Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Közszférabeli partnerek nyilvántartása

Közszférabeli partnerek nyilvántartása egy új információs rendszer, amelynek célja, hogy átláthatóbbá tegye és feltárja az állammal kereskedő gazdasági szereplőket és azok tulajdonjogi és igazgatási struktúráit.

2017. február 1.-jén lett létrehozva a 315/2016 számú közszférabeli partnerek nyilvántartásáról szóló törvény alapján (röviden csak „postaláda ellenes” törvénynek emlegetik).

Azok a gazdálkodási egységek, amelyekre vonatkozik e törvény, 2017. július 31.-ig kötelesek voltak regisztrálni a nyilvántartásba.

Körmöcbánya

Ki köteles regisztrálni e nyilvántartásba?

A Közszférabeli partnerek nyilvántartásába minden olyan gazdasági szereplő köteles regisztrálni, amely:
• a közszféra partnere,
• a közszférából pénzeszközöket fogad el, illetve tulajdonjogot szerez szerződés alapján,
• és ezek értéke meghaladja a törvény által megszabott értékhatárokat.

Ki a közszféra partnere?

A közszféra partnere olyan természetes személy, illetve jogi személy, amely nem közigazgatási intézmény, és amely valamelyik következő feltételnek megfelel:
1. az állami költségvetésből, közigazgatási költségvetésből, illetve EU alapokból származó támogatást vagy egyéb pénzeszközöket fogad el,
2. állami vagy közigazgatási intézménytől olyan teljesítést fogad el, amelynek tárgya bizonyos vagyoneszköz, illetve tulajdonjogi vonzata van a teljesítésnek,
3. közbeszerzési törvény értelmében köt szerződést,
4. egészségügyi szolgáltató, amely az egészségügyi biztosítóval kötött szerződést az egészségügyi szolgáltatásról,
5. törvény alapján szükséges hogy a Közszférabeli partnerek nyilvántartásába regisztráljon (pl. egészségügyi biztosítók, bányászati engedéllyel rendelkező jogi személyek, energetikai szektorban tevékenykedő jogi személyek, autópálya díjat beszedő személyek),
6. állammal szembeni, illetve közigazgatási intézménnyel szembeni követelést vett át,
7. az első öt pontban feltüntetett jogi személyeknek és intézményeknek közvetlenül vagy más partnerek által árut értékesít vagy szolgáltatást nyújt, illetve tulajdonjogot szerez, miközben tudomása van arról, hogy a teljesítés olyan szerződéssel függ össze, amely közigazgatási intézmény és közszférabeli partner között köttetett.

Milyen értékhatárokat szab a törvény?

Olyan közszférabeli partner esetében, amely pénzeszközöket fogad el, egyszeri teljesítés esetén az értékhatár 100.000 EUR, vagy ismételt teljesítés esetén 250.000 EUR egy naptári évben. Olyan közszférabeli partner esetében, amely tulajdonjogot szerez, az értékhatár 100.000 EUR.

A teljesítés értéke hozzáadottérték-adóval (DPH-val) együtt számítódik. A feltüntetett értékhatár önállóan az egyes szerződésre külön vonatkozik. Több szerződésben vállalt teljesítések értéke nem adódik össze.

Hogy lehet bekerülni a Közszférabeli partnerek nyilvántartásába

A közszférabeli partner nem nyújthatja be maga a kérelmét. Kizárólag a törvényben meghatározott kedvezményezett írásbeli szerződés alapján végezheti a nyilvántartásba vételi eljárást.

Kedvezményezett lehet a 315/2016 számú törvény értelmében olyan ügyvéd, közjegyző, bank, külföldi bank fióktelepe, könyvvizsgáló és adótanácsadó, amelynek a székhelye Szlovákia területén található.

Külföldi személyre is vonatkozik a Közszférabeli partnerek nyilvántartása?

Igen, amennyiben a fentiekben említett feltételek vonatkoznak rá. Amennyiben olyan külföldi személyről van szó, amely Szlovákiában szervezeti egysége (kirendeltsége, fióktelepe) által vállalkozik, maga a külföldi személy kerül nyilvántartásba. A szervezeti egység nem rendelkezik jogi személyiséggel, azért nem is lehet közszférabeli partner.

Alvállalkozókra is vonatkozik a Közszférabeli partnerek nyilvántartása?

Igen. A törvény kötelezi az összes alvállalkozót a sorban, hogy regisztráljon a nyilvántartásba, amennyiben túllépi az értékhatárt és egyidejűleg tudomása van arról, hogy a teljesítés olyan szerződéssel függ össze, amely közigazgatási intézmény és közszférabeli partner között köttetett.

Milyen adatok kerülnek a nyilvántartásba

A cégbírósági bejegyzésben, illetve az iparűzési nyilvántartás bejegyzésében általában nyilvántartott adatokon kívül a Közszférabeli partnerek nyilvántartásába bejegyzésre kerül a „tényleges tulajdonos” és a jogi személyekkel kapcsolatban álló köztisztviselő, amely a közszférabeli partner tulajdonosi vagy igazgatási struktúrájának tagja.

A közszférabeli partner felel a bejegyzett adatok valósságáért és teljességéért.

Ki minősül „tényleges tulajdonos”-nak?

Tényleges tulajdonos minden olyan természetes személy, aki valójában ellenőrzi a jogi személyt, illetve vállalkozást, továbbá minden olyan természetes személy, amely javára működtetik a tevékenységüket az említett intézmények.

A tényleges tulajdonos 15 napon belül köteles bejelenteni a közszférabeli partnernek és a kedvezményezettnek, hogy tényleges tulajdonossá vált.

 

Amennyiben tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz hozzájutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárat küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2017.08.19.

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!