Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Az agresszív adótervezés új kötelességet von maga után 2021-től az adóalanyok, adótanácsadók, ügyvédek, könyvvizsgálók és könyvelők számára. A kötelességük arra vonatkozik, hogy az adóhatóságot tájékoztassák a lehetséges potenciálisan agresszív, határokon átnyúló adótervezési intézkedésekről, konstrukciókról. E jelentési kötelezettség bevezetésének célja a nagyobb átláthatóság biztosítása, valamint a társasági adó elkerülésének megelőzése.

 

Agresszív adótervezés és az erre vonatkozó adatközlés

 

Az adóhatóság tájékoztatása önmagában még nem jelenti, hogy az adott konstrukció adóhatósági szempontból kockázatosnak minősülne. Csupán annyit jelez, hogy az adóhatóságnak érdemes lehet az adott üzleti konstrukciót részletesebben is megvizsgálnia.

Milyen törvények alapján kell nyilatkozni

A nyilatkozattétel kötelessége nemzetközi szinten DAC6 néven ismert. Erről a 2011/16/EÚ irányelv rendelkezik. A benne rögzített szabályozást átvette a 442/2012 számú, az adóigazgatással kapcsolatos nemzetközi segítségnyújtásról és együttműködésről szóló szlovák törvény.

Az említett EU irányelvet a 2018. május 25-én elfogadott 2018/822 számú EU irányelv egészítette ki. Ennek szabályait a 305/2019 számú törvény vette át a szlovák jogrendbe, mellyel módosították a fentebb említett 442/2012 számú törvényt.

Ez által került bevezetésre az adóhatóságok közötti automatikus információcsere azokról a határokon átnyúló intézkedésekről, amelyek agresszív adótervezésként vagy adóelkerülésként használhatók fel. Az információk egy központi adatbázisba kerülnek, mely az összes tagállam adóhatósága számára elérhető.

A DAC6 eredeti célja

A DAC6 irányelv eredeti célja a következő:

  • az adóalap védelme – az ügylet ott legyen adó alá vetve, ahol a tényleges értékteremtő folyamatok történnek,
  • a méltányos adóztatáson alapuló belső piaci környezet megteremtése, a lehetséges „kiskapuk” bezárása,
  • a prevenció – legyen egy eszköz, ami ösztönözné az adózókat az agresszív adótervezési struktúrák használatának elkerülésére.

A cél tehát az átláthatóság növelése. A törvény előírja a szlovák hatóságok értesítésének kötelezettségét minden olyan határokon átnyúló ügyletről, amely rendelkezik a törvényben felsorolt jellemzők közül legalább eggyel.

A rendelkezés hatálybalépését elhalasztották

A fentebb említett EU irányelvek és szlovák törvények a nyilatkozattételi kötelességet 2020. július 1-től vezették be. De közben megjelent a járvány és a vele kapcsolatos korlátozó intézkedések.

Ezért 2020. június 24-én ismét módosították EU szinten az irányelvet a 2020/876 számú újabb rendelkezéssel. A jóváhagyott irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az eredeti határidőket legfeljebb 6 hónappal halasszák el. Az egyes tagállamok feladata a vonatkozó helyi jogszabályok kiigazítása.

Szlovákia élt a határidők 6 hónapos elhalasztásának lehetőségével. A fentieknek megfelelően 2020-ban a határidőket betartottnak és a kötelezettségeket teljesítettnek tekintik, amennyiben:

  • a kötelezett személy az intézkedésekről (konstrukciókról) legkorábban 2021. január 1-jén és legkésőbb 2021. január 31-ig (eredeti határidő 2020. július 31.) benyújtja a nyilatkozatot,
  • a kötelezett személy tájékoztatást nyújt 2021. február 28-ig azokról az intézkedésekről, illetve konstrukciókról, amelyek esetében az első cselekményt az intézkedés végrehajtására vonatkozóan 2018. június 25. és 2020. június 30. között hajtották végre (eredeti határidő 2020. augusztus 31.).

Miről szükséges nyilatkozni

Különböző ismertetőjegyeket határoz meg az irányelv arra vonatkozóan, hogy mi minősülhet agresszív adótervezésnek. Ilyen lehet például egy veszteséges vállalat felvásárlása az adófizetési kötelezettség csökkentése céljából. Továbbá agresszív adótervezésnek tekinthető akár a jövedelem tőkévé történő átminősítése az adóelőnyök kiaknázása érdekében.

Azt szükséges vizsgálni, hogy a struktúra létrehozásával lehet-e elérni adóelőnyt. Amennyiben már a megvalósítás előtt tudható és várható az adóelőny elérése, fennál a jelentéstételi kötelezettség.

Kinek kell nyilatkozni = kötelezett személy

Minden határon átnyúló adótervezésben közreműködő személy és speciális esetben maguk az érintett adózók kötelesek a jelentéstételre. Gyakorlatilag az adótanácsadók, adószakértők, könyvvizsgálók, könyvelők és ügyvédek.

Ha az adótervezésben közreműködő kötelezett személy a nemzeti jogszabály alapján felmentést kap az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól a titoktartásra való hivatkozással, akkor a jelentéstételi kötelezettség magára az érintett adózóra hárul.

Általánosságban meddig szükséges nyilatkozni

A 2021. január 1-től kezdődő ügyletek bejelentésére 30 napos időtartam vonatkozik az új, bejelentendő határokon átnyúló konstrukció bevezetésétől számítva, illetve ha a végrehajtásának első lépésére sor kerül.

A tagállamok a jelentett adatokat az automatikus információcsere keretében negyedévente osztják meg egymással.

Hogy történik a nyilatkozattétel

A kötelezett személy a bejelentés tárgyát képező határon átnyúló konstrukcióról a pénzügyi hatóság portálján a DAC értesítés elektronikus strukturált formanyomtatványa által elektronikus úton értesíti a Szlovák Köztársaság Adóhatóságát.

A kötelezett személy által közölt információk a következőket tartalmazzák:

  • az érintett személyek azonosító adatait, ideértve az adóilletőségüket,
  • a konstrukció részleteit (név, leírás, jellemzők),
  • a végrehajtás dátumát,
  • a becsült értéket.

Ha a kötelezett személy egynél több tagállamban tevékenykedik, a törvény meghatározza azt a mechanizmust, hogy mely országban nyújtja be az információkat.

Szankciók

A fenti kötelezettség elmulasztása esetén az adóhatóság akár 30.000 euróig terjedő bírság kiszabására jogosult, mégpedig ismételten.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárt küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2021.01.10.

 

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamilyen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

 

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!