Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Az újonnan regisztrált DPH (szlovák ÁFA) adóalany visszaigényelheti az előzetesen felszámított hozzáadottérték-adót (DPH-t), amelyet még a regisztráció előtt fizetett ki. Visszaigényelheti így az általa vásárolt termékek és szolgáltatások DPH tartalmát.

A vállalkozás ezt megteheti a regisztrációt követő első adóidőszakra vonatkozó adóbevallás által. Természetesen ugyanolyan feltételek mellett igényelheti vissza az adót, mint amelyek általában az adó visszaigénylésére vonatkoznak. Tehát szükséges a korábbi időszakban kiállított számla, amely megfelel a törvényben előírt követelményeknek.

Egyszerűen fogalmazva – a hozzáadottérték-adót olyan termékekből és szolgáltatásokból lehet visszaigényelni, amelyek a DPH regisztráció időpontjában még nem lettek felhasználva.

 

A DPH regisztráció előtti beszerzések DPH szlovák áfa visszaigénylése

 

A cikkben leírtak a teljeskörű DPH fizetőkre vonatkoznak – 4.§. Nem vonatkoznak azokra a vállalkozásokra, amelyek a 7.§, illetve a 7a.§ szerint regisztrálnak, mivel ők nem jogosultak visszaigényelni a DPH-t.

Szlovák ÁFA visszaigénylése és annak feltételei

Alapfeltétel a DPH regisztráció utáni szlovák ÁFA visszaigénylésénél, hogy a regisztrációt megelőző időszakban vásárolt árucikkeket és szolgáltatásokat olyan értékesítésre kell a vállalkozásnak felhasználnia, amelyeket már adófizetőként fogja értékesíteni.

Példa: Amennyiben a vállalkozás árut vásárol a DPH regisztráció előtt, és ezt még a DPH regisztráció előtt értékesíti, ennek az árunak a DPH tartalmát nem igényelheti vissza. Ennek oka, hogy amíg nem volt DPH fizető, az áru értékesítése során nem számított fel adót (DPH-t, azaz szlovák ÁFA-t).

A regisztráció előtti időszakban vásárolt termékek és szolgáltatások hozzáadottérték-adó tartalmának visszaigénylését a 222/2004 számú szlovák hozzáadottérték-adó (DPH) törvény 55.§-a teszi lehetővé. A visszaigénylésnél figyelembe kell venni a 49.§ – 51.§-ban rögzített feltételeket.

További feltétele az adó visszaigénylésnek az, hogy a befogadott termékek és szolgáltatások DPH tartalmukkal együtt nem voltak a regisztrációt megelőző években adóköltségként érvényesítve a 595/2003 számú jövedelemadó törvény rendelkezései értelmében, kivéve a raktárkészletet.

A vállalkozás visszaigényelheti a DPH-t, amennyiben:

  • a termékeket és a szolgáltatásokat belföldön korábban szlovák adófizetőtől vásárolta,
  • más tagállamból beszerzett termékek vásárlásánál korábban befizette a hozzáadottérték-adót (DPH-t),
  • olyan vásárolt termékeknél és befogadott szolgáltatásoknál, amelyeknél köteles volt megfizetni az adót, ezt meg is tette,
  • árubehozatalnál befizette az adót a szlovák adóhatóságnak.

A vállalkozás nem igényelheti vissza a DPH-t, amennyiben:

  • reprezentációs célokra (cafeteria) és szórakozásra vette igénybe a termékeket és szolgáltatásokat,
  • más tagállamból vásárolt terméknél nem fizette be a DPH-t,
  • illetve arányosan, amennyiben a termékek és szolgáltatások egy részét nem a vállalkozási tevékenységre használta fel.

Korábban vásárolt tárgyi eszközök DPH tartalmának visszaigénylése regisztráció után

A korábbi években vásárolt értékcsökkenés alá vont tárgyi eszközök DPH tartalmát is arányosan vissza lehet igényelni hozzáadottérték-adó fizetővé válás után. Ez annyit jelent, hogy a korábbi években érvényesített értékelírásból nem, csupán a maradványérték DPH tartalmát lehet visszaigényelni DPH regisztráció után.

Raktárkészletből visszaigényelhető DPH (szlovák ÁFA) regisztráció után

A raktáron lévő készlet DPH tartalmát is visszaigényelheti a DPH fizetőként újonnan regisztrált vállalkozás. Tehet így annak ellenére, hogy a korábbi években teljes mértékben adóköltségként voltak elszámolva (egyszeri számvitel). Mindenképp teljesíteni kell azt a feltételt, hogy a raktárkészletet adófizetőként fogja a továbbiakban értékesíteni és felszámítja az értékesítésnél a hozzáadottérték-adót.

A regisztráció előtt befogadott szolgáltatások DPH tartalmának visszaigénylése

A DPH regisztrációt megelőző időszakban igénybe vett szolgáltatásokból csak abban az esetben lehet visszaigényelni a DPH-t regisztráció után, amennyiben ezeket a szolgáltatásokat a továbbiakban már adófizetőként fogja felhasználni a vállalkozás.

Csupán a regisztráció után értékesített teljesítéseknél felhasznált korábbi szolgáltatások DPH tartalmát igényelheti vissza a vállalkozás. Azt is csak olyan teljesítéseknél, amelyek jogosítják az előzetesen felszámított adó visszaigénylésére.

Regisztráció előtt kifizetett előlegek DPH tartalma és annak visszaigénylése

Amennyiben a vállalkozás a DPH regisztráció előtt előleget fizetett termékvásárlás céljából, vagy szolgáltatás igénybevétele céljából, és a teljesítés a DPH regisztráció időpontja után történik, nem az 55.§ vonatkozik az ilyen esetekre. A teljesítés DPH tartalmát a szokásos módon tudja visszaigényelni. Az előleg DPH tartalmát is az első adóidőszakban tudja a szokásos módon visszaigényelni.

A pénzforgalmi DPH fizetők is visszaigényelhetik a korábban kifizetett DPH-t

Olyan adózó, aki a pénzforgalmi hozzáadottérték-adó fizetést választotta regisztrációkor, szintén visszaigényelheti regisztráció után a korábban kifizetett DPH-t. Amennyiben csak részben fizette ki a számlát, a visszaigénylést is csak részben érvényesítheti olyan arányban, amilyen arányban lett a számla kifizetve.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárat küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2019.10.27.

 

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamiylen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

 

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!