Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


A 2021. július 1-től hatályos hozzáadottérték-adó szabályok nem csak a webáruházak tevékenységére vannak kihatással. Érintik a határon átnyúló képzéseket is. Főleg, ha ezeket magánszemélyeknek, illetve nem hozzáadottérték-adó alanyoknak nyújtják.

 

Határon átnyúló képzések ÁFA vonzata

 

Online képzés külföldről

Az online felnőttképzésnél figyelni kell arra, hogy hol van a szolgáltatás teljesítési helye. Az online képzés ugyanis elektronikus szolgáltatásnak minősül.

Az elektronikus szolgáltatásokra már korábban is speciális szabályok vonatkoztak az egész EU-ban. A hozzáadottérték-adó (DPH/ÁFA) szempontjából a teljesítés helye attól függ, hogy az adott naptári évben mekkora forgalmat bonyolít az oktató cég a többi EU tagállam nem HÉA adóalanyai felé (olyan megrendelők felé, akik nem rendelkeznek a saját országukban közösségi adószámmal):

  • Amennyiben az elektronikus szolgáltatásból származó bevétel egy naptári évben nem haladja meg a 10.000 EUR-t, a számlázásnál az online képzést nyújtó cég székhelye alapján kell felszámítani a hozzáadottérték-adót.
  • Ha viszont a többi tagállam lakosai felé, illetve közösségi adószámmal nem rendelkező intézmények (akár nonprofit szervezetek) felé bonyolított online oktatás összbevétele meghaladja egy naptári évben a 10.000 EUR-t, a megrendelő letelepedése szerinti tagállamnak az ÁFA-ját / DPH-ját kell felszámítani a számlázott értékhez.

Milyen esetben érvényesíthető fordított adózás

Az említett előírás csupán azokra a külföldi megrendelőkre vonatkozik, akik nem rendelkeznek közösségi adószámmal. Ha az online oktatást közösségi adószámmal rendelkező cég rendeli meg egy másik tagállamból, ilyen esetben az alapszabály érvényesül. Ennek alapján fordított adózás (reverse charge) lép érvénybe és az adót a szolgáltatás befogadója fizeti a saját országában. Ebben az esetben mindkét félnek rendelkeznie kell a saját országában közösségi adószámmal.

Hogyan működik ez a gyakorlatban?

Amennyiben egy szlovák cég értékesít online képzéseket magyar nyelven, elsősorban arra kéne figyelnie (már az automatizált megrendelési folyamat kialakításánál), hogy a vevő rendelkezik-e közösségi adószámmal. A következő lépésben a külföldi magánszemélyek felé bonyolított forgalmat kell figyelni egy naptári évben. Amíg nem haladja meg a 10.000 EUR-t, 20% DPH-val (szlovák ÁFA-val) lehet kiállítani a számlát a külföldi magánszemélyek, illetve nem HÉA alanyok felé.

Hasonlóképpen, ha a képzést magyar oktató vállalkozás nyújtja szlovák és más EU tagállambeli megrendelőknek, és a forgalma nem haladja meg egy naptári évben a 10.000 EUR-t, 27% ÁFA-val terheli a külföldi magánszemélyek felé a szolgáltatás árát.

Ha a forgalom meghaladja a 10.000 EUR-t

Ebben az esetben a magyar oktató cégnek jelentkeznie kell az OSS (One Stop Shop) rendszerbe. A külföldi megrendelői felé, akikre nem ruházhatja át az adófizetési kötelességet, a megrendelő országának a hozzáadottérték-adóját szükséges felszámítani az árhoz.

Hasonlóképpen szlovák oktató cég a külföldi megrendelők felé az ő letelepedésük szerinti országuk hozzáadottérték-adójával terheli a számlát, amennyiben a megrendelő magánszemély, illetve nem hozzáadottérték-adó fizető a saját országában. Az oktató cég Szlovákiában jelentkezhet az OSS rendszerbe.

A teljesítés helye Szlovákia

Amennyiben Szlovákia területén zajlik egy valós (nem online) képzés, a harmonizált hozzáadottérték-adó szabályai alapján a teljesítés helye abban az országban van, ahol a képzés fizikálisan történik.

A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy Szlovákia területén rendezett képzés részvételi díját minden esetben 20% szlovák hozzáadottérték-adóval (DPH-val) szükséges számlázni a külföldi résztvevők számára is – akár magánszemély felé, akár cég felé történik a számlázás.

One Stop Shop rendszer

A könnyítés abban rejlik, hogy 2021. július 1-től a külföldi cég már nem köteles Szlovákiában közösségi adószámért folyamodni, ha Szlovákia területén végzi az oktatást. Majd felvenni a kapcsolatot egy szakértővel, aki segít a szlovák adóhatóság felé a bevallások benyújtásával. Ez a lehetőség is megmaradt, de önkéntes.

A magyar oktató cég ilyen esetben jelentkezhet Magyarországon az OSS rendszerbe. Így a NAV felé fogja benyújtani a speciális adóbevallásokat, melyekben feltünteti azokat a számlákat, melyeknél a teljesítés helye más tagállamokban van. Forintban fizetheti meg a külföldi adókat. Ezeket a NAV fogja tovább küldeni az egyes tagállamok adóhatóságai felé.

Hasonlóképpen, a szlovák oktató cégnek sem kell Magyarországon, vagy más EU tagállamban közösségi adószámért folyamodnia, amennyiben az oktatásnak a teljesítési helye másik tagállamban van. Szlovákiában csatlakozhat az OSS rendszerhez és itt nyújthatja be a másik tagállamok magányszemélyei felé teljesített szolgáltatásokat. A szlovák adóhatóság felé fizetheti be euroban a másik tagállamokba tartozó adót.

Képzés vendégelőadóként

Lehet olyan is, hogy nem magyar vállalkozás szervezésében történik Szlovákia területén a képzés. A magyar oktató szlovák cég meghívására jön előadást, vagy tréninget tartani. Ilyen esetben közösségen belüli szolgáltatásról van szó az oktatást szervező cég és az előadó között.

Tehát nem a külföldi előadó szervezi az oktatást Szlovákia területén, csupán egy szolgáltatást nyújt a szlovák megrendelőnek. A harmonizált hozzáadottérték-adó alapszabályai értelmében történik a szolgáltatásnyújtás. Mindkét szerződő félnek rendelkeznie kell közösségi adószámmal a saját országában. Fordított adózást (reverse charge) kell alkalmazni a számlázásnál.

Oktatás lebonyolítása alkalmazottakkal

Akár előadóként, trénerként, oktatóként vesznek részt a magyar cég alkalmazottai Szlovákia területén szervezett képzésen, akár csak a szervezésben segítenek, mindenképpen figyelembe kell venni a kiküldetés szabályait.

A témáról írtam korábban egy cikket. Itt csupán annyit emelnék ki, hogy a kiküldetés során

  • szükséges az A1-es igazolás az előadó számára és a munkavállalók számára,
  • és a külföldi munkavállalót Szlovákiában be kell jelenteni a Nemzeti Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség felé.

Állandó telephelye keletkezhet a magyar oktató cégnek külföldön

Amennyiben egy magyar vállalkozás rendszeresen tartana oktatást Szlovákia területén, vagy nem meghatározott időtartamra köt bérleti szerződést Szlovákiában, állandó telephelye keletkezhet Szlovákiában.

A két ország közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló Egyezmény következőképpen határozza meg az állandó telephelyet:

Az Egyezmény alkalmazásában a „telephely” kifejezés olyan állandó üzleti helyet jelent, melyen keresztül a vállalkozás üzleti tevékenységét részben vagy egészben kifejti.

Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy a Szlovák Köztársaság területén szerzett bevételből Szlovákiában kell megfizetni a jövedelemadót, illetve társasági adót.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárt küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2021.07.12.

 

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamilyen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

 

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!