Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Az adóalany nem vette észre, hogy a forgalma meghaladta a 49.790 EUR-t, és a szlovák ÁFA regisztráció kérvényét nem nyújtotta be, vagy csak sokkal később kérvényezte. Ez azért is előfordulhat, mivel nem naptári évet kell figyelembe venni, hanem minden esetben az utolsó egymást követő 12 naptári hónapot.

A külföldi személyek viszont kötelesek szlovák közösségi számért folyamodni, mielőtt megkezdik az adóköteles tevékenységüket a Szlovák Köztársaság területén. Nem ritkán nem is tudnak róla, hogy ilyen kötelességük van.

 

Elkésett szlovák ÁFA regisztráció – megoldások és következmények

 

Mindkét esetben a törvény számol az elkésett adóregisztrációval. Rendelkezik arról, hogy mi a teendő.

DPH, azaz szlovák ÁFA regisztráció kötelessége

A regisztráció kötelességét a 222/2004 számú szlovák hozzáadottérték-adó tőrvény következőképpen szabja meg:

Olyan adóalany, akinek bejegyzett székhelye, szervezeti egysége vagy telephelye Szlovákiában van, vagy az országban lakik, és aki 49.790 EUR feletti forgalmat bonyolított az utolsó 12 egymást követő naptári hónapban, köteles adóregisztrációs kérelmet benyújtani az adóhatóság felé (4.§).

Ezt az adóregisztrációs kérelmet a belföldi adóalany köteles benyújtani azt a hónapot követő naptári hónap 20. napjáig, amelyben a fentebb meghatározott forgalmat elérte.

Külföldi adóalanyok regisztrációs kötelessége Szlovákiában

A külföldi személyekre más rendelkezés vonatkozik.

Az az adóalany, amelynek nincs Szlovákiában székhelye, telephelye, ill. lakóhelye, köteles adóregisztrációs kérelmet benyújtani a pozsonyi adóhivatal felé az adóköteles tevékenység megkezdése előtt (5.§ (1) bekezdés).

Az adóalany későn vette észre, vagy nem tudott róla, hogy regisztrációs kötelessége van

Különböző okok miatt megtörténhet, vagy az adóalany nem vette észre, hogy adóregisztrációs kötelessége van. A törvény ilyen esetekre is gondolt és rendelkezik a további tennivalókról.

Mindenekelőtt 30 napos türelmi időszakot biztosít a feledékenyeknek.

Ha az adóregisztrációs kérelem benyújtása több mint 30 napos késéssel történik, a törvény szabályozza az adóalany kötelezettségeit és jogait arra az időszakra, amely alatt már hozzáadottérték-adó fizetőnek kellett volna lennie.

A regisztrációs kötelezettség elmulasztása esetén az adóhivatal bírságot szab ki. Az adóigazgatásról szóló 563/2009 számú törvény (adórend) rendelkezik a bírság elrendeléséről.

Mikortól kell az adóalanynak DPH-t fizetni

Ha a belföldi adóalany nem nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet, vagy későn nyújtotta be, és ez a késedelem meghaladja a 30 napot, az adóalany köteles a hozzáadottérték-adót megfizetni azok után a termékértékesítések után és szolgáltatásnyújtások után, amelyeket ebben az időszakban teljesített.

Az időszak, amely alatt az adóalanynak már adófizetőnek kellett volna lennie, azt a napot követő 31. napon kezdődik, amikor az illetőnek legkésőbb az adóregisztráció iránti kérelmet kellett volna benyújtania. Itt jelenik meg az említett 30 napos türelmi időszak.

Ha a hozzáadottérték-adó nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásának késedelme legfeljebb 30 nap, akkor a kérelmező nem köteles adót fizetni arra az időszakra, amelyben adózónak kellett volna lennie. Szintén nem köteles benyújtani az ún. rendkívüli adóbevallást.

Ezt a kötelezettséget a törvény 69.§ (13) bekezdése határozza meg.

Külföldi személynél eltérő a rendkívüli időszak

Külföldi személy esetében az az időszak, amelyben adófizetőnek kellett volna lennie, azon a napon kezdődik, amikor a külföldi személy végrehajtotta az első adóköteles ügyletet Szlovákiában.

Levonhatja-e visszamenőleg is az adót

Az adófizetési kötelezettségen kívül a törvény az adózónak jogokat is biztosít az 55.§ (3) bekezdésében. Abban az időszakban, amikor már adófizetőnek kellett volna lennie, levonhatja a befogadott áruk és szolgáltatások után előzetesen felszámított hozzáadottérték-adót. Természetesen csak abban az esetben, ha más tényező ezt nem akadályozza.

Ezen túlmenően az adóalany az 55. § (1) bekezdése értelmében, ugyanabban az adóbevallásban levonhatja az adót a regisztráció előtt megszerzett vagyoneszközökre vonatkozóan, amennyiben ezek még nem voltak költségként elszámolva.

Mikor kell adóbevallást benyújtani

Az a személy, aki nem teljesítette az adóregisztrációs kérelem benyújtásának kötelezettségét, vagy későn nyújtott be adóregisztrációs kérelmet, köteles egy rendkívüli adóbevallást benyújtani arra a teljes időszakra vonatkozóan, amelyben adóalanynak kellett volna lennie. Fentebb írtam erről a rendkívüli időszakról.

A rendkívüli adóbevallást 60 napon belül kell benyújtani attól az időponttól számítva:

  • amikor az adóhatóság megállapította, hogy DPH regisztrációs kötelezettség elmulasztása történt,
  • vagy a késedelmes regisztrációs kérelem benyújtásától számítva.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárt küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2021.03.07.

 

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamilyen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

 

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!