Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


A Szlovákiai piacokon, vásárokon, fesztiválokon történő árusítás alapfeltétele, hogy a külföldi személy – akár egyéni vállalkozó, akár jogi személy – DPH (szlovák ÁFA) regisztrációval rendelkezzen. A „DPH” kifejezés az általános forgalmi adó szlovák megnevezésének a rövidítése. Külföldi személyek regisztrációját kizárólag a pozsonyi adóhivatal végzi (címe: Daňový úrad Bratislava, Radlinského 37, 81789 Bratislava). Ennek igazolására szolgál az adóhatóság által kiadott rózsaszín kiskártya.

Elektronikus regisztrációs pénztárgép

Az alkalmi árusításhoz elengedhetetlenül szükséges egy úgynevezett hitelesített elektronikus regisztrációs pénztárgép, ami azt jelenti, hogy a 2009-ben módosított elektronikus pénztárgépekről szóló törvény előírásainak kell megfelelnie. E törvény azt mondja ki, hogy külföldi személy pénztárgépét a pozsonyi adóhivatalnál kell bejegyeztetni. A bejegyzés során az adóhatóság kiadja a pénztárgép kódját, amit a szerviz technikus betáplál a gép fekete-dobozába és leplombálja a gépet.
2015. április 1.-től használható az ú.n. virtuális regisztrációs pénztárgép, ami tulajdonképpen egy szoftver, amit interneten az adóhatóság web-oldalán lehet használni.

A virtuális regisztrációs pénztárgépekről bővebben a további két cikkemben írok:

A virtuális regisztrációs pénztárgépek bevezetésének második hulláma

Virtuális pénztárgép előnyösebb funkciókkal

DPH (szlovák ÁFA) bevallása és befizetése

A pénztárgépben rögzített bevétel alapján havonta a következő hónap 25. napjáig be kell nyújtani a DPH (szlovák ÁFA) bevallást, azaz a pénztárgépben rőgzített DPH-t (szlovák ÁFA-t) továbbítani kell a Szlovák állam felé. Párhuzamosan ugyanezen időpontig be is kell fizetni a DPH-t (szlovák ÁFA-t).
A külföldi, azaz magyar egyéni vállalkozó, illetve a magyar cég Szlovákiában szerzett bevételét és ehhez vonatkozó kiadásait a magyar számvitelbe számítja be és az együtt képződő nyereséget Magyarországon köteles adóztatni.
A vásárárusok Szlovákia felé csupán a DPH-t (szlovák ÁFA-t) kötelesek befizetni.
Amennyiben a Szlovákiában vásárokon, fesztiválokon és piacokon részt vett árusítások napszáma nem haladja meg a 183 napot egy naptári évben, nem keletkezik jövedelemadó fizetési kötelezettségük Szlovákia felé.
Amennyiben az egyéni vállalkozó vagy a magyar cég Magyarországon ÁFA-fizető, a Szlovákiában befizetett DPH-t (szlovák ÁFA-t) levonhatja a saját DPH-fizetési kötelezettségéből. Tehát az árusítással kapcsolatban felmerülő költségekben (piaci helypénz, szállásdíj, pénztárgép beszerzésével és szervizelésével kapcsolatos kiadások, stb.) felszámolt DPH-t levonhatja a DPH-fizetési kötelezettségéből, de a felmerülő „nettó” költségeket a saját magyar számvitelében érvényesíti. A Szlovákiában keletkezett bevételéből csak Szlovákiában kell DPH-t fizetnie, Magyarországon csak a magyarországi bevételeiben felszámított ÁFA-fizetési kötelezettsége keletkezik.

Vásárszervezők, piacüzemeltetők kötelessége

A 361/2013 sz. törvény által bevezetett törvénymódosítás kiegészíti és módosítja a Piacokon történő árusítás és szolgáltatás nyújtásáról szóló 178/1998 sz. törvényt. Ennek értelmében a vásár szervezőjének, ill. a piac üzemeltetőjének be kell kérni a standok bérbeadása előtt a vállalkozó engedélyét és az elektronikus pénztárgép adatait. Gyakorlatilag a pénztárkönyv azon oldalának másolatáról van szó, ahogy a pénztárgép kódja és az adóhatóság engedélye található. A külföldi vállalkozók esetében kérik még a DPH regisztrációt igazoló kiskártyát.

Szerző: Janok Júlia, 2014. június 20.

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!