Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Mit értek kirendeltség alatt

Kirendeltség alatt magyar cég Szlovákiában cégbíróság által bejegyzett szervezeti egységét értem. A szervezeti egység lehet iroda, raktár, fióktelep, vagy csupán egy működési cím.

A szlovák cégbíróság által bejegyzett külföldi személy szervezeti egysége (szlovákul „organizačná zložka zahraničnej osoby = OZZO) nem önálló jogalany. Annyit jelent, hogy a Szlovák Köztársaság területén egy külföldi cég hivatalosan tevékenykedik.

Hogy milyen helyzetekben lehet ez előnyös – olvassa tovább a cikkben.

 

Magyar cégnek miért lehet hasznára szlovák kirendeltség?

 

Csupán marketing célú jelenlét

Első példaként vegyünk egy magyar nagykert. Már évek óta vannak vásárlói Szlovákiából. A magyar cég még több vásárlót szeretne Szlovákia északi régióiból is.

E célból piackutatást végez saját – szlovák nyelvet beszélő magyar alkalmazottjával, akit hetente egy-két napot kiküld Szlovákiába. Hogy jobban elfogadják őt a szlovák partnerek, rendelkezésére adna egy szlovák rendszámmal ellátott autót és egy szlovák hálózaton működő mobiltelefont. Hogy ez lehetővé váljon, szervezeti egyéget jegyeztet be a szlovák cégbíróság által.

Nyilván ez a tevékenység szlovák kirendeltség formában nem hosszútávú. Amennyiben kellő mennyiségű vásárlója lesz a magyar cégnek Szlovákiában is, érdemes it állandó telephelyet létesítenie iroda, boltok illetve szerviz hálózat kiépítésével.

Jobb esetben eljön az ideje annak, hogy a magyar cég leányvállalatot hoz létre Szlovákiában. A bejegyzett szervezeti egységet meg egyszerűen törölteti a nyilvántartásból.

A szlovák kirendeltség lehetőséget ad arra is, hogy ha Szlovákia nagyobb részén nem sikerülne piacot hódítani és kiderülne, hogy egy önálló szlovák cég nem lenne életképes, a szervezeti egységet töröltetni lehet. Továbbra is Magyarországról lehet értékesíteni a termékeket.

Nagy projektet nyert el az építőipari cég

Vegyünk egy építőipari céget, mely kiváló szakembereket foglalkoztat. E mellett komoly gépparkkal rendelkezik. Ahhoz, hogy külföldi cég Szlovákiában részt vehessen pályázatokon, legalább szlovák kirendeltséggel kéne rendelkeznie. Itt lehet hasznos egy szlovák működési címmel bejegyzett szervezeti egység.

Amennyiben egy Magyar cég megnyer Szlovákiában egy nagyobb projektet, ezt a saját szakembereivel, illetve a saját gépjeivel, berendezéseivel fogja végezni. Mire menne egy szlovák cég megalapításával, ha a szakemberek és a gépek is a magyar cégnél vannak.

A projekt befejezése után akár meg is szüntetheti a szlovák kirendeltséget. Vagy akár továbbra is fenntarthatja minimális költségek mellett, ha a jövőben ismét pályázni szeretne szlovák projektek elnyeréséért.

Speciális engedélyezést igénylő szolgáltatás

Vannak tevékenységek, melyek speciális engedélyeztetéshez kötöttek. Ilyenek például a biztonsági berendezések tervezése és szerelése, szállítmányozás, gyógyszertár üzemeltetése, hulladékgazdálkodással egybekötött szolgáltatások, és még hosszasan sorolhatnám.

Ezeknek a tevékenységeknek a közös nevezőjük, hogy a cégnél, illetve kirendeltségnél olyan természetes személy legyen alkalmazva, aki megfelelő végzettséggel és szakami tapasztalattal rendelkezik. Az ő nevéhez kötődik a cég, illetve annak szlovák szervezeti egysége működésének engedélyeztetése.

Amennyiben a külföldi vállalkozás Szlovákia területén olyan tevékenységet kíván folytatni, amely speciális engedélyezést igényel, erre a célra is megfelelő lehet a szlovák kirendeltség formája.

Mit kell egy szervezeti egységgel kapcsolatban szem előtt tartani

Mivel a kirendeltség cégbíróság által van bejegyeztetve és nyilvántartva, a szlovák számviteli törvény szabályai vonatkoznak rá. Ezek szerint kettős számvitelt kell vezetnie a Szlovákiában folytatott tevékenysége alapján. Beszámolót is készít.

A szervezeti egység nem válik önálló jogalannyá. A munkáltatói szerepet Szlovákiában is a magyar vállalkozás látja el. Annak függvényében kel eljárni a bérszámfejtésnél, hogy keletkezett-e a külföldi vállalkozásnak Szlovákiában állandó telephelye, és a munkavállalók mennyi időt töltenek a munkavégzésük során Szlovákia területén. Ezen tényezők határozzák meg, hogy melyik állam törvényei alapján történik a bérszámfejtés, a munkavállalók jövedelmének adó alá vetése és a társadalombiztosítási járulékok fizetése.

A kirendeltség nem jelent állandó telephelyet

A kirendeltség a kereskedelmi törvénykönyv szabályozása alá tartozik, az állandó telephely meg adózási fogalom. Az állandó telephelyet az OECD modell egyezmeny és a két ország közötti kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény határozza meg. Megtalálható a nemzeti adótörvényekben is, de a két ország közötti egyezménynek előnye van.

Az állandó telephely keletkezését nem befolyásolja, hogy létezik-e cégbíróság által bejegyzett fióktelep, vagy kirendeltség. Az állandó telephely létrejöttét az befolyásolja, hogy mennyi ideje tevékenykedik az egyik országban letelepedett vállalkozás egy másik országban.

Amennyiben a magyar cég munkavállalói tartósan Szlovákiában végzik a feladataikat, és az ő tevékenységük meghaladja Szlovákia területén a 183 napot 12 egymást követő naptári hónapban, ez a tény állandó telephelyet keletkeztet a magyar cégnek Szlovákiában. Ilyen esetben a munkavállalók jövedelmét Szlovákiában kell adó alá vetni.

A kirendeltség DPH/ÁFA vonzata

Hozzáadottéréték-adó szempontjából véve a telephely a vállalkozás működtetéséhez szükséges olyan állandó hely, amely megfelelő személyzettel és felszereléssel rendelkezik, melyek szükségesek a vállalkozás működtetéséhez. Nem azonos a fent említett állandó telephellyel.

Tehát ahhoz, hogy a hozzáadottérték-adó törvény értelmében létre jöjjön a „telephely”, három feltételnek kell egyszerre teljesülnie:

  • a hely állandósága, állandó jellege – lehet ez akár bérelt iroda, műhely, fizikális bolt,
  • megfelelő személyzettel kell rendelkeznie,
  • megfelelő tárgyi eszközökkel, berendezéssel, felszereléssel kell rendelkezzen annak függvényében, hogy mivel foglalkozik a szervezeti egység.

Nem mindegy, hogy a vállalkozás külföldi cégként, vagy Szlovákiában HÉA telephellyel rendelkező egységként kapja meg a szlovák közösségi adószámot.

A külföldiként hozzáadottérték-adó fizetésre regisztrált cég nem érvényesítheti az általa vásárolt árunál és szolgáltatásoknál kifizetett DPH (szlovák ÁFA) visszaigénylését az adóbevallás által. Kivéve olyan értékesítésnél, amelyet adófizetőként teljesített.

A szlovák közösségi adószám szükségessége nem függ össze azzal, hogy keletkezett-e a magyar vállalkozásnak állandó telephelye Szlovákiában, és hogy van-e a magyar cégnek cégbíróság által nyilvántartott szlovák szervezeti egysége. Ezek nélkül is gyakran előfordulhat, hogy szükséges a magyar vállalkozásnak szlovák közösségi adószámért folyamodni.

Sok esetben csupán a teljesítés helye miatt szükséges szlovák közösségi adószámért folyamodnia a külföldi vállalkozásnak. Összegyűjtöttem a DPH (szlovák ÁFA) témában leggyakoribb kérdéseket és interaktív formában elérhetővé tettem a válaszokkal együtt.

Transzferár szabályok

A transzferár szabályok is ebben a felállásban önálló életet élnek. A szervezeti egység transzferár tematikája sokban hasonlít a cégek transzferár kérdéseihez.

Elsősorban azt kell meghatározni, hogy a szlovák kirendeltség kivel van egy csoportban, kivel van kapcsoltsági viszonyban, illetve kivel van az alapítója kapcsolt viszonyban.

Továbbá fontos meghatározni, hogy mik az ellenőrzött ügyletek. Arra is figyelnünk kell, hogy a kapcsolt vállalkozással bonyolított ügyleteknél be volt-e tartva a független kapcsolat elve, a független piaci ár elve.

Amennyiben az árak eltérnek a szokásos piaci ártól és ez eltérő adóalaphoz vezetett, akkor az adóbevallásban szükséges módosítani az adóalapot.

Jogi szempontból nem tekinthetünk a szervezeti egységre, mint valami önállóságra, mivel a szervezeti egység az Alapító „meghosszabbított keze”. A gond az, hogy a szervezeti egység nem egy önálló entitás, hanem az alapító része. Viszont a transzferár szabályok szempontjából meg úgy kell tekinteni a szervezeti egységre, mint egy önálló „adóalanyra”, mintha teljesen önálló lenne. Az egész csupán egy fikció.

Kitől kaphat segítséget

Lehet szervezeti egység, ami nem állandó telephely és nem is telephely a hozzáadottérték-adó törvény megítélése alapján. Lehet a szervezeti egység csupán állandó telephely, de nem telephely a hozzáadottérték-adó törvény értelmében. Vagy lehet szervezeti egység, amely nem állandó telephely, csupán hozzáadottérték-adó szempontjából telephely. De épp úgy lehet állandó telephely és hozzáadottérték-adó telephely, szervezeti egység bejegyzése nélkül. Bármilyen módon működhet a külföldi vállalkozás három típusú jelenléte Szlovákiában.

Nem volt szándékom a leírtakkal megijeszteni a kedves olvasót. Lehet, hogy bonyolultan hangzik ez az egész téma. De ha a vállalkozásnak kiváló termékei vannak, vagy kiváló szolgáltatást nyújt, miért ne tenné ezt a határon túl is. Forduljon hozzám bizalommal.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárat küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2020.06.21.

 

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamilyen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

 

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!