Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


A szlovák transzferár szabályok gyakorlatilag minden határon átnyúló tevékenységre és magyar tulajdonú szlovák cégre vonatkozhatnak. Függetlenül attól, hogy a vállalkozásnak kell-e transzferár dokumentációt készíteni, vagy az előírások mentesítik ez alól a kötelezettség alól, a piaci ártól való eltérés esetén jövedelemadó-alapot kell növelnie.

Nem csak az erre vonatkozó rendelkezések módosultak 2023. január 1-től a szlovák jövedelemadó törvényben. Párhuzamosan a PM útmutatás rendelkezéseit is kiigazították. A teljesség igénye nélkül néhány aktuális változásról írok ebben a cikkben.

Szlovák transzferár szabályok 2023. januártól egyértelműbbé váltak
Janok Júlia
Vállalkozás Szlovákiában

Változás a kapcsoltság megállapítása terén

A közeli hozzátartozók részesedése 2023-tól összeadódik, és ha meghaladja a 25%-ot, kapcsoltság áll fenn. Ez eddig nem volt így. A jövedelemadó törvény 2.§ o) pontjában történt a módosítás. Az új szabályozást egy példán mutatom be:

A feleség 100%-os tulajdonos „EGY” cégben, és 15%-os részesedése van egy „MÁSIK” cégben, amelyben a férjének is van 15%-os részesedése. A kettőjük részesedése 2023-tól összeadódik, ami ebben az esetben 30% (korábban ez nem volt így). Ez több mint a kapcsoltságra vonatkozó törvényben meghatározott 25%. Ezért az „EGY” és a „MÁSIK” társaságok között kapcsoltság áll fenn.

Egyértelműbbé tették a külföldi entitások kapcsoltságát

Törölték a törvényből a „külföldi kapcsolt vállalkozás” fogalmát (szlovákul „zahraničná závislá osoba”). Ehelyett egyértelműbbé tették, hogy az állandó telephelyek és alapítóik közötti gazdasági kapcsolat minden esetben kapcsoltnak tekintendő. Ezen túlmenően, ha belföldi és külföldi vállalkozás kapcsolt, minden belföldi és külföldi telephelyük is kölcsönösen kapcsoltnak minősül. 

Más nyelven készített TA dokumentációt is előterjeszthet az adózó

Eddig, azaz 2022 végéig a törvény előírta, hogy kizárólag szlovák nyelven készített transzferár dokumentációt lehetett előterjeszteni az adóhatóság felé. 2023-tól ezen a téren enyhítették a követelményeket azzal, hogy idegen nyelvű dokumentáció is előterjeszthető. Ugyanakkor az adókezelőnek továbbra is lehetősége van arra, hogy szlovák nyelvű dokumentációt is kérjen az adózótól, vagy csupán a dokumentáció egy részét kérje szlovák nyelvre lefordítva.

Adóalap módosítása

Amennyiben egy ügyletnél nem a szokásos piaci árat alkalmazzák a felek, az adóalapot szükséges ennek fényében módosítani (szlovákul „primárna úprava základu dane”). A szlovák jövedelemadó törvényben a 17.§ (5) bekezdése szabályozza. Ezt a rendelkezést bontották ketté a 2023-as szabályozásban.  

A kapcsolt vállalkozás adóalapjának meghatározásakor figyelembe kell venni azt a különbözetet, amellyel a jelentős ellenőrzött ügyletekben az árak vagy feltételek eltérnek azoktól az áraktól vagy feltételektől, amelyeket független személyek összehasonlítható ügyletekben alkalmaznának, és ez a különbség az adóalapot csökkenti, illetve növeli az adóveszteséget, és ennek a különbözetnek a megállapításánál a 18.§ szerinti eljárást kell alkalmazni.

Jelentősnek minősített ellenőrzött ügylet

Korábban sok gondot okozott, hogy milyen ügylet minősül jelentősnek, és mi az, ami jelentéktelennek számíthat. Ez azért fontos, hogy a jelentéktelen ügyletekről elég összegek alátámasztásával említést tenni az adóbevallás formanyomtatványában, míg a jelentős ügyletekről dokumentációt kell készíteni.

2023-tól bevezették (szintén a 17.§ (5) bekezdésében), hogy jelentősnek minősül olyan ügylet, amely alapján a kapcsolt személy a tárgyidőszakban 10 000 eurót meghaladó értékű adóköteles bevételt (jövedelmet) vagy adóalap csökkentő kiadást ér el. Továbbá jelentősnek számít az 50 000 eurót meghaladó tőkeösszegű hitel vagy kölcsön.

Haszon vizsgálása

A szlovák transzferár szakemberek „BENEFIT TEST”-nek nevezik azt az eljárást, amelyről a kettéválasztott 17.§ (5) bekezdés b) pontja rendelkezik.  

A kapcsolt vállalkozás adóalapjának meghatározásakor az adóköltésgekbe beszámíthatja a másik személynél vagy szervezetnél felmerült ráfordításoknak (költségeknek) arányos részét, ha a 17.§ (5) bekezdés b) pontjában tárgyalt 4 feltétel teljesül.

Közben a másik fél tükör-szerűen csökkentheti az adóalapját, ha ezt írásban kérvényezi az adókezelőnél. Itt viszont eltérő szabályozás vonatkozik a belföldi, azaz csak szlovák kapcsolt vállalkozásokra és más a szabályozás nemzetközi szinten.  

Hivatkozás az OECD irányelvre

Korábban, tehát a 2023 előtt nem volt hivatkozás a szlovák jövedelemadó törvényben az OECD transzferár irányelv rendelkezéseire. Ez komoly gondot jelentett, ha az adózó elképzelése eltért az adóellenőrzés folyamán képviselt elképzeléssel és bírósági perhez vezetett.

2023. január 1-től viszont egy mondat a jövedelemadó törvény 18.§-ának (1) bekezdésében jelentős változást hozott. Rögzíti azt, hogy az adóalap meghatározása során az OECD által elfogadott transzferár irányelv rendelkezéseit is figyelembe kell venni.

Viszont az említett irányelv egyik változata sem volt lefordítva szlovák nyelvre. A Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumának munkatársa egy tanfolyamon említette, hogy már dolgoznak a 2022-es OECD irányelv szlovák fordításán és remélhetőleg az év végéig ingyenesen elérhetővé teszik a transzferár szakemberek és az adózók számára.  

Adóalap igazítása medián értékhez

Az előző években, ha az adóellenőrzés során felmerült, hogy a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletnél nem a független piaci árat használták, az adóhatóság adóalap-korrekciót rendelt el. Csakhogy nem volt egyértelmű, hogy mihez képest – a tartomány alsó vagy felső határértékéhez?

A jövedelemadó törvény 18.§ (1) bekezdése erre vonatkozó szabályozást is bevezetett. 2023-tól az adóhatóság a korrekciót a független piaci ár tartományának meridián értékéhez fogja kiigazítani.

Új PM útmutatás

A 2022-es adózási évre még a korábbi, azaz 2018-ban közzétett pénzügyminisztériumi útmutatás alapján (MF/019153/2018-724) kell összeállítani a transzferár dokumentációt. 2023-tól viszont újabb útmutatás van érvényben (MF/020061/2022-724). Hogy kinek milyen terjedelmű dokumentációt kell készítenie, arról éppen a PM útmutatások rendelkeznek. Ezen a téren is változások jelentek meg az új szabályozásban.  

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárt küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2023.05.14.

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamilyen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

.

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!