Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Sok esetben nem közvetlenül az adóalany – vállalkozó, illetve az ügyvezető kommunikál az adóhatósággal. A külföldi személyeknél szinte minden esetben másik személy megbízására kerül sor. A különböző típusú adóbevallásokat általában a könyvelők nyújtják be az adóhatóság felé, természetesen elektronikusan. Hogy ezt megtegyék, meghatalmazásra van szükségük a vállalkozó részéről.

A szlovák adóhatóság 2018-ban széles körben bevezette a kötelező elektronikus kommunikációt. A cikk linkjére kattintva olvassa a részleteket: A szlovák adóhatóság elérhetősége – Ön már elektronikusan kommunikál?

 

Szlovák adó ügyintézés meghatalmazás alapján

 

Meghatalmazás és a meghatalmazásról szóló megállapodás

A meghatalmazás egy általánosságban használt beleegyezés, amelyben a meghatalmazó megbíz egy másik személyt – megbízottat (meghatalmazottat), hogy helyette cselekedjen egy bizonyos ügyben, illetve bizonyos helyzetben.

A meghatalmazás egyoldalú jogi aktus. Általa a megbízó harmadik személynek – ebben az esetben az adóhatóságnak adja tudtára, hogy milyen terjedelemben jogosult a nevében cselekedni a meghatalmazott. A meghatalmazás igazolja, hogy a képviselt személy és a képviselő között (akár csak szóbeli) megbízási megállapodás jött létre.

Nem szükséges, hogy a meghatalmazásban fel legyen tüntetve, hogy a meghatalmazott elfogadta a megbízást. A megbízott aláírása sem szükséges. Csupán ajánlott, hogy a meghatalmazás tartalmazza annak elfogadását a képviselő által.

Megbízási megállapodás kétoldalú jogi aktus a megbízó és a megbízott között. Általa kerül sor a megbízott meghatalmazására bizonyos terjedelemben. A megbízott elfogadja a meghatalmazást a meghatározott terjedelemben.

A meghatalmazás lehet:

 • általános (generálne splnomocnenie), amelynél a megbízott minden típusú cselekedetnél eljárhat a megbízó nevében,
 • korlátozott (obmedzené splnomocnenie), amely alapján a megbízott csupán némely eljárásoknál cselekedhet a megbízó helyett,
 • egyedi (individuálne splnomocnenie), amely alapján a megbízott csupán egy bizonyos jogi cselekményre kapott megbízást.

Amennyiben a meghatalmazás terjedelme nincs meghatározva, a meghatalmazás általánosnak tekintendő. Mindkét fél érdekében fontos, hogy a meghatalmazás terjedelme minél pontosabban legyen meghatározva.

A meghatalmazás tartalmazhat olyan záradékot, amely alapján az adóügyekben továbbra is eljárhasson akár maga a megbízó.

Az adóhatóság személyes övezetének elérhetősége

A szlovák adóhatóság lehetővé teszi az internetes portálján, hogy a vállalkozók elérjék a különböző szolgáltatásokat. Erre szolgál a kialakított személyes övezet minden adóalany, illetve vállalkozás számára.

Azok a felhasználók, akik egyéni vállalkozók, ügyvezetők, vagy törvényes képviselők, az elektronikus kommunikáció bevezetésétől kezdve tejes hozzáféréssel rendelkeznek a vállalkozásuk személyes övezetéhez. Így ezen belül az adataikhoz és az adóhatóság szolgáltatásaihoz is teljes mértékben hozzáférnek.

Egy üggyel kapcsolatban az adóalanynak csupán egy meghatalmazottja lehet.

Az adóalanynak egy adókezelőnél több megbízottja is lehet, de mindegyik más ügyben. Ez azt jelenti, hogy a meghatalmazások terjedelme között nem lehet átfedés.

Különböző területkere külön is megbízhat képviselőket az adóalany. Így tehet például:

 • a munkavállalókkal kapcsolatos havi adóáttekintések benyújtására,
 • a hozzáadottérték-adó bevallása, ellenőrző kimutatás és összesített kimutatás benyújtására,
 • a jövedelemadó (társasági adó) bevallás benyújtására,
 • a jövedéki adók körüli kimutatások és bevallások benyújtására,
 • a külföldön befizetett hozzáadottérték-adó visszaigénylésére,
 • az eKasa övezeten belüli hozzáférésre,
 • képviseletre az adóellenőrzés folyamán.

Képviselet – másik személy megbízása

Minden természetes személy (egyéni vállalkozó, munkavállaló), illetve minden cég képviselője megbízhat más személyt, hogy helyette cselekedjen az adóhatósággal szemben.

Csupán olyan természetes személy lehet képviseletre jogosult, aki jogképességgel rendelkezik. Jogi személy is lehet meghatalmazott. Ilyen esetben a meghatalmazásban fel kell tüntetni azt a természetes személyt, aki a megbízott jogi személyt képviseli.

A megbízás, illetve a meghatalmazás alapján egyértelmű kell, hogy legyen:

 • ki a megbízó,
 • ki a megbízott,
 • a megbízás terjedelme,
 • esetleg a megbízás időbeni korlátozása.

A meghatalmazás lehet írásbeli, amit a meghatalmazott előterjeszt az elektronikus hozzáférés kérelmezése során. A meghatalmazás másik módja, hogy a megbízó közvetlenül az adóhatóság munkatársánál jegyzőkönyvbe rögzíti megbízási szándékát.

Az adóalany képviseletéről az 563/2009 számú törvény – szlovák adórend rendelkezik a 9.§-ban és a 10.§-ban. A 9.§ rendelkezik a meghatalmazás alkalmazásáról is.

A meghatalmazás az adóhatósággal szemben attól a naptól hatályos, amikor az adóhatósághoz kézbesítve volt, vagy jegyzőkönyvbe volt vételezve.

A meghatalmazáson nem szükséges közjegyző által hitelesíteni az aláírásokat.

A meghatalmazás érvényességét nem befolyásolja a cégnév, vagy a vállalkozás székhelyének változása, illetve az ügyvezető személyének változása.

Amennyiben a megbízó beleegyezik abba, hogy a megbízott tovább adja a megbízást más személynek, ezt a tényt a meghatalmazásban egyértelműen fel kell tüntetni.

A meghatalmazás (képviselet) megszűnése

Az adórend közvetlenül nem rendelkezik a képviselet megszűnéséről. A meghatalmazás megszűnéséről a 40/1964 számú szlovák polgári törvénykönyv rendelkezik a 33b.§-ban.

Ennek értelmében a meghatalmazás a következő módon szűnhet meg:

 • a meghatározott cselekmény teljesítésével,
 • amennyiben a megbízó visszavonta a megbízást (meghatalmazást),
 • amennyiben a megbízott felmondta a megbízást,
 • a megbízott halálával,
 • a megbízó halálával,
 • a meghatalmazásban meghatározott időtartam lejártával,
 • a megbízó és a megbízott kölcsönös megállapodása alapján,
 • a megbízott jogi személy megszűnésével, amennyiben a jogait és kötelességeit nem vállalja át más jogi személy.

A meghatalmazás adóalany által történő visszavonása, illetve a megbízás felmondása a megbízott részéről az adóhatóság felé a kézbesítése napjától hatályos. Másik megoldás, hogy az adókezelőnél jegyzőkönyvbe lehet vételezni a meghatalmazás visszavonását, illetve felmondását.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárat küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2019.07.21.

 

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamiylen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

 

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!