Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Ha a munkavállalónak kezébe került a szlovák bérjegyzék, ezt a munkáltató részéről viszonylag bonyolult folyamat előzte meg bérdokumentumok feldolgozása és a bérösszeg kiszámítása miatt. Ebben a cikkben kitérek a bérjegyzéken feltüntetett adatokra, valamint a gyakorlatban a bérjegyzékekkel kapcsolatban felmerülő leggyakoribb kérdésekre.

Mit tudhatunk meg, ha egy szlovák bérjegyzék van a kezünkben
Janok Júlia
Vállalkozás Szlovákiában

A munkaszerződésben megegyezett bér

A munkavállaló és a munkáltató a munkaszerződésben egyeznek meg a javadalmazást illetően. Ebben vagy bruttó havi bér áll, vagy bruttó órabér. Egyik sem lehet alacsonyabb, mint az aktuális minimálbér.

A 2022-ben érvényes minimális havi bért és minimális órabért és a 2023-ra elfogadott minimális összegeket a belinkelt cikkekben találja. A második cikkben írok a munka igényességének egyes fokozataihoz rendelt minimális bérezésről.  

Bérjegyzék formája

A munkáltató átadhatja a munkavállalónak a bérjegyzéket papíralapon, aláírás fejében a munkahelyén. A Munka Törvénykönyve lehetővé teszi azt is, hogy a bérjegyzéket a munkáltató e-mailben küldje el a munkavállalónak az általa megadott e-mail címre, amennyiben erről írásban megegyeztek.   

A bérjegyzéknek (szlovákul „výplatná páska”) nincs egységesen meghatározott formája. Gyakorlatilag minden bérszámfejtési szoftverben másképpen jelenik meg.

Vannak viszont kötelező elemei, amit a Munka Törvénykönyve ír elő a 130.§ (5) bekezdésében. A bér elszámolása során a munkáltató köteles kiadni a munkavállalónak az egyes bérösszetevőkre, a munkavégzéssel kapcsolatos kifizetésekre, a bérlevonásokra és a munka teljes értékére vonatkozó adatokat tartalmazó elszámolási bizonylatot.

Szlovák bérjegyzék kötelező tartalma

Mindenképp tartalmazza a munkáltató megnevezését, a munkavállaló nevét és az adott időszak, azaz naptári hónap és év megjelölését.

A bérjegyzék első részében a munkáltató alapvető tájékoztatást ad a munkaszerződésben megegyezett feltételekről, valamint a havi bruttó munkabérről. A munkáltató feltünteti a munkaidőt, azaz hány órát köteles ledolgozni a munkavállaló az adott hónapban és a ténylegesen ledolgozott órákat. A ténylegesen ledolgozott munkaórák száma eltérhet, ha a munkavállaló például szabadságon volt, vagy igazoltan orvosnál járt, illetve ha a munkavállaló túlórázott.

A munkavállaló megtekintheti a szabadságjogosultságát és ennek egyenlegét erre a naptári évre. Rendkívüli esetben az előző naptári évre is, ha van még „régi” szabadsága. Ugyanakkor a bérjegyzéken látható az is, hogy az adott évben hány szabadságnapot használt már fel.

A bérjegyzéken mindenképp fel kell tüntetni, hogy az alap bérjogosultságból hogyan lett kiszámítva a bruttó bér. Azaz fel kell tüntetni a szabadságpénzt, az ünnepnapokon végzett munkáért járó összeget, a prémiumot (külön jutalmazást), az éjszakai műszakban, illetve szombaton és vasárnap végzett munkáért járó pótlékokat. Ezen összegek végeredménye a bruttó bér.

Bruttó bérből levont összegek és elszámolás

Következő részben vannak feltüntetve az egyes biztosítási alapokba fizetendő, tehát levont összegek. Láthatjuk azt is, hogy a munkavállalónál volt-e érvényesítve adómentes összeg (szlovákul „nezdaniteľná časť”), vagy nem. Fel van tüntetve a levont személyi jövedelemadó előleg.

A levonások utáni összeget nevezzük nettó bérnek. Természetesen ennek is meg kell jelenni számszerűsítve a bérjegyzéken.

A nettó bérhez adódik a gyermekekre érvényesíthető adóbónusz, jövedelempótlás és az esetleges adómentes juttatások (cafeteria elemek). Ez után következik a végleges elszámolás. Valójában ez az az összeg, amit a munkavállaló kézhez kap.

Munkáltató által fizetett járulékok és a munka összköltsége

A bérjegyzéken fel van tüntetve az is, hogy a munkáltató mennyi járulékot fizet az egyes társadalombiztosítási alapokba.

Ezen túlmenően jelenik meg a munka összköltsége (szlovákul „celková cena práce”). Gyakorlatilag ez az összeg mutatja, hogy mennyibe került a munkavállaló a munkáltatónak az adott hónapban.

.

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárt küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2022.10.10.

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamilyen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

.

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!