Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Új előírások vonatkoznak a munkavállalók Szlovákiába történő kiküldetésére

Nemcsak az építőiparban gyakori eset a munkavállaló kiküldetése más országba azzal kapcsolatban, hogy a munkáltató szolgáltatások elvégzésére kap megbízást külföldön.

Nemzetközi szintű szabályozás

A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv megköveteli az egyes tagállamoktól a kölcsönös együttműködést és a szükséges információk megosztását. E célból minden EU tagállamban kialakították a nemzeti kapcsolattartási központokat és a kiküldetés folyamán a foglalkoztatási feltételek felügyeletéért felelős hatóságokat.

Idézet az erre vonatkozó EU irányelvből

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/67/EU IRÁNYELVE
(18) A szolgáltatók igen gyakran azért nem alkalmazzák a meglévő szabályokat, mert nehezen férnek hozzá a foglalkoztatási szabályokkal és feltételekkel kapcsolatos információkhoz. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ezeket az információkat díjmentesen általánosan elérhetővé tegyék, és hatékony hozzáférést biztosítsanak hozzájuk nem csupán a többi tagállam szolgáltatói, hanem a kiküldetésben lévő érintett munkavállalók számára is.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32014L0067&from=HU

Újdonságok a munkavállalók kiküldetése terén 2016.06.18-tól

2016. június 18.-tól hatályos Szlovákiában a 351/2015 számú törvény „A határon átnyúló együttműködésről az alkalmazottak kiküldetése esetén a szolgáltatásoknál végzett munkákra vonatkozóan” címmel.
E törvény meghatározza a Nemzeti Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség hatáskörét a határon átnyúló együttműködés folyamán más országok munkavédelmi hivatalaival szemben, a munkavállalók kiküldetésével kapcsolatos szabályok ellenőrzését, a szankciók behajtását, továbbá a vendégmunkáltató és a hazai munkáltató kötelességeit.

Ki minősül kiküldő munkáltatónak

A 351/2015 számú törvény értelmében kiküldő munkáltatónak minősül
a) vendégmunkáltató, amelynek más EU tagállamban van a székhelye, ill. egyéni vállalkozó esetében az állandó lakcíme, és amely kiküldeti a munkavállalóját más EU tagállamból a Szlovák Köztársaság területére szolgáltatás nyújtás keretén belüli munkavégzésre,
b) hazai munkáltató, amelynek Szlovákiában van a székhelye, ill. egyéni vállalkozó esetében az állandó lakcíme, és amely kiküldeti a munkavállalóját Szlovák Köztársaságból más EU tagállam területére szolgáltatás nyújtás keretén belüli munkavégzésre.

Ki minősül vendégmunkásnak

Új szemszögből határozza meg a törvény a vendégmunkásokat, mégpedig következőképpen:
a) vendégmunkás olyan munkavállaló, aki bizonyos időszak folyamán munkát végez a Szlovák Köztársaság területén szolgáltatás nyújtás keretén belül, miközben általában más EU tagállamban dolgozik,
b) hazai munkavállaló olyan munkavállaló, aki bizonyos időszak folyamán munkát végez a más EU tagállam területén szolgáltatás nyújtás keretén belül, miközben általában a Szlovák Köztársaságban dolgozik.

Vendégmunkáltató kötelességei

A kiküldetés kezdete előtt köteles a vendégmunkáltató minden kiküldött munkavállalója számára beszerezni az „A1” kiküldetési igazolványt.
A vendégmunkáltató köteles legkésőbb a kiküldetés első napján levél formájában vagy elektronikusan közölni a Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség számára a következőket:
a) külföldi cég nevét és székhelyét (amennyiben jogi személy a munkáltató), vagy nevét és állandó lakcímét (amennyiben természetes személy a munkáltató),
b) nyilvántartási számát (amennyiben van ilyen) és nyilvántartó listát, amelyben vezetve van a cég, ill. az egyéni vállalkozás,
c) a kiküldött munkavállalók feltételezett számát,
d) a munkavállalók teljes nevét, születési dátumát, állandó lakcímét és állampolgárságát,
e) a kiküldetés kezdetét és befejezését,
f) a munkavégzés helyét és a munkavállalók által végzett munkák megnevezését,
g) a szolgáltatás, ill. szolgáltatások megnevezését, amelyet a vendégmunkáltató a Szlovák Köztársaságban végezni fog a kiküldött munkavállalók által,
h) a posta átvételével megbízott személy teljes nevét és lakcímet, aki a kiküldetés folyamán a Szlovák Köztársaság területén elérhető lesz (kapcsolattartó személy).

Vendégmunkáltató a kiküldetés folyamán a munkavégzés helyén

a) köteles megőrizni a munkavállalókkal kötött munkaszerződéseket vagy egyéb hasonló dokumentumokat, amelyek a munkajogi kapcsolatot bizonyítják,
b) köteles vezetni és megőrizni a kiküldött alkalmazottak munkaidejének nyilvántartását az erre vonatkozó előírás értelmében, amely az SK Munka Törvénykönyve 99.§-a,
c) köteles megőrizni a kiküldött alkalmazottaknak kifizetett bérekről szóló bizonylatokat a kiküldetés folyamán.
Az említett dokumentumokat a vendégmunkáltató köteles ellenőrzés folyamán felmutatni, ill. eljuttatni a Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség kérelme alapján, mégpedig a kiküldetés befejezése után is, beleértve a dokumentumok szlovák nyelvű fordítását.

A Szlovák Köztársaság területére kiküldött munkavállalók munkafeltételei

A kiküldött munkavállaló és a vendégmunkáltató közötti munkajogi kapcsolatok részben a kiküldő országának, részben a befogadó országnak a jogrendszeréhez igazodnak.
A befogadó ország jogrendszerének betartása, ahol a munkavállaló a kiküldetése során dolgozik, csupán részben kötelező a kiküldött munkavállalóval szemben. Mégpedig olyan munkafeltételekről van szó, amelyek az ú.n. „kemény magba” tartoznak, amelyek a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv 3. cikkelyében vannak feltüntetve és amelyeket a Szlovák Köztársaság jogrendszere a Munka Törvénykönyv 5.§-ában foglal magában.
Az ú.n. „kemény magba” a következő rendelkezések tartoznak:
1. a munkaidő hossza és a pihenésre szánt idő,
2. szabadság hossza,
3. minimálbér, minimális bérjogosultság és a túlórák bérezési előnyei,
4. biztonságvédelmi és egészségvédelmi követelmények a munkavégzés során,
5. nők, fiatalkorú munkavállalók és a 3 évnél fiatalabb gyermeket gondozó munkavállalók munkafeltételei,
6. egyenlő bánásmód férfiakkal és nőkkel, diszkrimináció tilalma,
7. munkaerő-kölcsönző ügynökség által foglalkoztatottak munkafeltételei.

Angol nyelvű információk

A Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség honlapja angol nyelven is elérhető:
www.nip.sk

 

Amennyiben hasznosnak találja a cikket, szívesen venném, ha megosztaná a közösségi médiákban. Köszönöm.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2016.06.13.

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!