Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


DPH visszaigénylés akkor esedékes, ha egy adóidőszakban több hozzáadottérték adót (DPH / szlovák ÁFA) fizetett ki a vállalkozás a befogadott teljesítéseknél, mint amennyit az általa nyújtott teljesítésekben felszámolt. Ebben a cikkben több példa segítségével vázolom, hogy mikor kaphatja vissza a vállalkozás a hozzáadottérték-adó különbözetet.

 

DPH visszaigenyles

 

Lényeges szempont, hogy milyen gyakoriságú a bevallási kötelesség

Szlovákiában nincs éves szintű DPH (szlovák ÁFA) adózási időszak.

Alap esetben az adóidőszak egy hónap. Ez azt jelenti, hogy a DPH fizetők havi gyakorisággal kötelesek hozzáadottérték-adó (DPH / szlovák ÁFA) bevallást benyújtani, beleértve az ellenőrző kimutatást.

Az adóalany úgy is dönthet, hogy áttér negyedéves bevallási időszakra. Ezt csak olyan esetben teheti meg, ha a regisztráció időpontjától számítva eltelt több mint 12 hónap. Másik feltétel, hogy az utolsó 12 hónap alatt az összforgalma nem érte el a 100.000 EURt. A döntését az adóalany köteles közölni az adóhatósággal, mégpedig a következő hónap 25-ik napjáig. A negyedéves adózási időszakra csak a naptári negyedév első napjához lehet áttérni.

Adóbevallás benyújtása és az adókötelesség befizetése

A hozzáadottérték-adó (DPH / szlovák ÁFA) bevallást a tárgyi adózási időszak utáni hónap 25-ik napjáig kell benyújtani. Ez a határideje az ellenőrző kimutatás és az összesítő nyilatkozat benyújtásának is. Ugyanez a határideje a hozzáadottérték-adó befizetésének.

Milyen esetben keletkezhet DPH visszaigénylés

Megtörténhet, hogy például egy adott időszakban nagyobb tárgyi eszközt vásárolt a cég, és ennek köszönhetően hozzáadottérték-adó különbözetet mutat ki. Ritkábban ugyan, de az is előfordulhat, hogy egy adott időszakban a cég bevétele nem érte el a szokásos szintet, így kivételesen DPH visszaigénylés a bevallás végeredménye.

Ha a szlovák vállalkozás általában Szlovákiában vásárol és külföldre teljesít, így akár folyamatos adó-visszaigénylő lehet.

Amennyiben a szlovák vállalkozás főképpen építőipari szolgáltatásokat nyújt, belföldi fordított adózást kell alkalmaznia. Ez mellett jogosult visszaigényelni az általa vásárolt árucikkek és eszközök, illetve az általa igénybe vett szolgáltatások árába felszámított hozzáadottérték-adót (DPH-t/szlovák ÁFA-t). Ilyen esetben általában szintén folyamatos adó-visszaigénylő lesz. Külföldi építőipari vállalkozásokra, ez nem vonatkozik, mivel ezek csak ELEKÁFA által igényelhetik vissza a kifizetett DPH-t, adóbevallás benyújtása által nem.

Általános szabály

Amennyiben az adófizetőnek a tárgyi adózási időszakban DPH visszaigénylése keletkezik, a következő adózási időszakban levonhatja ezt az összeget a befizetendő adóköteleségéből.

Ha az adófizető nem tudja levonni a következő adózási időszakban a visszaigénylendő adót, vagy annak csak egy részét tuja levonni, az adóhatóság visszautalja a le nem vont adót, illetve annak le nem vont részét 30 napon belül a következő időszakra benyújtott adóbevallás benyújtásának dátumától számítva.

Gyorsított eljárás

Az adóhatóság a tárgyi adózási időszak DPH visszaigénylését visszautalja a az adóbevallás benyújtásának határidejétől számított 30 napon belül (tehát az általános szabályhoz képest egy hónappal korábban), amennyiben a következő három feltétel teljesített:

  • az adóalany havi hozzáadottérték-adó fizető,
  • az adóalany legalább 12 hónapja hozzáadottérték-adó fizető,
  • az adófizetőnek nem volt az utolsó 6 hónapban adó-, vám-, illetve köztartozása, mely meghaladná az 1000 EUR-t.

Amennyiben mindhárom feltételt teljesíti az adófizető, a tárgyi hónap adóbevallásában ezt jelzi az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával.

Ha a későbbiekben kiderülne, hogy valamelyik feltétel mégsem volt teljesítve (általában tartozásra derül fény utólag), az adófizetőnek ki kell fizetni a szankciót, amely 1,3% a korábban visszautalt összegből.

Gyakorlati példák

1.példa

A májusi hónapra vonatkozó adóbevallásban 500 EUR DPH visszaigénylése volt a vállalkozásnak. A júniusi hónapra vonatkozó adóbevallásban, amely július 19.-én lett benyújtva az adóhatóság felé, 200 EUR befizetendő adókötelessége keletkezett a vállalkozásnak. Az adóhatóság a júniusi DPH bevallás benyújtásának dátumától számított 30 napon belül visszautalja a 300 EUR-t. Ez azt jelenti, hogy augusztus 19.-ig a vállalkozás számláján megjelenik a visszaigényelt hozzáadottérték-adó.

2.példa

A májusi hónapra vonatkozó adóbevallásban 500 EUR DPH visszaigénylése volt a vállalkozásnak. A júniusi hónapra vonatkozó adóbevallásban, amely július 21.-én lett benyújtva az adóhatóság felé, ismét visszaigénylése lett a vállalkozásnak. A májusi bevallásban valamilyen oknál fogva nem volt kipipálva a gyorsított visszaigénylésre vonatkozó három feltétel teljesítését jelölő négyzet. Az adóhatóság a júniusi DPH bevallás benyújtásának dátumától számított 30 napon belül visszautalja az 500 EUR-t. Ez azt jelenti, hogy augusztus 21.-ig a vállalkozás számláján megjelenik a visszaigényelt hozzáadottérték-adó.

3.példa

A májusi hónapra vonatkozó adóbevallásban 500 EUR DPH visszaigénylése volt a vállalkozásnak. Egyben ki volt pipálva a a gyorsított visszaigénylésre vonatkozó három feltétel teljesítését jelölő négyzet. A bevallás június 15.-én lett elektronikusan benyújtva. Ilyen esetben az adóhatóság nem vár a júniusi hónapra vonatkozó bevallásra – mindegy, mi lesz az eredménye és mindegy az is, hogy mikor lesz benyújtva.

Az adóhatóság a májusi DPH bevallás benyújtásának határidejétől számított 30 napon belül visszautalja az 500 EUR-t. Ez azt jelenti, hogy július 25.-ig a vállalkozás számláján megjelenik a visszaigényelt hozzáadottérték-adó.

4.példa

Az első negyedévre vonatkozó adóbevallásban 500 EUR DPH visszaigénylése volt a vállalkozásnak. A második negyedévre vonatkozó adóbevallásban, amely július 17.-én lett benyújtva az adóhatóság felé, ismét visszaigénylése lett a vállalkozásnak. Az adóhatóság a második negyedévre vonatkozó DPH bevallás benyújtásának dátumától számított 30 napon belül visszautalja az 500 EUR-t. Ez azt jelenti, hogy augusztus 17.-ig a vállalkozás számláján megjelenik a visszaigényelt hozzáadottérték-adó.

Az adóhatóság ellenőrzést indíthat a visszafizetés előtt

Amennyiben az adóhatóság a DPH visszaigényléssel kapcsolatban ellenőrzést indít az adó visszautalásának határideje előtt, legkésőbb 10 nappal az ellenőrzés befejezése után visszautalja az ellenőrzés végeredményeként megállapított visszaigényelhető DPH összegét.

Ha az adóalany nem teszi lehetővé az adóellenőrzés végrehajtását három hónapon belül az ellenőrzés kezdetétől számítva, a DPH visszaigénylés joga elévül a három hónapos időszak utolsó napján, mégpedig olyan összegben, amilyen összegben az adóbevallásban fel volt tüntetve.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárat küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2018.07.16.

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!