Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Szlovákiában nem elterjedt a betéti társaság, mint céges forma. Pedig a szlovák Kereskedelmi Törvénykönyv lehetővé teszi. Én magam még nem találkoztam a pályafutásom során szlovák Bt.-vel. Ezért a következő írás főképp a korlátolt felelősségű társaságok tulajdonosai számára lesz hasznos.

 

Tulajdonos különböző típusú jogviszonya a saját cégében

 

Dolgozhat-e a cég tulajdonosa a saját cégében?

Természetesen igen. Méghozzá különböző jogviszonyok alapján. Dolgozhat akár ingyen és bérmentve is.

Semmilyen szlovák törvény nem kötelezi a cég tisztségviselőjét, hogy honoráriumot kapjon a cég érdekében végzett tevékenységéért. Ilyen esetben más jogviszony, illetve munkaviszony alapján legyen biztosítva akár Magyarországon, akár Szlovákiában, vagy más tagországban.

Amennyiben társas vállalkozásról van szó, ajánlott részletesen leszögezni, hogy ki miért felel a cégben, kinek mi a tennivalója, munkaköre, és ezért milyen honoráriumot, illetve munkabért fog kapni.

A témát három különböző típusú személyes közreműködésre bontottam:

  • ügyvezetői tisztség,
  • rendszeres munkavégzés,
  • alkalmi feladatok ellátása.

Ügyvezetői státusz

Ebben a cikkben abból a megközelítésből írok az ügyvezetőről, hogy a tulajdonos a saját cégét képviseli az üzleti partnereivel és a hatóságokkal szemben.

Az ügyvezetői tisztséget a szlovák Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései szabályozzák. Az ügyvezető, mint irányítási tevékenységet végző személy, kétféle szerződés alapján végezheti a tisztségét:

  • tisztség ellátásáról szóló szerződés alapján, vagy
  • megbízási szerződés alapján.

A tisztség ellátásáról szóló szerződés kizárólag írásos formában köttetendő és a közgyűlés, illetve az összes alapító tag jóváhagyása szükséges az érvényességéhez. Ebben a szerződésben meghatározásra kerülnek a különböző juttatások (személygépkocsi, telefon, stb.), amelyeket a társaság az ügyvezető számára biztosítani kíván. Amennyiben fizetség nélkül tölti be a tulajdonos a törvényes képviselői tisztséget, ezt mindenképp írásba kell foglalni.

Megbízási szerződés alapján is lehet jutalmazni az ügyvezető tevékenységét (kereskedelmi törvénykönyv 566.§ – 576.§). Az ügyvezető honoráriumának összegét, amely lehet alkalmi vagy rendszeres, a közgyűlés hagyja jóvá.

Amennyiben az ügyvezetővel nem köt a társaság semmilyen szerződést, ez a tény nem változtat semmit a tisztség betöltésén. Vagy az alapító okiratban, ill. társasági szerződésben fel van tüntetve az ügyvezető neve és személyes adatai, vagy a közgyűlés határozata alapján a cégbírósági nyilvántartásba bejegyzésre kerül az ügyvezető személyének változtatása.

Viszont az igazgatói pozíciót munkatörvénykönyv alapján tölti be a megbízott személy. Tehát ez egy rendes munkaviszony.

Jövedelemadó és járulékok fizetése az ügyvezetői tisztségnél

A szlovák jövedelemadó törvény rendelkezik arról, hogy az ügyvezetők honoráriumát személyi jövedelemadó fizetése szempontjából úgy kell megítélni, mintha munkaviszony alapján származna a jövedelmük (595/2003 sz. törvény 5.§ (1) bekezdés b) pontja).

Az adózási és járulékokkal kapcsolatos kötelezettség attól függ, hogy a természetes személy csupán ügyvezetőként tevékenykedik a Kereskedelmi törvénykönyv alapján, ill. csupán alkalmazotti viszonyból származik a jövedelme, vagy párhuzamosan mindkettő típusú jövedelmet fizet neki a cég. Ezzel egyidejűleg a cég nyereségrészesedést is fizethet ugyanennek a természetes személynek.

Közreműködés rendes munkaviszony alapján

Az egyszemélyes cég ügyfelekkel szemben végzett tevékenységét is valakinek el kell végezni. Lehet ez akár kereskedelem, vagy különböző típusú szolgáltatások.

A 311/2001 számú munkatörvénykönyv 1.§ (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy az önállótlan munkát nem lehet semmilyen szerződéses viszony alapján végezni. Sem polgári-jogi törvények alapján, sem a kereskedelmi törvénykönyv alapján. Az önállótlan munka kizárólag a munka törvénykönyve alapján végezhető.

Az önállótlan munka meghatározását a munkatörvénykönyv 1.§ (2) bekezdésében találjuk. Ezek alapján az önállótlan munka a munkáltató, mint felettes és munkavállaló, mint alárendelt beosztott viszonya. Eközben a munkát a munkavállaló személyesen végzi a munkáltatója számára, a munkáltató rendeletei alapján, a munkáltató nevében és a munkáltató által megszabott munkaidőben.

Az önállótlan munka meghatározása alapján tehát egy személy nem lehet önmaga felettese. Így nem is köthet önmagával munkaszerződést.

Amennyiben legalább két tulajdonosa van a cégnek és mindketten ügyvezetők, egyszerű a megoldás. Kölcsönösen egymásnak létesíthetnek munkavállalói szerződést (munkatörvénykönyv 42.§ – 44.§).

A szlovák munkatörvénykönyv alapján lehetséges különböző típusú foglakoztatásokról részletesen írtam egy korábbi cikkemben: Foglalkoztatási formák Szlovákiában

Alkalmi feladatok ellátása

Az egyszeri, illetve alkalmi feladatok ellátására nem szükséges rendes munkaviszonyt létesíteni. A feladat elvégezhető a munkaviszonyon kívüli szerződéses foglalkoztatás valamelyik formája alapján is.

Ilyen esetben viszont a külföldi állampolgár nem lehet a szlovák egészségbiztosítási rendszer biztosítottja. A szociális biztosítás esetében is más szabályozás léphet fel, amennyiben a jutalmazás egy összegben kerül kifizetésre egy hónapnál hosszabb időszakra kötött szerződés alapján.

A leggyakoribb megoldás

A leggyakoribb megoldás az, hogy az tulajdonos honorárium nélkül végzi az ügyvezetői tevékenységet a saját cége képviseletét illetően. Ha nincs más állása, munkaviszonyt is létesíthet a saját cégében. Munkaviszony alapján a fizetése összegét tulajdonképpen maga határozhatja meg. Tanácsos, hogy elérje legalább a minimálbért. Magasabb bérezés mellett is dönthet a tulajdonos. Ez viszont magasabb járulék költségekkel is jár. Végeredményben magasabb lehet a nyugdíja és magasabb ellátásban részesülhetne, ha olyan élethelyzetbe kerülne, hogy a szociális biztosítás valamelyik alapjából lenne jogosult kifizetésre.

A szlovák biztosítási rendszerről szintén írtam korábban részletes cikket. Olvassa a linkre kattintva: Társadalombiztosítás Szlovákiában kicsit másképp

A cég által élért adózás utáni nyereséget osztalékként veheti ki, mint tulajdonos. 2017-től az osztalék kifizetésére levonással beszedett 7% adó vonatkozik Szlovákiában.

Az egyszemélyes KFT-k kuriózuma

Képzeljük csak el, hogy az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság tulajdonosa kinevezi magát a cég ügyvezetőjévé. Megteheti akár tisztség ellátásáról szóló szerződés alapján, akár megbízási szerződés alapján. A szerződést mindkét szerződő fél nevében maga a tulajdonos írja alá – egyszer mint a cég képviselője, egyszer meg magánszemélyként, aki felvállalta a cég ügyvezetői státuszát.

Viszont munkaviszonyt, mint önállótlan tevékenységet, elvileg nem létesíthetne saját magával. Erről részletesen írtam fentebb.

A külföldi tulajdonos Szlovákián belüli biztosítása

Amennyiben a szlovák cég külföldi tulajdonosa nem végez külföldön más tevékenységet, nincs munkaviszonya sem, így sem a saját országában, sem más országban nincs biztosítva, rendkívüli helyzetbe kerül.

A szlovák egészségbiztosítási törvényben 2018-tól hatályba lépett egy olyan rendelkezés, amely alapján a külföldi személyek csupán munkaviszonyuk alapján lehetnek a szlovák egészségbiztosítási rendszer biztosítottjai. Ügyvezetői státusban nem lehetnek részesei az szlovák egészségbiztosítási rendszernek. Ez egy komoly ellentmondás a két törvény között.

A gyakorlatban mégiscsak létesítettek az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságok tulajdonosai munkaszerződést saját magukkal. Munkabért fizet nekik a cégük. Ez alapján nemcsak a szociális biztosítási rendszer, hanem az egészségbiztosítási rendszer biztosítottjaivá is válhattak.

Fontos tudnivaló, hogy legalább a mindenkori minimálbér összegét kell havi bruttó bérként fizetni a külföldi állampolgár számára, aki csak így lehet a szlovák egészségbiztosítási rendszer biztosítottja. Erről is írtam cikket, amikor bevezették ezt a módosítást. A cikk linkre kattintva elérhető: A magyar munkavállalók szlovák egészségbiztosítása módosult 2018-ban

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárat küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2019.05.06.

 

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamiylen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

 

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!