Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Az éves szintű adóelszámolás kérvényezése egy korábbi cikkem témája. A mostani cikkben a kiállított nyomtatványhoz nyújtok némi magyarázatot. Hogy magyarul is érthető legyen a szlovák nyelvű dokumentum. Legyen lekövethető a magyar munkavállalók számára is.

 

Mit olvashatunk ki az éves adóelszámolás nyomtatványból

 

Az adóelszámolás nyomtatványát azok a munkavállalók kapják a munkáltatójuktól, akik időben benyújtották az erre irányuló kérvényt a munkáltató felé.

Hogy néz ki a dokumentum

Ezen a linken található a formanyomtatvány. Fejlécben a munkavállaló személyes adatait tölti ki a kifizető munkáltató. Az egyes sorok jelentése magyar nyelven a következő:

01 Úhrn zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných príjmov… = Összes kiegyenlített és kifizetett adóköteles jövedelem…

01a – z toho úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru = – ebből a munkaviszonyon kívüli szerződéses foglalkoztatás alapján származó teljes jövedelem

02 Úhrn povinného poistného… = A kötelező biztosítási járulékok összesen

02a sociálne poistenie = szociális biztosítás

02b zdravotné poistenie = egészségbiztosítás

03 Základ dane = Adóalap

04 Zníženie základu dane = Az adóalap csökkentése

04a adómentes összeg az adózónál

04b adómentes összeg a házastársa

04c kiegészítő nyugdíj-megtakarítás

04d gyógyfürdő ellátás költségei

Spolu = összesen

05 Zdaniteľná mzda = Adóköteles bér

06 Daň = Adó

További adatok a nyomtatványban

07 (és 08) Zamestnanecká prémia = Alkalmazotti bónusz (ma már gyakorlatilag nagyon ritkán érvényesíthető)

09 – 16 Daňový bonus = Adóbónusz

17 Daň znížená o daňový bonus = Adóbónusszal csökkentett adó

18 Úhrn preddavkov na daň = Összes adóelőleg

19 Nedoplatok dane = Adó-hátralék

20 Preplatok dane = Visszatérítendő adókülönbözet

21 Daň na úhradu = Befizetendő adó

21 Daňový preplatok = Visszafizetendő adó

22 Zamestnávateľ = Munkáltató (levonja vagy kifizeti az adókülönbözetet)

Láblécben a kifizető munkáltató adatai találhatók.

Mit jelent az éves adóélszámolás a munkavállaló számára

Amennyiben ezt a dokumentumot megkapta a munkavállaló a munkáltatótól, ez annyit jelent, hogy nem szükséges adóbevallást benyújtania a szlovák adóhatóság felé. A munkáltatója elszámolta helyette és lejelentette az éves szintű adófizetési kötelességét.

A havi bérjegyzék alapján a munkavállaló össze tudja adni az adatokat. Ez által le tudja ellenőrizni az adóelszámolás egyes soraiban feltüntetett összegeket.

Általában „nulla” körüli a végeredmény, de mi van, ha nem?

A havi bérszámfejtésnél gyakorlatilag ugyanaz a levezetés, mint azt a nyomtatvány egyes sorainak fordításánál írtam. Ezért a végeredmény általában nulla, vagy 1-2 cent az eltérés.

Nem valószínű, hogy az év végén a munkavállalónak még adót kéne fizetni. Az ilyen helyzet akkor állhat elő, ha év közben valami tévedés történhetett.

Adó-visszafizetés viszont több esetben előfordulhat. Ilyenkor a munkavállaló

  • év közben nem nyilatkozott a munkáltató felé, hogy igényli az adómentes összeget,
  • nem igényelte a gyermekeire vonatkozó adóbónuszt (külföldi állampolgárok ezt csak az éves adóelszámolásban tehetik meg),
  • a házastársának nem volt a naptári évben olyan jövedelme, ami meghaladta a rá érvényesíthető adómentes összeget – ezt is csak év végén lehet elszámolni.

Az adóelszámolás elvégzése után a következő naptári hónapban a munkáltató a havi bérrel együtt kifizeti (átutalja) a munkavállaló számára az adókülönbözetet.

Mi történik a munkavállalók adóleszámolásával a munkáltatónál

A munkáltató az úgy nevezett éves szintű „jelentésben” minden munkavállalóra vonatkozóan adatot szolgáltat az adóhatóság felé. Azon munkavállalók adatait, akik jövedelemigazolást kértek és azokét is, akiknek kifizetőként elvégezte az éves adóselszámolást.

Általában ezt a bérszámfejtő szoftverek ügyesen megoldják. Ez a két dokumentum – az éves adóelszámolás és a jelentés – adóbevallás jelentőségével bír.

Mi a teendő, ha mégis adóbevallást kellett volna benyújtani

Ha utólag mégis kiderülne, hogy bármilyen oknál fogva adóbevallást kell benyújtani a munkavállalónak, a nyomtatvány második oldalát épp erre találták ki. Ezen az oldalon a munkáltató kitölti az adatokat és igazolja, hogy mikor végezte el az éves elszámolást és milyen eredménnyel.

A munkavállalónak ezt (is) kell majd csatolnia a benyújtott adóbevalláshoz mellékletként.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárt küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2021.02.28.

 

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamilyen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

 

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!