Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


A 2021-es jövedelemigazolásra vonatkozó infokat és a nyomtatvány magyar nyelvű fordítását itt tudja ingyenesen letölteni.

 

A munkavállaló február 15.-ig kérvényezheti a munkáltatójánál, hogy végezze el számára az éves adóelszámolást. Ezt olyan esetben teheti meg, ha nyilatkozik arról, hogy nem volt egyéb típusú jövedelme, ami alapján mindenképp adóbevallást kéne benyújtania. A munkáltató az éves elszámolás adatait továbbítja az adóhatóság felé. Ellenkező esetben a munkavállalónak kell benyújtani adóbevallást az adóhatóság felé.

Az adóbevallás elkészítésének alapja és egyben melléklete is a jövedelemigazolás.

Amennyiben nem a munkáltató készíti el az éves adóelszámolást, legkésőbb március 10.-ig kiadja, illetve elküldi a munkavállaló számára a jövedelemigazolást.

Ebben a cikkben a magyar munkavállaló szemszögéből írok a szlovák személyi jövedelemadó bevallásról. A cikk terjedelme nem teszi lehetővé minden felmerülendő lehetőség részletes leírását, csupán megközelítő rálátást ad a témára. Az egyedi esetekben javasolt szlovák adótanácsadó segítségét igénybe venni.

Külföldi munkavállalók

A külföldi munkavállalónak is be kell nyújtani jövedelemigazolás alapján Szlovákiában az adóbevallást, amennyiben a munkáltatója nem végezte el az éves adóelszámolást. Ilyen esetben fontos annak meghatározása, hogy melyik ország adórezidense a külföldi munkavállaló.

A külföldi személyek abban az országban kötelesek adót fizetni az összes jövedelmükből, amely ország adórezidensei. A két ország közötti kettős adózás elkerüléséről szóló megállapodás értelmében kizárhatják vagy beszámíthatják a másik országból származó jövedelmük alapján ebben a másik országban megfizetett adót.

Adórezidencia, vagy más szóval adóilletőség

A természetes személy adóilletőségének megállapítása fontos, mivel meghatározza az adókötelességet az egyes országok felé.

Szlovákia szemszögéből korlátlan adókötelességű személy az, aki minden külföldről származó jövedelmét Szlovákiában köteles bevallani. Másik országban adó alá vetett jövedelmére a két ország közötti kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények vonatkoznak.

A korlátolt adókötelességű személy az a személy, aki nem Szlovákia adórezidense. Kizárólag a Szlovák Köztársaság területén elért jövedelméből fizet adót Szlovákiában.

Az adóilletőség megállapítására nemzetközileg elfogadott szabályok vonatkoznak. Elsődlegesen a két állam közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi Egyezmény szabályai a mérvadók. Továbbá a két ország belső adószabályait is figyelembe kell venni.

Általában a következő szabályok alapján meghatározható az adóilletőség:

 • melyik ország állampolgára,
 • melyik országban van állandó lakóhelye, illetve „letelepedett” státusza,
 • melyik országban tartózkodott legalább 183 napot az adóidőszekban (előző naptári évben), tehát melyik országban tartózkodott életvitel-szerűen, hol volt létérdekeinek központja.

Állandó lakóhelynek olyan lakóhely minősül, ahol a magánszemély tartós ottlakásra rendezkedett be, és ténylegesen ott lakik.

Adóbevallás benyújtása

Amennyiben a külföldi munkavállaló szlovák munkaviszonya 2018-ban megszűnt és jelenleg már nem dolgozik Szlovákiában, nincs munkáltatója, akinél kérvényezhetné az éves adóelszámolás elvégzését.

Ha nem kérvényezte időben a jelenlegi szlovák munkáltatójánál, hogy végezze el az éves adóelszámolást, szintén jövedelemigazolást kap a munkáltatójától. Ezekben az esetekben a munkavállaló maga köteles jövedelemadó bevallást benyújtani a szlovák adóhatóság felé a volt munkáltatója által kiadott jövedelemigazolás alapján.

A következő helyzetekben is adóbevallást kell benyújtani a munkavállalónak:

 • ha csupán természetbeni juttatást kapott a munkáltatójától,
 • amennyiben a munkáltatója év közben végelszámolásra került, vagy megszűnt,
 • amennyiben az adóköteles jövedelme olyan munkáltatótól származott, amely nem adófizető és nem is külföldi adófizető minősítésben van jelen Szlovákiában,
 • vagy ha a munkáltató elvégezte a munkavállaló számára az éves adóelszámolást, de később kiderült, hogy a munkavállaló nem szolgáltatott a munkáltatója felé minden adatot, illetve más típusú adóköteles jövedelme is volt.

Az adóbevallás benyújtásának határideje 2019. április 1.

Az adózó elhalaszthatja az adóbevallás határidejét legkésőbb június 30.-ig, amennyiben március végéig közli ezt a tényt megfelelő nyomtatvány által az adóhatóság felé.

Adóbevallás végeredménye

A munkaviszonyból származó jövedelemigazolás alapján összeállított adóbevallás végeredménye csak kivételes esetben jár adókötelességgel.

Általában a végeredmény 0 = „nulla”. Előfordulhat az is, hogy adóvisszatérítésre jogosult a magyar munkavállaló. Az adóvisszatérítést a szlovák adóhatóság a munkavállaló által adóbevallás űrlapján megadott bankszámlára utalja el. Ez a következő esetekben történhet:

 • nem volt érvényesítve az adózóra (munkavállalóra) az adómentes összeg, vagy nem a tejes összeg lett érvényesítve,
 • nem volt érvényesítve az adózó gyermekeire adóbónusz,
 • nem volt érvényesítve az eltartott házastársra az adómentes összeg.

A következőben mindhárom eset feltételeit vázolom nagy vonalakban.

Visszaigényelheti adóját, vagy annak egy részét

Amennyiben a 2018-as jövedelemigazolás 09 sorjában 0 = „nulla” lenne feltüntetve, és a munkavállalónak nem nyugdíj mellett volt munkaviszonya, ez azt jelenti, hogy a munkáltató a havi bérszámfejtés során nem érvényesítette az adómentes összeget.

Előfordulhat az is, hogy a külföldi munkavállaló csupán néhány hónapot dogozott Szlovákiában. Így a munkáltatója csupán az adott hónapokra vonatkozó adómentes összeget érvényesítette, nem az egész évre vonatkozó összeget.

A 2018-as adózási (naptári) évben az adómentes összeg 3.830,02 EUR. Ez alanyi jogon jár minden külföldi munkavállalónak is, aki nem öregségi, rokkantsági, illetve egyéb típusú nyugdíjjogosultsága mellet dolgozott. A külföldi munkavállaló is a benyújtott adóbevallás által visszaigényelheti a befizetett adót, vagy annak legalább egy részét.

Amennyiben az adózó éves jövedelme meghaladja a 19.948,00 EUR-t, az érvényesíthető adómentes összeg értéke fokozatosan csökken egy képlet alapján. Ha az adózó éves jövedelme eléri, vagy meghaladja a 35.268,06 EUR-t, az adómentes összeg 0, azaz „nulla”. Tehát ilyen esetben az adóalany nem jogosult adókedvezményre.

Gyermekekre érvényesíthető adóbónusz

A külföldi munkavállalók esetében az adóbónusz érvényesítésének van egy kizárólagos feltétele. Mégpedig az, hogy az éves összbevételének legalább 90%-a kell, hogy Szlovákiából származzon. És mivel ez az adat a naptári év során még nem áll rendelkezésre, így a külföldi adózó csupán az adóidőszak befejeztével érvényesítheti a gyermekekre vonatkozó adóbónuszt.

2018-ban az egy gyermekre érvényesíthető adóbónusz 258,72 EUR éves szinten.

A fent említett feltételen kívül a gyermekekre érvényesíthető adóbónuszra általánosságban még a következő feltételek is vonatkoznak:

 • az adózó jövedelme elérte az adóidőszakban legalább a minimálbér 6-szorosát, tehát 6 x 480 = 2.880 EUR-t,
 • azokra a kiskorú gyermekekre, vagy középfokú, illetve felsőfokú tanulmányaikat folytató gyermekekre érvényesíthető, akik az adózóval egy háztartásban élnek (függetlenül attól, hogy hét közben kollégiumban laknak).

Az adóbónusz érvényesítéséhez szükséges a munkáltató felé benyújtott elszámolási kérelemhez, illetve az adóbevalláshoz csatolni a gyermek anyakönyvi kivonatát. A középfokú, illetve felsőfokú tanulmányait folytató gyermek esetében csatolni kell az iskola látogatásáról az intézmény által kiadott igazolást.

A gyermekekre érvényesíthető adóbónusz részletes feltételeiről kérdezze bérszámfejtőjét, illetve forduljon szlovák adótanácsadóhoz.

Házastársra érvényesíthető adómentes összeg

Hasonlóképpen, mint a gyermekekre érvényesíthető adóbónusznál, a házastársra érvényesíthető adómentes összegnek is kizárólagos felétele van. A külföldi munkavállaló éves szintű összbevételének legalább 90%-a kell, hogy Szlovákiából származzon.

A házastársra vonatkozó kedvezmény a további feltételek mellett érvényesíthető:

 • az adózó éves jövedelme nem haladja meg a 35.268,06 EUR-t,
 • a házastársával közös háztartásban él,
 • a házastársának nincs saját jövedelme – ilyen esetben a házastársra érvényesíthető adómentes összeg 3.830,02 EUR,
 • a házastársnak van saját jövedelme, de ez nem haladja meg éves szinten a 3.830,02 EUR-t – ilyen esetben a házastársra érvényesíthető adómentes összeg a 3.830,02 EUR és a házastárs jövedelme közötti különbözet lehet.

A személyi jövedelemadó mértéke

Amennyiben az adózó a 2018-ban elért éves szintű jövedelemadó alapja

 • nem haladja meg a 3.830,02 EUR-t, az adó mértéke 0%,
 • 830,02 EUR felett van, de nem haladja meg a 35.268,06 EUR-t, az adó mértéke 19%,
 • meghaladja a 35.268,06 EUR-t, az adó mértéke e felett az összeg felett 25%.

Civil szervezetek támogatása

Az adózó dönthet arról, hogy az adója 2%-át civil szervezetek támogatására kívánja fordítani. Ezt a szándékát feltünteti az adóbevallás űrlapján a megfelelő részben.

Kizárólag olyan szervezeteknek lehet irányítani az adó egy részét, amelyek a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma által vezetett nyilvántartásban szerepelnek és jogosultak a támogatás befogadására.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárat küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2019.02.03.

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamiylen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

 

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!