Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


A 2023-as új típusú jövedelemigazolásra vonatkozó infokat ebben a bejegyzésben találja.

A 2021-es jövedelemigazolásra vonatkozó infokat és a nyomtatvány magyar nyelvű fordítását itt tudja ingyenesen letölteni.

Az a munkavállaló, akinek 2019-ben csupán munkaviszonyból származott jövedelme Szlovákiában, legkésőbb február 17.-ig írásban megkérheti a munkáltatóját, hogy végezze el helyette a jövedelmének éves szintű adóbefizetési elszámolását. Ilyen esetben a munkavállalónak nem kell benyújtani március végéig az „A” típusú szlovák SZJA bevallást.

 

2019-es jövedelemigazolás és a szlovák SZJA bevallás

 

Az adóbefizetés elszámoltatását kérvényezni kell

A munkáltató elvégezheti a munkavállalói számára az éves szintű adóbefizetési elszámolást az adóhatóság felé. Ezt megteheti úgy a rendes munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók nevében, mint a munkaviszonyon kívüli szerződés alapján foglakoztatott munkavállalók nevében.

Az adóbefizetés elszámoltatását a munkavállalóknak kérvényezniük kell. Mégpedig egy meghatározott formanyomtatvány által. A kérvényt általában február 15.-ig kell benyújtani a munkáltató felé. Mivel 2020-ban ez a nap szombatra esik, a kérvény benyújtásának határideje az idén február 17.

A munkáltató azon munkavállalók nevében végezheti el az éves szintű elszámolást, akiknek kizárólag Szlovákiából származott a jövedelmük. Továbbá nem volt egyéb jövedelmük sem vállalkozásból, sem lakásbérbeadásból, vagy nyereményből.

Amennyiben a munkavállalónak 2019-ben több munkáltatója is volt, az utolsó munkáltatónál kell benyújtania az elszámolásra irányuló kérvényt. A kérvényhez csatolnia kell a többi munkáltatója által kiállított jövedelemigazolást. Amennyiben nem csatolja többi munkáltatójától származó jövedelemigazolásokat, ez annyit jelent mind, ha be sem nyújtotta volna a kérvényt. Ilyen esetben a munkavállaló maga köteles benyújtani a szlovák SZJA bevallást.

Munkaviszonyból származó jövedelmek éves szintű adóelszámolása

A személyi jövedelemadó előlegek éves szintű elszámolását a munkáltató legkésőbb 2020.03.31-ig köteles elvégezni azon munkavállalói számára, akik benyújtották az erre vonatkozó kérvényt.

Amennyiben a munkavállaló nem kérvényezi a munkáltatójánál, hogy végezze el számára a jövedelme éves szintű adóelszámolását, az annyit jelent, hogy más bevétele is van és maga fogja elkészíteni az adóbevallását. A munkáltató ilyen esetben köteles kiállítani a munkavállaló számára jövedelemigazolást arra az időszakra, amelyben adóköteles jövedelmet fizetett ki neki. A jövedelemigazolást legkésőbb 2020. március 10.-ig kézbesíteni kell a munkavállalónak.

Az a munkavállaló, aki az utolsó munkáltatójánál kérvényezi a jövedelemadó előlegek éves szintű elszámolását, a többi munkáltatójától legkésőbb 2020. február 5.-ig elkéri a jövedelemigazolásokat. A többi munkáltató köteles ilyen esetben legkésőbb 2020. február 10.-ig kiállítani a jövedelemigazolást.

Adóbevallás benyújtása

Ammenyiben a munkavállaló nem kérvényezte valamelyik munkáltatójánál, hogy végezze el számára a jövedelme éves szintű adóelszámolását, maga köteles benyújtani az adóbevallást. Ha kizárólag munkaviszonyból származott a jövedelme, „FO-A” típusú szlovák SZJA bevallást kell benyújtania. Az FO-A nyomtatvány itt elérhető.

Amennyiben más típusú jövedelme is volt a munkavállalónak, az „FO-B” adóbevallást kell kitöltenie és benyújtania az adóhatóság felé. Más jövedelmeknél adószámmal is rendelkezik a természetes személy. Ilyen esetben kizárólag elektronikusan nyújthatja be az adóbevallást. Az FO-B típusú adóbevallás nyomtatványa itt található.

Adóbevallást nem köteles benyújtani az az adózó, akinek a jövedelme a 2019-es naptári évben nem haladta meg az 1.968,68 EUR-t. Az adóhatóság ennek ellenére mégis felszólíthatja őt, hogy készítse el és adja be az adóbevallást.

2020-ban is elhalasztható a 2019-re vonatkozó adóbevallás benyújtásának határideje. Legkésőbb június végéig, külföldről származó jövedelmek esetén legkésőbb szeptember végéig szükséges benyújtani az adóbevallást. Az adóbevallás benyújtása halasztásának tényét közölni kell az adóhatósággal. Erre a célra szolgál az itt elérhető űrlap.

Az adókötelességet addig a határidőig kell befizetni az adóhatóság felé, amilyen határidőt közölt az adózó a halasztásról szóló nyilatkozatban.

Adóbevallásban érvényesíthető kedvezmények

Az alábbi kedvezmények nem csupán az adóbevallásban érvényesíthetők. A munkáltató is érvényesíteni fogja, amennyiben a kérvényben az adózó kitölti az erre vonatkozó mezőket. Természetesen csatolni szükséges a megfelelő bizonylatokat.

Az alábbiakban csupán érintőlegesen írok a kedvezményekről. A feltételek részleges ismertetése messze meghaladja a cikk terjedelmét.

Adómentes összeg

A 2019 évre vonatkozóan az adómentes összeg éves szinten 3.937,35 EUR. Ez annyit jelent, hogy akinek az éves jövedelme alacsonyabb ennél az összegnél, nem fizet személyi jövedelemadót.

Amennyiben az adózó éves jövedelme meghaladja a 20.507 EUR-t, az érvényesíthető adómentes összeg fokozatosan csökkenni fog egy képlet alapján.

Akinek az éves jövedelme magasabb, mint 36.256,38 EUR, az már nem érvényesítheti az adómentes összeget. Ezen túlmenően az e feletti összegből 25% a személyi jövedelemadó.

Gyermekekre vonatkozó adóbónusz

Az adózó érvényesíthet minden gyermekére havonta 22,17 EUR-t. Éves szinten ez 266,04 EUR-t tesz ki. Ez vonatkozik a kiskorú gyermekekre és a középiskolai, illetve felsőfokú tanulmányaikat végző diákokra 26-ik életévük betöltéséig. További feltétel, hogy a gyermek egy háztartásban éljen az adózóval. Az adóbónusz érvényesítésénél nem akadály, hogy esetleg hétközben a diák kollégiumban él.

A 6-ik életévét be nem töltött kisgyermekre havi szinten a dupláját, tehát 44,34 EUR-t érvényesíthet adóbónuszként 2019 áprilisától az adózó. Ez éves szinten 465,57 EUR.

Lényeges feltétel az adóbónusz érvényesítésénél, hogy a munkavállaló jövedelme a naptári évben elérje legalább a minimálbér hatszorosát. 2019-ben tehát legalább 3.120 EUR jövedelme kellett hogy legyen a munkavállalónak.

Eltartott házastársra vonatkozó adókedvezmény

A házastársra is érvényesíthet az adózó adómentes összeget. Amennyiben a házastársnak nincs saját jövedelme, a rá érvényesíthető adómentes összeg szintén 3.937,35 EUR. Amennyiben a házastársnak van saját jövedelme, de az nem haladja meg a 3.937,35 EUR-t, a különbözetet érvényesítheti az adózó.

Ha az adózó éves jövedelme meghaladja a 36.256,38 EUR-t, a házastársra érvényesíthető adómentes összeget egy másik képlet alapján kell kiszámolni.

Fontos feltétele a házastársra érvényesíthető adókedvezménynek az, hogy a házastársak egy háztartásban éljenek.

Mely kedvezményeket érvényesíthetik a külföldi munkavállalók

A külföldi munkavállaló, mint szlovák adózó a Szlovákiában szerzett jövedelméből teljes mértékben érvényesítheti az adómentes összeget saját magára vonatkozóan. Hasonlóképpen, mint a szlovák adórezidensek.

A gyermekekre vonatkozó adóbónuszt és az eltartott házastársra érvényesíthető adókedvezményt csupán akkor veheti igénybe, amennyiben a Szlovákiában megszerzett jövedelme meghaladja az összjövedelmének 90%-át.

Visszatérítendő adókülönbözet

Amennyiben az adóbevallás eredménye visszatérítendő adókülönbözet, illetve kifizetendő adóbónusz, az adóbevallásban lehet kérelmezni ennek visszafizetését. A megfelelő jelölőnégyzetet kell bepipálni. Továbbá fel kell tüntetni azt a bankszámlaszámot, melyre az adózó kéri kiutalni a visszatérítendő adót, illetve adóbónuszt. Az adóvisszatérítés kérelménél külön aláírási mező is található. A leggyakoribb hibák közé tartozik, hogy az adózó nem írja alá külön ezt a részt.

Adófelajánlás

Azok a munkavállalók, akik szeretnék az adójuk 2%-át, illetve 3%-át felajánlani jótékonysági célra, a munkáltató felé benyújtott kérelemben jelezhetik ezt a szándékukat. A munkáltató kiállítja a munkajövedelemből származó adó befizetéséről szóló igazolást. Ez az igazolás a kötelező melléklete annak a nyilatkozatnak, amelyben az adózó nyilatkozza, kinek, illetve kiknek szánja az adókötelesége 2 vagy 3%-át. A munkáltató 2020. április 15.-ig köteles kiállítani az igazolást és eljuttatni a munkavállalóhoz.

Azok, akik maguk nyújtják be az adóbevallást, az adóbevallás nyomtatványában tehetik meg a felajánlásukat. Ezt a részt is külön alá kell írni.

Összefoglalva

A cikkben csupán érintőleges vázoltam a tennivalókat. Semmiképp nem minősül adótanácsadásnak. A gyakorlatban bonyolultabb helyzetek is adódhatnak. Javaslom, hogy forduljon szakemberhez, aki segít az adóbevallás kitöltésével.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárat küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2020.02.02.

 

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamiylen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!