Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


A hozzáadottérték-adóról szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 194. cikkelye értelmében az egyes EU tagállamok átruházhatják az adó fizetésének kötelességét az áruk és szolgáltatások értékesítése esetén a vásárlóra mint a teljesítés befogadójára abban az esetben, ha az áru ill. szolgáltatás értékesítője nincs letelepedve abban az országban, ahol keletkezett az adófizetési kötelesség.
Az adó átruházásának alapfeltétele, hogy áru vagy szolgáltatás értékesítése belföldön adó tárgya. További feltétel, hogy a határon átívelő értékesítések esetében a vásárló, vagy a szolgáltatás befogadója teljes körű adófizető, vagy adóalany, az értékesítő olyan személy, amelynek a székhelye, telephelye, ill. lakóhelye másik tagállamban található és a vásárló, ill. a szolgáltatás befogadója olyan adóalany, amelynek a székhelye, vállalkozásának helye belföldön található.

2015-ig érvényes törvényrendelet Szlovákiában

A fent említett jogszabály értelmében a Szlovák Köztársaság csupán a következő esetekben határozta meg a vásárlóra, azaz teljesítés befogadójára történő DPH (szlovák ÁFA) megfizetésének átruházását:

  • ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások,
  • gépjárművek rövidtávú bérbeadása,
  • kulturális-, művészi-, sport-, tudományos-, oktatási-, szórakoztató-, és egyéb hasonló jellegű rendezvények, mint a kiállítások és vásárok belépésével kapcsolatos szolgáltatások esetében,
  • éttermi és étkezési szolgáltatások esetében,
  • beszereléssel egybekötött áruértékesítés esetében.

A DPH (szlovák ÁFA) fizetésének a vásárlóra történő átruházásáról a 222/2004 számú DPH (szlovák ÁFA) törvény a 69.§ (2) bekezdésében rendelkezik.

Változás a 2016.01.01.-től érvényes törvénymódosítás értelmében

2016. január 1.-től a DPH (szlovák ÁFA) fizetési kötelesség vásárlóra történő átruházása kiterjed minden olyan áruértékesítésre, amelyet Szlovákiában végez olyan külföldi adóalany, amely nincs letelepedve Szlovákiában. Ezt a módosítást egyszerűen a „beszereléssel egybekötött” szavak kihagyásával minden áruértékesítésre kell értelmezni.
Példaként ha egy magyar vállalkozó olyan árut értékesít, amelyet Pozsonyból Kassára szállít, már nem szükséges Szlovákiában DPH fizetésre regisztrálódnia, mivel a DPH-t (szlovák ÁFA-t) a vásárló köteles megfizetni.
A DPH (szlovák ÁFA) fizetési kötelesség távértékesítés esetében nem átruházott a vásárlóra.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2016.02.14.

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!