Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Nemcsak az iparűzési adó Szlovákiában ismeretlen fogalom. Hasonlóképpen a szlovák adónemek között nem található meg sem a reklámadó, sem a „chips-adó”.

Szlovákiában jóval kevesebb adónem van, mint Magyarországon. Összesen 20 féle adónem közül vesszük figyelembe azokat, amelyek ránk, illetve a vállalkozásunkra vonatkoznak. Ami nem mérhető és nehezen kimutatható, az a lényegesen alacsonyabb adminisztrációs teher.

 

Iparuzési ado Szlovakiaban nincs

Kevesebb adminisztrációs kötelesség

Lehet, hogy Szlovákiában magasabb a társasági adó mértéke (jelenleg 21%) és a személyi jövedelemadó mértéke (sávosan 19% és 25%), ennek ellenére a vállalkozásokat nem terheli olyan sok további adminisztrációs kötelesség.

Például a kapcsolt vállalkozások esetében nem kell az együttműködés kezdetét bejelenteni az adóhatóság felé, csupán az adóbevallásban kell arról a tényről nyilatkozni, hogy van kapcsolt vállalkozása a társaságnak. Így nem fordulhat elő elmulasztott bejelentési kötelezettség, amit bírság sújtana.

Vagy egy másik példa: az új alkalmazott szociális biztosításra és egészségbiztosításra történő bejelentésénél nem szükséges kiadni a bejelentésről és a nyilvántartásba vételről szóló igazolást és ezt külön átvetetni, aláíratni a dolgozó által.

Jövedelemadó

A jövedelemadó törvény (595/2003 sz.t.) alá tartoznak:

 • a munkaviszonyból és vele egyenrangú viszonyból származó jövedelmek,
 • az egyéni vállalkozásból, más engedélyek alapján végzett vállalkozási tevékenységből és az ingatlan bérbeadásából származó jövedelmek,
 • a tőkebefektetésekből származó jövedelmek,
 • egyéb jövedelmek.

A jövedelemadó törvény rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén külföldi személyek által elért jövedelmek adózásáról is.

A törvény egységesen közelíti meg a vállalkozásból származó jövedelmek eléréséhez adó szempontjából érvényesíthető kiadásokat, függetlenül attól, hogy egyéni vállalkozás keretében, társas vállalkozás keretében, illetve kereskedelmi társaságok működése folyamán merültek fel.

A kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó transzferár előírásokat is a jövedelemadó törvény szabályozza.

Fogyasztást terhelő adók

A hozzáadottérték-adó (DPH/ szlovák ÁFA) törvény (222/2004 sz.t.) a harmonizált EU irányelv rendelkezéseiből indul ki.

A jövedéki adók a következő termékeket érintik:

 • ásványi olaj (98/2004 sz.t.)
 • szeszes italok (530/2011 sz.t.)
 • dohánytermékek (106/2004 sz.t.)
 • villany, szén és földgáz (609/2007 sz.t.)
 • szesz (105/2004 sz.t.)

A jövedéki adó törvényekkel összefügg a megújuló energiaforrások támogatásáról és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésről szóló törvény (309/2009 sz.t.)

Vagyont terhelő adónemek

A helyi adókról, valamint a háztartási hulladék és az építési törmelék helyi illetékéről szóló törvény azokról az adónemekről rendelkezik, amelyeket a települések önkormányzatai szabhatnak ki (582/2004 sz.t.). Tehát ezen adók mértéke nem egységes az országban.

 • ingatlanadó,
 • ebadó,
 • közterület használati adó,
 • szállásadó,
 • árukiadó automata-adó,
 • játékautomata-adó,
 • gépjárművel történelmi városrészbe történő behajtásért és ott tartózkodásért járó adó,
 • nukleárislétesítmény-adó.

A szóban forgó törvény alapján szabhatják ki a helyi önkormányzatok a háztartási hulladékért és az építési törmelékért az illetéket.

A helyi fejlesztési illetékről szóló törvény (447/2015 sz.t.) szintén a településeknek ad lehetőséget az illeték meghatározására és beszedésére. A fejlesztési illetéket a település a saját területén, annak egyes részein vagy egyes kataszteri területein általános érvényű rendelettel szabályozhatja.

Gépjárműadó

A gépjárműadó (361/2014 sz.t.) valójában nem a vagyont adóztatja, hanem a közutak használatára vonatkozik. Kizárólag a vállalkozások fizetik, a magánszemélyek nem.

A személygépkocsiknál az adó alapja a gépkocsi motorjának térfogata. A tehergépkocsiknál az adó alapja a tengelyek számától és a tehergépjármű össztömegétől függ.

A 2015-től érvényes gépjárműadó törvény környezetbarát. A táblázat alapján meghatározott adó a legújabb típusú gépjárművek esetében csökkenthető 25%-al, majd háromévenként fokozatosan alacsonyabb a kedvezmény. A régebbi évjáratú gépjárműveknél viszont növelni kell a táblázatban megadott adót 10%-al, illetve 20%-al a gépkocsi „korának” függvényében.

A gépjárműadóról részletesen a Szlovák gépjárműadó bevallása és befizetése esedékes január végén  című cikkemben írtam.

Adórend

Talán a legfontosabb az adótörvények közül az adórend (563/2009 sz.t.).

Ez a törvény szabályozza:

 • az adók kezelését,
 • az adóalanyok és egyéb adóeljárásban résztvevő személyek jogait és kötelességeit,
 • az egyes határidőket,
 • az iratok kézbesítését,
 • az adókezelő tevékenységét,
 • az adó fizetését,
 • az adóügyi eljárást,
 • az adó-többletek és adóhátralékok kezelését,
 • az adó-végrehajtási eljárást,
 • a felelősséget a kötelezettségek megsértéséért és a szankciókat.

A társadalombiztosítás Szlovákiában nem az adórendszer része

Amit a magyar „társadalombiztosítás” fogalma alatt értünk, az Szlovákiában két részre osztandó. Külön törvény foglalkozik az egészségbiztosítással és külön a szociális biztosítással. Erről a témáról részletesen írtam a Társadalombiztosítás Szlovákiában kicsit másképp című cikkemben.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárat küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2018.06.30.

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!