Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Magyarországon és Csehországban már korábban is érvényesült az építőiparban a belföldi fordított adózás. Tehát hogy az építőipari szolgáltatás befogadója fizeti az ÁFA-t. Szlovákiában ezt a szabályt 2016. január 1.-től vezették be a hozzáadottérték-adó törvény alapján.

Az új szabályok bevezetésével a hozzáadottérétek-adó (DPH / szlovák ÁFA) befizetése az állami költségvetésbe a lánc utolsó láncszemére hárul át. A Szlovák Köztársaság ezzel a változtatással kihasználta azt a lehetőséget, amelyet a közös EU hozzáadottérték-adó irányelv biztosít az egyes tagállamok számára. Konkrétan bizonyos áruértékesítéseknél és szolgáltatásoknál a tagállam megvalósíthatja az adófizetési kötelesség átruházását a megrendelőre.

 

Belfoldi_forditott_adozas_az_epitoiparban

 

Mit is jelent a fordított adózás az építőiparban

A fordított adózás az építőiparban azt jelenti, hogy a hozzáadottérték-adó (DPH / szlovák ÁFA) fizetésének kötelessége nem a szolgáltatás kivitelezőjét terheli. A kivitelező adómentesen állítja ki a számlát. Az építőipari szolgáltatás befogadója köteles megfizetni a hozzáadottérték-adót. Egyben vissza is igényelheti a felszámított DPH-t az adóbevallás által, amennyiben teljesíti a visszaigénylés feltételeit a DPH törvény 49. – 51. paragrafusai értelmében.

A gyakorlatban ezt az eljárást szlovákul „belföldi önadózásnak” nevezzük (szlovákul „tuzemské samozdanenie”).

Milyen előírások szabályozzák a belföldi fordított adózást

Az építőipari fordított adózást Szlovákiában a 222/2004 számú hozzáadottérték-adó (DPH) törvény 69.§-a (12) bekezdés j) pontja szabályozza.

Ezen túlmenően a Szlovák Köztársaság Pénzügyi Hatóságának Igazgatósága is kiadott két eljárási szabályzatot a témához, mégpedig 2015 decemberben és 2017 januárban.

Hogy konkrétan melyik tevékenységekre és szolgáltatásokra vonatkozik a fordított adózás, azt egyedi szabály határozza meg. Egyedi szabály alatt a Bizottság 1209/2014 (EU) rendelete értendő. Ez a rendelet vezette be a termékek új statisztikai osztályozását (CPA).

 

 

Milyen esetekben érvényesíthető a belföldi fordított adózás

  • Olyan építőipari munkák végzése estén, amelyek a termékek statisztikai osztályozása alapján (CPA) az „F” szekciójába tartoznak.
  • Új építmény, illetve annak egy részének értékesítése esetén kivitelezési szerződés alapján, vagy hasonló típusú szerződés alapján.
  • Beszereléssel, illetve összeszereléssel egybekötött termékértékesítés esetén, amennyiben a beszerelés, illetve az összeszerelés olyan építőipari tevékenység, amely a statisztikai osztályozás alapján (CPA) az „F” szekcióba tartozik.

A belföldi építőipari fordított adózás érvényesítésének feltételei

A belföldi fordított adózás kizárólag abban az esetben érvényesíthető, amennyiben mindhárom feltétel egyaránt teljesül:

  • a teljesítés tárgya olyan építőipari munka, amely a termékek statisztikai osztályozása (CPA) „F” szekciójában feltüntetett,
  • a teljesítés helye a Szlovák Köztársaság területén van,
  • úgy a kivitelező, mint a szolgáltatás befogadója teljeskörű hozzáadottérték-adó fizető alanyok legyenek Szlovákiában, tehát a DPH törvény 4.§, 4b.§, 5.§ vagy 6.§-a szerint regisztrált adóalanyok.

A belföldi építőipari fordított adózás nem érvényesíthető olyan esetben, ha az építőipari tevékenység befogadója nem DPH fizető adóalany, illetve magánszemély. Ilyen esetben az általános adófizetési szabály érvényesül a DPH törvény 69.§ (1) bekezdése értelmében. Ez alapján az építőipari munkák kivitelezője, mint adófizető, köteles az általa kiállított számlán feltüntetni a hozzáadottérték-adót (DPH-t), ezt elszámolni az állam felé és feltüntetni az adóbevallásban.

Adófizetési kötelesség előleg fizetése esetén

Az építőipari munkáknál és a beszereléssel, illetve összeszereléssel egybekötött termékértékesítésnél, amelyek a termékosztályozás (CPA) F szekciójába tartoznak, az adófizetési kötelesség az áru, illetve a szolgáltatás teljesítésével keletkezik.

Az építőipari munkákra vonatkozó előlegfizetésnél az adófizetési kötelesség az összeg befogadásának napján keletkezik a DPH törvény 19.§-a (4) bekezdés értelmében. Ilyen esetben az adófizető, aki befogadta a fizetséget más adóalanytól, a fizetség befogadásának napjától számított 15 napon belül köteles kiállítani a számlát. Az előleg befogadása alapján kiállított számla nem tartalmaz hozzáadottérték-adót. Viszont fel kell rajta tüntetni, hogy „fordított adózás” (szlovákul „prenesenie daňovej povinnosti”).

A számla kiállítása és az adóbevallásban való feltüntetése

A termékek statisztikai osztályozása (CPA) „F” szekciójában feltüntetett építőipari tevékenységre vonatkozó számlát a kivitelező 0% adóval állítja ki. Hasonlóképpen 0% adóval számlázza a beszereléssel, illetve összeszereléssel egybekötött termékértékesítést is. Mindenképp szükséges feltüntetni a számlán, hogy „fordított adózás” (szlovákul „prenesenie daňovej povinnosti”).

Az így kiállított számla nem jelenik meg a hozzáadottérték-adó bevallásban. Viszont az ellenőrző kimutatásban meg fel kell tüntetni az A2 szekcióban. Ez a szekció épp az ilyen fordított adózású építőipari számlákra lett kialakítva az ellenőrző kimutatásban.

Mi a helyzet Szlovákiában DPH fizetésre regisztrált külföldi vállalkozásokkal

Azok a külföldi vállalkozások, amelyek a szlovák hozzáadottérték-adó törvény 5.§-a értelmében lettek bejegyezve teljeskörű DPH (szlovák ÁFA) fizetőnek, nem igényelhetik vissza adóbevallás által az előzetesen felszámított adót. Az így kifizetett DPH-t ELEKÁFA eljárás által igényelhetik vissza a saját hazájuk elektronikus adórendszere által.

A külföldi személyként regisztrált adóalanyok csupán a Szlovák Köztársaság területén belül végzett építőipari tevékenységet számlázó alvállalkozóik számlái alapján igényelhetik vissza a DPH-t, amelyet ugyanabban a bevallásban párhuzamosan be is vallottak.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárat küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2018.11.26.

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!