Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


A civil szektor (nonprofit szektor) támogatásának fontos társadalmi eszköze az adófelajánlás Szlovákiában. Ez azt jelenti, hogy az adózó (természetes vagy jogi személy) az elmúlt adózási időszakra befizetett jövedelemadó, illetve társasági adó egy meghatározott részét átruházhatja egy vagy több kiválasztott civil szervezet számára.

Adófelajánlás Szlovákiában
Janok Júlia
Vállalkozás Szlovákiában

Törvény szabályozza

Az adófelajánlás feltételeit a jövedelemadó törvény kimerítően szabályozza. Az 595/2003 számú jövedelemadó törvény 50. §-ának rendelkezéseiben találjuk a részleteket.

A központi nonprofit portál strukturált formában nyújt a szolgáltatók és a címzettek számára szakmai információkat, véleményeket, elemzéseket, amelyek gyakorlati segítséget jelenthetnek a befizetett adórész speciális célú felhasználásának a mindennapi gyakorlatban történő alkalmazásában. Ezen az oldalon elérhető a befogadó szervezetek aktuális jegyzéke.

A felajánlott adó befogadói

A Szlovák Köztársaság Pénzügyi Igazgatósága honlapján közzéteszi az előző év kedvezményezettjeinek aktuális áttekintését. A kedvezményezettek listája tartalmazza a kedvezményezett nevét és székhelyét, a szervezet azonosító számát, valamint a december 31-i állapot szerint a kedvezményezett rendelkezésére bocsátott befizetett adórészek összesítését.

Az aktuális lista ezen a linken közvetlenül elérhető.

Adófelajánlás mértéke

A köztudatban az áll, hogy az adó 2%-ról dönthetünk mi magunk, hogy kinek szánjuk. Ez csak részben igaz. Különbözik a szabályozás a kereskedelmi társaságok adófelajánlásánál és a természetes személyek lehetőségeire vonatkozóan.

Természetes személy adófelajánlása

Amennyiben a természetes személy abban az adózási időszakban, amelynek a jövedelemadó egy részéről rendelkezni kíván, legalább 40 órában önkéntes munkát végzett, a személyi jövedelemadójának 3%-ról dönthet. Egyébként meg a személyi jövedelemadó 2%-áról nyilatkozhat, hogy kinek szeretné felajánlani.

A természetes személy adófelajánlása legalább 3 euro legyen minden általa választott civil szervezet felé. Amennyiben az éves személyi jövedelemadó 450 euro, ennek a 2%-a 9 eurot tesz ki. Erről a 9 euróról dönthet az adózó úgy, hogy felajánlja egy intézménynek, vagy legfeljebb három civil szervezetnek (3×3 eurot).

Kétféle módon oldható meg

Természetes személy kétféle módon oldhatja meg az adófelajánlását. Közvetlenül adóbevallás benyújtása által, vagy nyilatkozat által közölheti az adóhatósággal, hogy melyik civil szervezetet, illetve szervezeteket kívánja támogatni. Merthogy akár több civil szervezetet is támogathat.

Ha a munkáltató a munkavállaló kérelme alapján elvégezte az éves adóelszámolást, igazolást állít ki a munkavállalónak az adó befizetéséről. A munkavállaló meg kitölti az adóhatóság által közzé tett űrlapot, amelyen feltünteti, hogy kinek, illetve kiknek kívánja felajánlani az adója egy részét.  

Amennyiben adóbevallást nyújt be a természetes személy – akár vállalkozó, akár munkavállaló, mindkettő típusú személyi jövedelemadó bevallás tartalmaz adófelajánlásra vonatkozó részt. Az erre jogosult civil szervezetek adatait szükséges kitölteni az adóbevallásban.

Ebben az esetben szem előtt kell tartani azt is, hogy a befizetendő jövedelemadó még a határidő előtt az adóhatóságnál vezetett bankszámlára jóvá legyen írva. Tehát nem elég március 31-én utalni az adót, hanem legalább két nappal korábban tanácsos ezt megtenni.   

Jogi személy adófelajánlása

Jogi személy is felajánlhatja társasági adójának egy részét a fentebb említett kedvezményezetteknek. Legfeljebb 2%-ról rendelkezhet, amennyiben a bevallás tárgyát képező adózási időszakban vagy legkésőbb a jelen adóbevallás benyújtásának határidejéig a befizetendő adó 0,5%-ának megfelelő összegű pénzeszközt adományozott olyan civil szervezetnek, amely nem vállalkozás céljából lett létrehozva.

Amennyiben a jogi személy nem adományozott közvetlenül pénzeszközt, a társasági adójának csupán 1%-árol dönthet, hogy felajánlja nonprofit célokra. És ennek az összegnek legalább 8 euronak kéne lenni.

Jogi személyek a társasági adó bevallás űrlapján, illetve annak egyik részében kitölthetik az erre szánt mezőket. Akár több kedvezményezettnek is eloszthatják az adójuk 1%-át, illetve 2%-át, ha magasabb az adófizetési kötelességük.   

Szem előtt kell tartani azt a feltételt, hogy csak abban az esetben fogja az adóhatóság továbbítani a felajánlott adót, amennyiben a kereskedelmi társaság adója a bevallás benyújtásának utolsó napján már az adóhatósági bankszámlán lesz. Tehát ha segíteni akarunk nonprofit szervezeteknek, az adó befizetését nem érdemes az utolsó napra hagyni.

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárt küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2022.03.13.

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamilyen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!