Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Az a jövedelemadó, amit a munkavállaló béréből havonta levonnak, csupán adóelőleg. És mivel előleg, a naptári év elteltével el kell számolni. Az adóelszámolás csupán a munkabérből származó jövedelemre vonatkozhat. Az esetleges különbözetet rendezni kell.

 

Éves szintű adóelszámolás munkavállalóknak

 

Ki nem kérhet adóelszámolást a munkáltatója által

Az éves szintű adóleszámolás csupán az egyik lehetőség, hogyan egyenlítse ki az esetleges különbözetet a munkavállaló. És mivel lehetőség, nem kell vele élnie. Dönthet úgy is, hogy adóbevallást nyújt be az adóhatóság felé.

Amennyiben más típusú jövedelme is volt az adott évben a munkavállalónak, nem kérvényezheti a munkáltatójánál, hogy az végezze el az adóelszámolást. Ilyen esetben adóbevallást kell a munkavállalónak benyújtania.

Továbbra is maradt az a szabály, hogy amennyiben december 31-én már megszűnt a munkáltató, amelynél a munkavállaló dolgozott az év egy részében, és több munkáltatója nem volt ebben az évben, maga köteles adóbevallást benyújtani, mivel nincs kinél kérvényezni az éves szintű adóelszámolás elvégeztetését.

Kinek előnyösebb inkább adóbevallást benyújtani

Azok a nyugdíjasok, akiknek az éves szintű adóköteles jövedelmük nem haladja meg a 2.207,10 EUR-t, adóbevallás benyújtása által visszaigényelhetik az év közben levont adóelőleget. Ugyanis akinek alacsonyabb az adóköteles bevétele éves szinten 2020-ban mint 2.207,10 EUR, az nem köteles adót fizetni.

Év közben a munkáltató levonta az adóelőleget, mivel a nyugdíjas nem jogosult az adómentes összeg érvényesítésére. Azt viszont előre nem tudhatta, hogy a nyugdíjas munkavállalónak mennyi lesz az éves szintű adóköteles bevétele.

Elvileg a nyugdíjas nem lenne köteles adóbevallást benyújtani. De ebben az esetben éves adóelszámolás által nem igényelheti vissza a levont adóelőleget, csupán adóbevallás által közvetlenül az adóhatóságtól.

Ugyanez vonatkozhat a diákmunkára is, amennyiben a diák nem nyilatkozott a munkáltatója felé, hogy kéri az adómentes összeg érvényesítését és a munkáltatója levonta az adóelőleget.

Mi változik a december 2-án elfogadott törvénymódsítás alapján

  • A munkavállaló bármelyik munkáltatójánál kérvényezheti az éves szintű adóelszámolás elvégzését.
  • Módosul a kérvény formanyomtatványa.
  • Pontosították az adóelszámolás feltételeit.
  • Az adóelszámolást kimutatása is új űrlapon történik.

Bármelyik munkáltatójánál kérvényezheti a munkavállaló

Eddig úgy volt, hogy a munkavállaló csak annál az munkáltatónál kérvényezhette az adóelszámolás elvégzését, amelynél utoljára érvényesítette az adómentes összeget. A jövedelemadó törvény módosítása úgy rendelkezik, hogy a munkavállaló már a 2020-as éves szintű adóelszámolás elvégzését kérvényezheti bármelyik munkáltatójánál (de csak egynél), amelyik adóköteles jövedelmet (munkabért) fizetett neki ebben a naptári évben.

Az éves elszámolásra vonatkozó szabályok az 595/2003 számú jövedelemadó törvény 38.§-ban találhatók.

A kérvény formanyomtatványa módosult

A 2020-ra vonatkozó kérvény formanyomtatványa a 2019-eshez képest módosítva lett. Erre azért volt szükség, mivel módosultak az adóalap adómentes részei. Továbbá a kerekítések is módosultak – az általános matematikai szabályok alapján szükséges két tizedesjegyre kerekíteni.

A munkavállalónak a kitöltött kérvényhez szükséges csatolni azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják az adómentes összegek érvényesítését. Ilyen például a házastárs alacsony, vagy semmilyen jövedelme, amit a házastárs becsületbeli nyilatkozatával szükséges alátámasztani. Jövedelemigazolások által szükséges bizonyítani a többi munkáltatótól származó jövedelmet.

Ha a munkavállaló benyújtja a kérvényt, de nem csatolja a szükséges dokumentumokat február 15-ig, a munkáltató nem végzi el az éves adóelszámolást.

A határidők nem változtak

A 2020-ra vonatkozó adóelszámolás elvégzésének kérelmét a munkavállaló 2021. február 15-ig köteles benyújtani annak a munkáltatónak, amely által kívánja elvégeztetni az elszámolást.

Amennyiben több munkáltatója is volt 2020-ban a munkavállalónak, a többi munkáltatónál legkésőbb 2021. február 5-ig kell kérvényezni a jövedelemigazolás kiállítását. Ilyen jellegű kérelem esetén a munkáltató február 10-ig köteles kiállítani a jövedelemigazolást. Ez azért van így, hogy a munkavállaló február 15-ig leadhassa a többi munkáltatói által kiállított jövedelemigazolásokat annak a munkáltatónak, amelyiknél kérvényezi az éves adóelszámolás elvégzését.

A munkáltató 2021. március 31-ig köteles elvégezni az éves szintű adóelszámolást. Az erre vonatkozó nyomtatványt a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma rendelet által határozza meg.

Amennyiben a munkavállaló adófelajánlás lehetőségével kíván élni, kérvényeznie kell a munkáltatónál az adó befizetéséről szóló igazolás kiállítását. Ilyen esetben a munkáltató ezt az igazolást 2021. április 15-ig köteles kiadni a munkavállaló számára.

Továbbá 2021. április 30-ig köteles a munkáltató átadni a munkavállalónak az éves adóleszámolás kimutatását, illetve legalább ennek az első oldalát.

Legkésőbb az áprilisi bérrel együtt, azaz május végéig ki kell fizetni a munkavállalónak azokat az összegeket, amelyek az adóelszámolás alapján őt illetik. Ilyen pl. a visszatérítendő adókülönbözet, vagy a gyermekekre vonatkozó adóbónusz.

Az esetleges befizetendő adót (ilyen ritkán fordul elő) 2021. december 31-ig köteles levonni a munkáltató a munkavállaló béréből.

2020-ban érvényesíthető adókedvezmények

A 2020-ra vonatkozó adómentes összegekről itt írtam. A gyermekekre érvényesíthető adóbónuszról meg külön cikkben írtam részletesen.

Ha a munkavállalónak van kiegészítő nyugdíjbiztosítása, azaz a nyugdíjrendszer harmadik pillérébe önként rendszeresen utal át bizonyos összeget, az ide befizetett tételekkel csökkenthető az adóalap. Így legfeljebb 180 eurót lehet érvényesíteni.

Amennyiben a munkavállaló 2020 során gyógyfürdői kezelésen vett részt, ennek költségeit is érvényesítheti adóbónuszként, de legfeljebb 50 EUR értékben.

Külföldi munkavállalónak is megérheti benyújtani az adóbevallást

A külföldi adóilletőséggel rendelkező munkavállaló csak abban az esetben érvényesítheti a gyermekekre vonatkozó adóbónuszt és a házastársra érvényesíthető adómentes összeget, amennyiben a Szlovák Köztársaságból származó jövedelme eléri az összes jövedelmének legalább a 90%-át. Ezt csak a naptári év elteltével tudja megítélni.

Ezért külföldi személyeknek nem is érvényesíti a munkáltatójuk év közben a gyermekekre vonatkozó adóbónuszt. Viszont adóbevallás benyújtásával és a szükséges bizonylatok beküldésével az adóhatóság visszautalja a munkavállaló bankszámlájára a gyermekekre vonatkozó adóbónuszt és az esetleges visszatérítendő adókülönbözetet.

Az adóelszámolás új űrlapja

A 2020-ra vonatkozó adóelszámolást is új űrlapon adja át a munkáltató a munkavállalónak. Ezt megteheti papíralapon aláírás ellenében, illetve elküldheti ajánlott postával. Másik lehetőség, hogy a munkáltató és a munkavállaló megegyeznek elektronikus kézbesítés lehetőségében.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárt küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2020.12.27.

 

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamilyen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

 

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!