Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


A szlovák Munka Törvénykönyve ismer úgynevezett otthoni munkát és távmunkát. De ez egyik sem azonos a ma gyakran használt „home office” kifejezéssel. A távmunka és az otthoni munka szlovák előírások szerint olyan munka, amit minden esetben otthonról végez a munkavállaló. Ez a tény a munkaszerződésben van rögzítve.

 

Távmunka és otthoni munka szlovák előírások szerint

 

Foglalkoztatási formák Szlovákiában

A 311/2001 számú szlovák Munka Törvénykönyve előírásai rendelkeznek a különböző típusú foglalkoztatási formákról.

A rendes munkaviszonynak lehetnek különböző típusai, mint a határozott, illetve határozatlan időtartamra kötött munkaviszony, részmunkaidős munkaviszony, osztott munkavégzés, több párhuzamos munkaviszony egy munkáltatónál, otthon végzett munka és távmunka.

A munkaviszonyon kívüli szerződéses foglalkoztatás típusai a következők:

A munkavégzés helye

A munkavégzés helyét a szlovák Munka Törvénykönyve a 43.§ (1) bekezdés b) pontjában szabályozza. A munkavégzés helyének meghatározása minden munkaszerződés kötelező eleme. A munkaviszony ideje alatt azonban különféle helyzetek fordulhatnak elő, amikor a munkavállalónak ideiglenesen a lakóhelyéről, vagyis a munkaszerződésben megállapított helytől eltérő helyen kell dolgoznia.

A munkaviszony fennállása alatt olyan helyzetek is felmerülhetnek (leggyakrabban a munkavállaló vagy a munkáltató akaratától független események), amikor szükséges, hogy a munkavállaló egy bizonyos ideig ne a szokásos munkahelyéről dolgozzon, hanem a saját lakóhelyéről.

Az otthoni munkavégzés alternatív mód lehet a munkavállaló és a munkáltató számára a munkavégzés akadályainak felszámolására. Mivel azonban a munkaviszony szerződés elven alapul, a munkahely megváltoztatásához mindkét fél hozzájárulása szükséges, hacsak a Munka Törvénykönyve másként nem rendelkezik.

Távmunka és otthoni munka szlovák Munka Törvénykönyvben

Az otthoni munka olyan munkaviszonya a munkavállalónak, amelynél a munkaszerződésben megállapított feltételeknek megfelelően végez munkát otthon vagy más egyeztetett helyen, nem a munkáltatónál, olyan munkaidőben, amelyet maga ütemez.

A távmunka olyan foglalkoztatás, amelynél a munkaszerződésben megállapított feltételeknek megfelelően otthon, illetve más egyeztetett helyen végez munkát a munkavállaló, informatikai eszközök alkalmazásával olyan munkaidőben, amelyet maga ütemez.

Az otthoni munkára és a távmunkára a következő éltérő szabályozás vonatkozik:

  • a munkavállalóra nem vonatkozik a meghatározott heti munkaidő, a megszakítás nélküli napi pihenőidő, a megszakítás nélküli heti pihenőidő és a leállás megszervezésére vonatkozó rendelkezések,
  • a munkavégzés során felmerülő jelentős személyes akadályok esetén a munkavállaló nem jogosult bérkompenzációra, a családtag halálesete kivételével,
  • a munkavállalónak nem jár a túlórapénz, az ünnepi munka bérjuttatása, a szombati és a vasárnapi munkavégzés utáni bérpótlék, az éjszakai munkáért járó bérpótlék, a nehéz munkákért járó bérkompenzáció, hacsak a munkavállaló nem állapodik meg eltérően a munkáltatóval.

A távmunka alkalmazásakor a munkáltató megfelelő intézkedéseket tesz következőképpen:

  • biztosítja, telepíti és rendszeresen karbantartja a távmunka elvégzéséhez szükséges technikai és szoftveres berendezéseket, kivéve abban az esetben, amikor a távmunkát végző alkalmazott saját berendezését használja,
  • biztosítja, különösen a szoftverek esetében, a távmunkában feldolgozott és használt adatok védelmét,
  • tájékoztatja az alkalmazottat a hardver és szoftver használatának bármilyen korlátozásáról, valamint az e korlátozások megsértése esetén kiszabott szankciókról.

A munkáltatónak további kötelességei vannak

A munkáltatónak intézkedéseket kell tennie annak érdekében, hogy megakadályozza az otthoni munkát vagy távmunkát végző munkavállaló elszigeteltségét a többi alkalmazottal szemben, és lehetőséget kell adnia számára, hogy találkozzon más alkalmazottakkal.

Az otthon végzett munkára és távmunkára vonatkozó munkakörülmények nem befolyásolhatják hátrányosan az ilyen munkát végző munkavállalót a munkáltató munkahelyén összehasonlítható munkát végző alkalmazottakkal szemben.

Home office

A „home office” csupán alkalmilag otthon végzett munka. Az otthoni munkával és a távmunkával ellentétben, amelyről munkaszerződésben állapodnak meg a felek, az „home office” inkább olyan előnyt jelent, amelyet a munkáltató nyújt a munkavállalóinak. Például hetente egyszer a munkáltató és a munkavállaló által egyeztetett napon. A munkavállaló a többi napokon a munkahelyén dolgozik.

A „home office”-t mint lehetőséget korábban a munkáltatók a munkavállalóik jutalmazásaként használták. Manapság a rendkívüli helyzetre való tekintettel inkább megoldási eszközként használják a munkaadók ezt a foglakoztatási formát.

A Munka Törvénykönyve nem tartalmaz átfogó szabályozást erről a munkavégzési formáról. Az 52.§ (5) bekezdésében csupán így fogalmaz:

Feltéve, hogy a munkavégzés típusa ezt lehetővé teszi, olyan munka, amelyet a munkavállaló alkalmanként vagy kivételes körülmények között végez otthon a munkáltató beleegyezésével, vagy vele egyetértésben otthon vagy a szokásos munkahelytől eltérő helyen, nem minősül otthoni munkának, illetve távmunkának.

Ha egy alkalmazott csak alkalmanként és rendkívüli helyzetekben végez munkát otthonról, és a munkaszerződése nem otthoni munkára köttetett, akkor a munkáltatójának belső irányelv alapján meg kell határozni a „home office”-ben történő munkavégzés feltételeit.

A „home office” ideje alatt a munkáltatónak nem kell ugyanazokat a feltételeket biztosítani, mint a munkahelyen. Mivel ez nem távmunka, a munkaadónak nem kell kimondottan törődnie a munkavállaló technikai felszerelésével a „home office” során. Ezt viszont érdemes belső irányelv által is szabályozni.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárt küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2020.10.04.

 

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamilyen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

 

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!