Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Ha megalakul egy új cég Szlovákiában, vagy az egyéni vállalkozó megkapja a vállalkozási engedélyét, négy különböző regisztrációt kell megtennie az adóhatóság felé. Ugyanez vonatkozik a civil szervezetekre is. Amennyiben külföldi vállalkozásnak állandó telephelye keletkezik a Szlovák Köztársaság területén, rá is ugyanezek vonatkoznak.

 

4 adóhatósághoz történő bejelentkezés

 

1. Adószám igénylése

Az a természetes személy és az a jogi személy, amely a Szlovák Köztársaság területén vállalkozói engedélyt szerez, köteles az adóhatóságnál bejegyeztetni a vállalkozását. Ezt a vállalkozási engedély megszerzését követő naptári hónap végéig köteles megtenni. Az 595/2003 számú jövedelemadó törvény 49a.§-a rendelkezik erről.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy adóazonosító számot kell igényelnie minden újonnan megalakult gazdálkodó egységnek. Ugyanez vonatkozik az ingatlan bérbeadásra is, mint adóköteles tevékenységre.

A regisztrációs folyamatról viszont már az 563/2009 számú törvény – az adórend rendelkezik a 67.§-ban. Az adóhatóság a kérvény benyújtásától számított 30 napon belül bejegyzi az adóalanyt. Egyben kiállítja számára az adóazonosító igazolványt – a szürke kiskártyát.

Az egyedi adószámnak a szlovák megnevezése „daňové identifikačné číslo”, rövidítése DIČ. Ezzel a rövidítéssel találkozunk minden céges dokumentumnál. A feltüntetése kötelező például a szerződéseknél, számláknál, szállító leveleknél.

Amennyiben a természetes személy a vállalkozói engedélyét az egyablakos ügyintézési pont által szerzi meg, itt intézi a bejelentési kötelességét az adóhatóság felé. A jogi személyek számára ez a lehetőség opcionális, tehát intézheti az ügyvezető közvetlenül az adóhatóságnál is.

Mivel az adóalanynak ez az első kapcsolata az adóhatósággal, az adóügyi azonosító szám kérvény által papírformában igényelhető. Az adóhatósághoz postai úton kézbesíthető, vagy személyesen is benyújtható az adóhatóság iktató osztályán.

A kérvény formanyomtatványa ezen a linken tölthető le a pénzügyi hatóság honlapjáról:

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlaciv/REGDPv14.pdf

Mit tudhatunk meg az adóazonosító számból

Az adóazonosító egy tízszámjegyű egyedi szám. Az első helyen álló szám alapján tudjuk besorolni az adóalanyt a következő típusok közé:

1 – Szlovákiában állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy

2 – Szlovákiában letelepedett, azaz itteni székhellyel rendelkező jogi személy

3 – külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy, külföldi egyéni vállalkozó

4 – külföldi székhellyel rendelkező jogi személy

2. Nyilvántartásba vétel az elektronikus ügyintézéshez

2018. július 1-től az egyéni vállalkozók és a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személyek kizárólag elektronikusan kommunikálhatnak a szlovák adóhatósággal. Ebből kifolyólag az egyéni vállalkozónak, illetve a cég törvényes képviselőjének következő kötelessége megszerezni az elektronikus hozzáférést az adóhatóság portáljához.

Erről a témáról részletesen írtam egy korábbi bejegyzésemben, amely erre a linkre kattintva elérhető.

Szlovák állampolgárok számára a hozzáférés megszerzésének legegyszerűbb módja regisztrálni a személyazonossági igazolványuk által közvetlenül az adóhatóság portálján. A külföldi állampolgárok nem rendelkeznek csippel ellátott személyazonossági igazolvánnyal. Számukra lehetővé tették egy hasonló csippes azonosító kártya megszerzését az idegenforgalmi rendészet által. Erről bővebb információ a Szlovák Belügyminisztérium honlapján található ide kattintva.

Az adóalanyok némely esetben nem tudatosítják, vagy nem kellőképpen tájékozottak arról, hogy a fenti két pontban leírtak két különböző folyamatot jelentenek.

3. Bejelentkezés hozzáadottérték-adó fizetőnek

Szlovákiában regisztrált új adóalanyok nem vállnak egyben hozzáadottérték-adó (DPH/szlovák ÁFA) fizetővé. Ez is egy teljesen más regisztrációs folyamat, melyet a 222/2004 számú hozzáadottérték-adó törvény szabályoz.

Amennyiben az adóalany utolsó 12 hónapban realizált forgalma elérte a 49.790 EUR-t, abban az esetben köteles regisztrálni DPH (szlovák ÁFA) fizetésre. Egyébként meg önkéntesen is regisztrálhat a vállalkozás indításánál. Ezt a regisztrációt viszont már nem lehet kérvényezni az egyablakos ügyintézési pont által, csak közvetlenül az adóhatóságnál.

Ugyanazon formanyomtatvány által kell kérvényezni, amelynek linkjét az 1. pont végén közöltem. A regisztrációs kérelem benyújtható egyszerre az 1. pontban leírt kérelemmel együtt.

Amennyiben az adóhatóság regisztrálja az adóalanyt, kiállítja az erre vonatkozó igazolványt, mely tartalmazza a hozzáadottérték-adóra vonatkozó adószámot. Szlovákul ezt következőképpen nevezik: „identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty”. A rövidítése pedig IČ DPH. Gyakorlatilag ez a szám megegyezik az 1. pontban leírt adószámmal, csupán az elején tartalmazza az „SK” betűket.

Bizonyos esetekben a regisztráció után nem válik az adóalany teljeskörű hozzáadottérték-adó fizetővé. Erről írtam korábban egy cikket, mely ezen a linken található.

4. Adóelőleg levonása a munkavállalóktól és a levonással beszedett adók fizetése

Amennyiben az adóalany munkavállalókat is foglalkoztatni kíván, az alkalmazottak béréből levont adóelőleg befizetésével kapcsolatban is külön bejelentési kötelessége keletkezik. Hasonlóképpen amennyiben az adóalany levonással beszedett adók fizetésére lesz köteles, ezt is szükséges közölni az adóhatósággal. A 595/2003 számú jövedelemadó törvény rendelkezik ezekről a kötelességekről a 49a.§ (3) bekezdésben.

Amennyiben kezdettől fogva alkalmazottakat foglalkoztat az adóalany, a fent említett regisztrációs kérelemmel párhuzamosan ugyanazon a formanyomtatványon közölheti ezt a tényt is az adóhatósággal.

Ha csak a későbbiekben fog alkalmazottakat foglalkoztatni, elég akkor közölni ezt a tényt az adóhatóság felé. Bejelentésre a fent említett formanyomtatvány elektronikus változata használandó.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárat küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2018.10.16.

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!