Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Az építőipari szolgáltatásokról szóló cikksorozatom negyedik részében arról írok, hogy milyen esetekben keletkezik a külföldi vállalkozónak építőipari tevékenysége során állandó telephelye Szlovákiában és ez által mik a további kötelességei.

Epitoipari szolgaltatasok Szlovakiaban 4

Epitoipari szolgaltatasok Szlovakiaban 4

 

Állandó telephely fogalma

Az állandó telephely adóügyi fogalom.

A külföldi személy állandó telephelye gyakorlatilag annyit jelent, hogy a jövedelemadó törvény szabályai alapján, illetve a két ország közötti kettős adózást elkerülő Egyezmény szabályai alapján a külföldi személy által Szlovák Köztársaság területén végzett tevékenységből származó jövedelem Szlovákiában legyen adóztatva.

Építkezési terület, építési, összeszerelési, vagy berendezési munkálatok, projektek olyan esetben tekinthetők állandó telephelynek, amennyiben a tevékenység végzése meghaladja a szlovák jövedelemadó törvény értelmében a 6 hónapot.

A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között létrejött kettős adóztatás elkerüléséről szóló Egyezmény (1996. évi C. törvény) kimondja az 5. cikkelyben, hogy a „telephely” kifejezés olyan állandó üzleti helyet jelent, melyen keresztül a vállalkozás üzleti tevékenységét részben vagy egészben kifejti. Továbbá a „telephely” kifejezés szintén magában foglalja az építési területet, az építkezési, összeszerelési vagy berendezési munkálatokat, de csak akkor, ha a munka 12 hónapnál tovább tart.

A nemzetközi Egyezmények hatálya magasabb rendű a szlovák jövedelemadót törvény előírásainál, így a magyar vállalkozók Szlovákiai építőipari tevékenységének végzése során 12 hónap a feltétele az állandó telephely keletkezésének. A 12 hónapos feltétel minden külön építkezésre vagy projektre vonatkozik.

Meghatározó feltétel az állandó telephely keletkezésével kapcsolatban a munkálatok végzésének valódi időtartama. Így a projektszerződésben foglalt időtartamból kell kiindulni. Amennyiben a projekt 12 hónapnál hosszabb időtartamra köttetik, a munkálatok megkezdésével keletkezik az állandó telephely a másik országban.

Egy nagyobb projekt esetén amennyiben alvállalkozókkal dolgozik a fővállalkozó, az alvállalkozók által az építkezésen töltött időt mindenképp a fővállalkozó építkezésen töltött idejébe is be kell számítani. Az alvállalkozóknak csak olyan esetben keletkezik állandó telephelyük a másik országban, amennyiben az ő tevékenységük az adott építkezésen meghaladja a 12 hónapot.

 

 

Mi a teendője a külföldi vállalkozónak, ha állandó telephelye keletkezik Szlovákiában

A külföldi személynek jövedelemadó fizetésre kell bejelentkezni Szlovákiában, mivel állandó telephelye keletkezett. Egyben tanácsos a hozzáadottérték-adó fizetésére is jelentkezni, amennyiben ez már korábban nem történt volna meg. Mindkét jelentkezés egy kérvény (formanyomtatvány) által intézhető.

Többségében alkalmazottakkal jön a külföldi építőipari vállalkozás Szlovákiába tevékenykedni, így egyben ugyanazon a nyomtatványon intézhető az alkalmazottak utáni adófizetés regisztrációja is.

A kérvényhez szükséges csatolni három hónapnál nem régebbi hitelesített vállalkozói engedélyt, illetve cégkivonatot, ennek hiteles fordítását és a bank által kiadott számlavezetési igazolást.

Adózás Szlovákiában

Az állandó telephely jövedelmének adózásával kapcsolatban a szlovák 595/2003 számú jövedelemadó törvény a 16.§-ban rendelkezik.

A külföldi vállalkozás ilyen esetben csak a Szlovák Köztársaság területén állandó telephelye által végzett tevékenység nyereségéből fizeti az adót Szlovákiában. Szintén a szlovák jövedelemadó-törvény szabályozza, hogy milyen költségeket lehet érvényesíteni az adókötelesség kiszámításánál.

Alkalmazottak jövedelmének adózása

Az 1996. évi C. törvény, tehát az SK-HU országok közötti Egyezmény a kettős adózás elkerüléséről a 15. cikkelyében rögzíti, hogy a nem önálló munkáért kapott jövedelem abban az Államban adóztatható, ahol a munkát végzik.

Ezen túlmenően az a térítés, amelyet az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy a másik Szerződő Államban történő nem önálló munkáért kap, csak az elsőként említett Államban adóztatható, amennyiben a következő feltételek mindegyike teljesül:
a) a kedvezményezett bármely tizenkét hónapos időszakon belül egyfolytában vagy megszakításokkal nem tölt összesen 183 napnál többet a másik Államban;
b) a térítést olyan munkáltató fizeti, vagy olyan munkáltató nevében fizetik, aki nem belföldi illetőségű a másik Államban; és
c) a térítést nem a munkáltatónak a másik Államban lévő telephelye vagy állandó bázisa viseli.

Tehát az állandó telephely bejelentése után az alkalmazottak jövedelmének adózása a szlovák előírások alapján történik.

A sorozat további cikkei itt találhatók:

Építőipari szolgáltatások Szlovákiában – 1.rész

Építőipari szolgáltatások Szlovákiában – 2.rész

Építőipari szolgáltatások Szlovákiában – 3. rész

Építőipari szolgáltatások Szlovákiában – 5. rész 

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz hozzájutni,
itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárat küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2017.10.01.

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!