPH – szlovák ÁFA változások egy része a harmonizált EU hozzáadottérték-adó szabályozásból ered.

 

 

A „forgalom” meghatározása a DPH (szlovák ÁFA) törvényben

A múltban és jelenleg is az a szabály, hogy kötelezően hozzáadottérték-adó fizetővé válik az a vállalkozás, amelynek a forgalma az utolsó 12 hónapban eléri a 49.790 EUR értéket.

A múltban különbségek keletkeztek a forgalom meghatározásánál az egyszeri számvitelt vezető vállalkozások között, és azok között, akik kettős könyvelésben vezették az adataikat.

A 2019-es módosítás ezt a különbséget megszűnteti. Forgalom alatt az új szabályozás értelmében a Szlovákiában értékesített áruk és szolgáltatások (teljesítések) összértékét kell érteni. Tehát egyszerűsítve az az összeg, amelyet a vállalkozó szlovák vevőinek kiszámlázott függetlenül attól, hogy ezek a számlák ki lettek-e fizetve vagy nem.

A befogadott előlegek nem számítódnak a forgalomba. Ilyen esetben még nem valósult meg semmilyen teljesítés.

2019-től tehát minden vállalkozás köteles a számlán feltüntetni a teljesítés időpontját. Ez vonatkozik a DPH-ra nem regisztrált vállalkozókra és a 7.§, illetve 7a.§ szerint bejegyzettekre is.

Hogy kik azok, akik a 7.§, illetve 7a.§ szerint regisztráltak, arról egy korábbi cikkemben írok: Nem teljes körű szlovák ÁFA – DPH regisztráció, amelynél az adóalany nem válik DPH fizetővé

A szorzó számítása is változott

A forgalom módosított fogalma következtében változott a szorzó (koeficiens) számítása.

„Koeficiens” alatt azt a szorzót értjük a szlovák hozzáadottérték-adó szabályozásnál, amellyel csökkenteni kell a visszaigényelhető előzetesen felszámított adót olyan vállalkozások esetében, amelyek adóköteles és adómentes értékesítést is folytatnak. Az eddig használt „árbevétel” kifejezés helyett 2019-től az „érték” kifejezést tartalmazza a képlet.

Az szorzó számlájójában a következő szerepel: a naptári évben értékesített olyan áruk és szolgáltatások adó nélküli értéke, amelyeknél az adó levonható (visszaigényelhető).

A szorzó nevezőjében pedig a következő: a naptári évben értékesített összes áru és szolgáltatás adó nélküli értéke.

A hozzáadottérték-adó regisztrációnál már nem szükséges óvadékot (kauciót) fizetni

2012-től 2018-ig a szlovák hozzáadottérték-adó törvény tartalmazott olyan rendelkezést, hogy a DPH (szlovák ÁFA) regisztrációs folyamatban a vállalkozásnak 12 hónapra letétbe kellett helyezni bizonyos összeget. Ez az összeg óvadékként szolgált olyan esetekben, ha a vállalkozás nem fizetné az adókötelességét.

Az ellenőrző kimutatás bevezetésével ez a rendelkezés értelmét vesztette. Írtam erről bővebben egy korábbi cikkemben: Adófizetési biztosíték megszűnik 2019-ben

Szállásadási szolgáltatások adó-mértéke csökkent

2019-től a szállásadási szolgáltatások alacsonyabb mértékű adóval, tehát csak 10% DPH-val (szlovák ÁFA-val) vannak terhelve. Ez a lehetőség csupán a szállásnyújtásra, mint szolgáltatásra vonatkozik. A többi szolgáltatás – pl. étkezés, wellness – marad 20% adókulccsal. Amennyiben a többi szolgáltatás az alap szállás-csomag része, úgy a fő szolgáltatás adókulcsát kell érvényesíteni.

Bérbeadott lakáscélú ingatlan adóvonzata

Korábban, ha egy cég családi házat, illetve lakást (lakás célú ingatlant) adott bérbe más cégnek az ő vállalkozásának céljaira, dönthetett úgy, hogy DPH-t fog felszámolni a bérleti díjhoz.

2019-től ez a lehetőség megszűnt. A lakáscélú ingatlan tulajdonosa már nem választhat, hogy hozzáadottérték-adóval vagy az nélkül fog számlázni. Két vállalkozás közötti bérleti viszonyban kizárólag adómentesen kell eljárni, ha a bérlemény lakáscélú ingatlan.

A szabályozás célja, hogy kiküszöböljék az olyan helyzeteket, amikor a lakás, vagy családi ház papíron vállalkozási célokra lenne bérbe adva. A valóságban pedig lakhatási célra szolgálna.

Mivel a bérleti viszony adómentes, a tulajdonosnak már nincs lehetősége a befogadott szolgáltatások után visszaigényelni a DPH-t (szlovák ÁFA-t). A befogadott szolgáltatások közé sorolhatók pl. az energiák, karbantartás, felújítás költségei.

Ezek a rendelkezések lakáscélú ingatlanoknál akkor is érvényesek, ha a bérleményben a bérlő vállalkozásnak hivatalos székhelye lenne.

Törvénybe került olyan rendelkezés is, ami alapján a családi ház, lakás vagy apartman eladása a használatba helyezése után több mint öt évvel később minden esetben adómentes.

A digitális termékek értékesítésénél bevezettek 10.000 EUR érték-küszöböt

A digitális termékeket az ún. elektronikus szolgáltatások közé soroljuk.

Korábban, tehát 2018-as év végéig az elektronikus szolgáltatásoknál, amennyiben más tagállambeli magánszemélyeknek, illetve nem hozzáadottérték-adó alanyoknak lettek nyújtva, a teljesítés helye minden esetben a befogadó országában volt. A szolgáltatás értékesítőjének az adott országban kellett bejegyeztetni vállalkozását hozzáadottérték-adó fizetőként. Másik lehetőség volt regisztrálni a MOSS rendszerbe.

2019-től bevezették EU szinten azt a könnyítést, hogy csak abban az esetben lesz a teljesítés helye a szolgáltatás befogadójának országában, amennyiben az ilyen szolgáltatások összértéke meghaladja a 10.000 EUR-t az adott naptári évben és az előző naptári évben egyaránt.

Amennyiben a digitális termékek értékesítésénél az összértékük nem haladja meg a 10.000 EUR-t, a teljesítés helye a szolgáltatás értékesítőjének országában van. Tehát a kisebb vállalkozások esetében elmaradhat a külföldi hozzáadottérték-adó regisztráció, illetve a MOSS rendszerben való részvétel.

A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy ha egy szlovák vállalkozás online tanfolyamokat, e-bookokat, automatizáltan letölthető PDF-eket, különböző videókat, képeket értékesít más tagállambeli magánszemélyeknek, vagy nem HÉA alany vállalkozóknak, szlovák hozzáadottérték-adót (DPH-t) kell felszámítani a számla tartalmában.

Amennyiben túllépi az ilyen típusú értékesítés összforgalma a 10.000 EUR értékhatárt, a teljesítés helye már az elektronikus szolgáltatás befogadójának országában lesz. A számlát ez esetben a befogadó országának hozzáadottérték-adójával kell kiállítani. Természetesen az így felszámított adót a másik állam kasszájába kell befizetni.

Az utalványok és a hozzáadottérték-adó

A 222/2004 számú hozzáadottérték-adó törvény 9a.§-ban bevezeti hasonlóképen, mint Magyarországon, az utalványokra vonatkozó új szabályozást. A harmonizált EU szabályozás alapján 2019.01.01-től bevezeti a kétféle utalvány fogalmát.

Az utalvány olyan eszköz, amely fizetőeszközként szerepelhet a rá vonatkozó szabályok értelmében. Az utalvány kibocsátója határozza meg, hogy milyen árucikkek, illetve szolgáltatások értékesítésénél milyen feltételek mellett fogadja el az értékesítő.

A többcélú utalvány előre nem meghatározott helyen és időben váltható be az értékesítőnél. Eddigi szabályozás vonatkozik rá továbbra is.

Az egycélú utalványnál viszont már a kibocsátásánál ismert, hogy az adott árucikknél, illetve szolgáltatásnál mikor és hol lesz a teljesítés helye és ismert az adó mértéke. Tehát ismertek a hozzáadottérték-adó fizetésére vonatkozó feltételek. Ezért az egycélú utalványok esetében már az átadásuk pillanata tekintendő teljesítésnek. Az utalvány beváltása árucikkre vagy szolgáltatásra már nem tekintendő hozzáadottérték-adó szempontjából önálló teljesítésnek.

Ez az új szemlélet természetesen sok esetben az eddiginél eltérő megközelítést igényel.  A részletekre való kitérés meghaladja ennek a cikknek a terjedelmét.

Megszűnik a kettős adózás némely termékek esetében

Bizonyos mezőgazdasági termékeknél és bizonyos fémtermékeknél belföldi fordított adózás érvényesül Szlovákiában. Korábban ez a szabály csak akkor érvényesült, amennyiben a számlázott összeg meghaladta az 5.000 EUR-t. 2018.01.01-től érvényes törvénymódsításban viszont eltörölték ezt az értékhatárt.

Ennek következtében a gyakorlatban kettős adózással járó helyzetek keletkeztek. Például ha egy étteremnek rizst, vagy bizonyos típusú teákat kellett sürgősen vásárolnia kiskereskedelmi boltban, ott csak egyszerűsített adóügyi bizonylatot kapott a bolt pénztárgépéből. Az ilyen bizonylaton nem szerepeltek a vásárló adatai és az adószáma. A pénztárgép nem tudta kezelni a fordított adózást sem, így a bizonylat tartalmazta a felszámított DPH-t (szlovák ÁFA-t). Nem szerepelt a pénztárbizonylaton a kötelező megjegyzés sem a fordított adózásról.

A vásárlónak viszont a 222/2004 számú hozzáadottérték-adó törvény 69.§-a (12) bekezdésének f) és g) pontjai értelmében fordított adózást kellett alkalmaznia. Így az adóbevallásban ki kellett számítania és ismét be kellett fizetnie a DPH-t.

Az ilyen problémák elkerülése céljából 2019-től bevezették azt az egyszerűsítést, hogy a fent említett paragrafusokban szereplő termékek esetén nem érvényesül a fordított adózás, amennyiben pénztárgép által kiállított egyszerűsített adóügyi bizonylatot kapott a vásárló.

Az egyszerűsített adóügyi bizonylatokról egy korábbi cikkemben írtam: Egy „kis cetli” alapján hogy lehet visszaigényelni a DPH-t?

Végezetül

A cikkben leírtaknál nagyon egyszerűsítve fogalmaztam, hogy könnyen érthetővé tegyem a változásokat. Amennyiben az Ön vállalkozását valamelyik változás érinti, forduljon bizalommal könyvelőjéhez, adótanácsadójához.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárat küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2019.02.18.

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamiylen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

 

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!