Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Szlovák családi kedvezmény a gyermekekre érvényesíthető adóbónusz. Ahhoz, hogy az adózó élhessen ezzel a lehetőséggel, több feltételnek teljesülnie kell. Erről szól a cikk – olvassa tovább!

 

Szlovák családi kedvezmény az adóbónusz

 

Mi az adóbónusz

Az adóbónuszról az 595/2003 számú szlovák jövedelemadó törvény rendelkezik a 33.§-ban. Ez egyfajta szlovák családi kedvezmény. Az adózó igényelheti az adókedvezményt a háztartásban vele együtt élő minden eltartott gyermek után.

Az adóbónusz közvetlenül csökkenti a személyi jövedelemadót, nem az adóalapot. Ez az adókedvezmény tehát növelheti a munkavállaló havi nettó fizetését.

Mikor érvényesíthető

Amennyiben a munkavállaló aláírja a munkáltatónál az adómentes összeg érvényesítéséről és az adóbónuszról szóló nyilatkozatot, a munkáltató havi szinten fogja kifizetni számára az adóbónuszt.

Amennyiben nem nyilatkozik a munkavállaló a munkáltatója felé az adóbónusz érvényesítésével kapcsolatban, az éves adóelszámolásban, vagy közvetlenül az adóbevallásban érvényesítheti ezt.

Természetesen az egyéni vállalkozók is bizonyos feltételek mellett érvényesíthetik az éves adóbevallásban a gyermekekre vonatkozó aóbónuszt.

Az adózó részéről teljesítendő feltételek

Ahhoz, hogy az adózó – akár munkavállaló, akár egyéni vállalkozó – ténylegesen megkaphassa az adóbónuszt, meg kell felelnie a törvényben meghatározott feltételeknek.

Csupán az a munkavállaló jogosult az adóbónusz érvényesítésére, aki az adóidőszakban (tehát egy naptári évben) az 5. § szerint adóköteles jövedelmet ért el (azaz munkaviszonyból származó jövedelmet) a minimálbér legalább 6-szorosának összegében. Tehát 2020-ban legalább 3480 EUR összegű munkabért kapott.

2021-ben ez a feltétel nagy valószínűséggel 3.738 EUR lesz. A cikk íráskor még nem hatályos a 2021-es minimálbért meghatározó törvény. Havi szintű 623 EUR minimálbér összegéről folynak a tárgyalások. Mindenképp a 2021-re vonatkozó minimálbér hatszorosának felel meg az adóbónusz érvényesíthetőségének feltétele.

Amennyiben a munkavállaló csak néhány naptári hónapban ért el adóköteles jövedelmet a minimálbér legalább felének összegében, és a munkáltató a naptári hónapban kifizeti neki az adóbónuszt, a munkavállaló nem veszíti el a már megítélt adóbónuszhoz való jogát akkor sem, ha éves viszonylatban nem érné el a fent említett összeget.

Természetesen az önállóan gazdasági tevékenységet végző személy, akinek az adóidőszakban a 6.§ (1) és (2) bekezdések értelmében származik bevétele (ú.n. aktív jellegű bevételek) is érvényesítheti az adóbónuszt. Az összbevételének meg kell haladnia az előző két bekezdésben írt összegeket.

Az egyéni vállalkozónál viszont további feltétel, hogy a kimutatott adóalapja ne legyen mínuszban. Tehát az önállóan végzett gazdasági tevékenysége ne legyen veszteséges.

Külföldről is származhat adóköteles jövedelme a természetes személynek az adóbónusz érvényesítésének céljából.

Kit tekint a törvény „eltartott gyermeknek”

Az adóbónusz olyan gyermekre érvényesíthető, aki az adózóval egy háztartásban együtt él. Ilyen lehet:

  • a saját gyermeke,
  • a másik házastárs gyermeke,
  • az örökbefogadott gyermeke,
  • az illetékes hatóság döntése alapján a szülők gondozását helyettesítő gondozásba vett gyermek.

A gyermek háztartáson kívüli ideiglenes tartózkodása (például ha a tanulmányai során kollégiumban él) nem befolyásolja az adóbónusz alkalmazását.

A gyermek a tankötelezettsége végéig tekintendő eltartott gyermeknek. Ezen túlmenően legfeljebb a 25 év életkorának betöltéséig, ha folyamatosan szakmájára készül azáltal, hogy nappali tagozaton középiskolában vagy egyetemen, illetve főiskolán tanul.

Amennyiben a közös háztartásban több adófizető van (azaz mindkét szülő jogosult lenne), csak az egyikük igényelheti az adóbónuszt.

Lehet úgy is, hogy az adóbónuszt az adózó csupán néhány hónapban veszi igénybe, nem a teljes naptári évben.

Az egyik adózó (pl. az apa) az adóidőszak egy részére alkalmazhatja az összes eltartott gyermekre az adóbónuszt, a fennmaradó időszakra pedig a másik adózó (pl. az anya) érvényesítheti. Ha egynél több adózó teljesíti az adóbónusz alkalmazásának feltételeit, és ha másképp nem állapodnak meg, akkor az összes eltartott gyermek után járó adókedvezményt anya – apa – más jogosult sorrendjében alkalmazzák.

A jogosultság bizonyítása

Az az adózó, aki az eltartott gyermekre benyújtott adóbevallás útján érvényesíti az adóbónuszhoz való jogát, köteles az adóbevalláshoz csatolni a következő dokumentumokat:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, a gyermek örökbefogadási okmányának másolatát, illetve a házastárs gyermeke esetében a házassági anyakönyvi kivonat másolatát is, de csak abban az esetben, ha az adózó a korábbi években ezeket még nem nyújtotta be az adóhatósághoz,
  • az iskola igazolását arról, hogy az adózóval egy háztartásban élő gyermek folyamatosan készül a szakmájára, illetve középiskolában vagy egyetemen tanul,
  • az illetékes hatóság igazolását a gyermekgondozási segélyre való jogosultságról, ha a gyermek olyan iskolában tanul, amely nincs bejegyezve a Szlovák Köztársaság iskolahálózatába (például ha egy külföldi iskolában végzi tanulmányait),
  • az illetékes hatóság igazolását arról, hogy a gyermeket eltartottnak tekintik, de nem folytathatja tanulmányait betegség vagy sérülés miatt.

Amennyiben az adózó munkavállalóként igényli az adóbónusz érvényesítését, a felsorolt dokumentumokat a munkáltatónak, illetve a bérszámfejtőnek szükséges rendelkezésére bocsátani.

Pénzben kifejezve mennyi az adóbónusz

Az eltartott gyermek után járó adóbónusz összegét a létminimumtól függően határozzák meg a szlovák előírások.

2020-ban az egy gyermekre érvényesíthető adóbónusz havi összegét 22,72 EUR-ban állapították meg. Az éves szintű adóbónusz 2020-ra vonatkozóan 272,64 EUR.

2021-ben a havi adóbónusz 23,22 EUR, az éves szinten érvényesíthető adóbónusz pedig 278,64 EUR.

6 éven aluli gyermekre dupla adóbónusz

2020. április 1-től a 6 évesnél fiatalabb gyermek után járó adókedvezmény összegét dupla összegre igazították. Így a havi adóbónusz összege számára 2019 áprilisától 44,34 EUR-ra nőtt.

2020-ban a kicsi gyermekre érvényesíthető adóbónusz havi szinten 45,44 EUR. 2021-ben meg 46,44 EUR lesz.

A 6 éven aluli gyermek után járó adókedvezmény összegét, tehát a dupla összeget utoljára abban a hónapban lehet igényelni, amelyben a gyermek betölti a hatéves korát. Például ha a gyermek 2020 októberében eléri a hatéves kort, akkor az adózó októberben igényelheti utoljára az adóbónusz dupla összegét.

Az adóbónusz az adott adóidőszakra a kiszámított adó összegéig érvényesíthető. Ha az adott adóidőszakra kiszámított adó összege alacsonyabb, mint az érvényesíthető adóbónusz összege, az adóbevallást benyújtó adózó kérvényezi a helyi illetékes adóhatóságnál, hogy fizesse meg az érvényesíthető adóbónusz összege és az adott adóidőszakra kiszámított adó összege közötti különbözetet. Az adóhatóság úgy jár el, mint az adó túlfizetésének visszatérítése esetén.

Milyen esetben érvényesíthetik az adóbónuszt külföldi személyek

Az adóbónuszt, mint adókedvezményt a korlátozott adókötelezettséggel rendelkező adózók is érvényesíthetik. Számukra az a feltétel, hogy a Szlovák Köztársaságból származó adóköteles jövedelmük összege az adott adóidőszakban meghaladja az egész világból származó jövedelmük összegének 90%-át.

Ezért a külföldi személyek, azaz korlátozott adókötelezettséggel rendelkező adózók nem érvényesíthetik havi szinten a munkaviszonyból származó jövedelemükben az adóbónuszt. A naptári év elteltével adóbevallás által igényelhetik és az adóhatóság vissza is utalja nekik az adóbónuszt, amennyiben a fent említett többi feltételnek is eleget tettek.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárt küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2020.10.11.

 

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamilyen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

 

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!