Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Amennyiben egy magyar e-shop tulajdonosa raktárt bérel Szlovákiában határozatlan időre a szlovák magánszemélyek gyorsabb kiszolgálása céljából, állandó telephelye keletkezik Szlovákiában. Ennek következménye, hogy a hozzáadottérték-adó szempontjából már nem külföldi személynek minősül, hanem letelepedett adóalanynak.

 

Magyar e-shop szlovák raktárral nem minősül távértékesítésnek.

 

Mit nevezünk távértékesítésnek

A hozzáadottérték-adó szabályai távértékesítésnek olyan határon átnyúló értékesítést neveznek, amelynél a következő feltételek teljesülnek:

  • Az áru másik EU tagállamba kerül. Harmadik országba szállított áru nem minősül távértékesítésnek.
  • Az árut adóalany értékesíti. Tehát olyan természetes, vagy jogi személy az eladó, aki önállóan végez gazdasági tevékenységet.
  • Az áru szállítását az eladó, illetve az általa megbízott harmadik személy végzi (posta, futárszolgálat). A szállítást nem a vevő intézi.
  • Az áruértékesítés olyan személy számára történik, aki számára az áru beszerzése nem adóköteles. Tehát magánszemély, illetve nem HÉA adóalany a vevő.
  • Az értékesített áru nem új gépjármű, nem beszereléssel egybekötött áruértékesítés, és nem is használtcikkek értékesítéséről van szó. Az ilyen értékesítések ugyanis más adórezsim alá tartoznak.

A távértékesítésről egy korábbi cikkemben részletesen írtam: Távértékesítés szlovák magánszemélyeknek

Mi nem távértékesítés

Nem tartozik távértékesítés szabályai alá olyan értékesítés, amelynél a vevő a másik tagállamban hozzáadottérték-adó fizető, vagy nem teljeskörű HÉA adóalany. Ilyen esetben fordított adózás szabályit kell érvényesíteni.

Ha egy magyar vállalkozó, webshop tulajdonos Szlovákiában raktárt hoz létre, és közvetlenül innen értékesíti az árut szlovák magánszemélyeknek, ez már nem minősül távértékesítésnek. Teljesen más szabályozás vonatkozik az ilyen értékesítésre.

 

Szlovák webáruház

 

Raktár létesítése másik tagállamban

Ha egy vállalkozás a másik tagállambeli vásárlók kiszolgálása céljából raktárt létesít ebben a másik tagállamban, ott állandó telephelye keletkezik.

Állandó telephely adóügyi fogalom, ami annyit jelent, hogy a külföldi vállalkozás letelepedik ebben a másik tagállamban. Ez a fennállás különböző bejelentésekkel jár.

 

Tudja, hogy a webáruháznak mikor milyen adóval kell számláznia?  – kattintson ide !

 

DPH (szlovák ÁFA) regisztráció módosítása szükséges

A távértékesítés szabályai alapján Szlovákiában regisztrált külföldi vállalkozás a szlovák 222/2004 számú hozzáadottérték-adó törvény 6.§ értelmében lett bejegyezve DPH (szlovák ÁFA) fizetésre.

Amennyiben állandó telephelye keletkezik a külföldi vállalkozásnak Szlovákiában, ekkor már a 4.§ rendelkezései alá tartozik. Ezért kezdeményezni kell egy átregisztráló folyamatot.

A szlovák hozzáadottérték adó törvény külön paragrafusban számol az ilyen helyzetekkel. A 6a.§ rendelkezik arról, hogy az adóalanynak közölnie kell az adóhatósággal a letelepedésre vonatkozó adatokat. Legkésőbb tíz napon belül közölni kell az adóhatósággal a letelepedés tényét, tehát a raktár létesítésének időpontját. Ezen túlmenően közölni kell a Szlovák Köztársaságon belüli működési címét.

Hasonló eljárást kell végig vinni akkor is, ha megszűnik a raktár a Szlovák Köztársaság területén és megszűnik a vállalkozás itteni letelepedése.

Az állandó telephely következménye

A fent említett DPH (szlovák ÁFA) regisztráció módosításával párhuzamosan be kell jelenteni a szlovák adóhatóság felé az állandó telephelyet is. Ez a bejelentés ugyanazon a formanyomtatványon történik, mint a hozzáadottérték-adó bejelentésnek módosítása, egy beadványként.

Az állandó telephely azzal jár, hogy bejelentésétől kezdve a szlovák jövedelem után Szlovákiában kell megfizetni a jövedelemadót is, nem csak a hozzáadottérték-adót.

Egy korábbi cikkben részletesen írtam a témáról. A következő linken megtekinthető:  Szervezeti egység, állandó telephely és HÉA regisztráció

Személyes értékesítésnél pénztárgép használata szükséges

Az értékesítés a szlovák telephelyről nem csak posta által, vagy futár által történhet. A vásárló személyesen is átveheti az árut a raktárban. Ilyen esetben pénztárgép által kell rögzíteni a készpénzes, illetve bankkártyás értékesítést.

Közvetlen eladásnál újfajta pénztárgépet kell használni. 2019. április 1.-től Szlovákiában is az adóhatóság felé online bekötött pénztárgépet kell használni. Erről másik cikkben készülök részletesen írni.

Transzferár dokumentáció készítése

Amennyiben a magyar vállalkozásnak állandó telephelye keletkezett Szlovákiában, a szlovák előírások szerint kapcsolt vállalkozásnak minősül a telephely és a külföldi vállalkozás. Ezért szlovák részről transzferárazási nyilvántartást is kell vezetni az egymás között bonyolított üzletekről.

A szlovák transzferárazási szabályokról egy korábbi cikkemben írtam: Mit kell tudni a transzferár szabályokról az Ön szlovák vállalkozásával kapcsolatban?

Cseh piac ellátása

Ha egy magyar e-shop tulajdonosa úgy dönt, hogy szlovák nyelvű weboldallal is megjelenik, hatalmas előnyre tesz szert. Ugyanis a szlovák és a cseh piac nagymértékben összeolvadt a nyelvi hasonlóságnak köszönhetően. Tehát az ötmilliós szlovák piac mellet eléri a tízmilliós cseh piacot is.

Amennyiben egy magyar vállalkozás szlovák nyelvű weboldal mellett Szlovákiában üzemeltetne raktárt is, az innen kiszolgált cseh vásárlók felé ismét a távértékesítés szabályai vonatkoznának. Ebben az esetben a szlovák adószámmal Csehországi magánszemélyeknek küldött áru összértékét kell figyelni. Amíg az így értékesített áru összértéke nem haladja meg az 1.140.000 CZK-t naptári évben, addig szlovák DPH-t (ÁFA-t) kell felszámítani a számlába.

Ezen túlmenően pedig eldöntheti a vállalkozó, hogy melyik országból fogja kiszolgálni a cseh piacot – Magyarországról, vagy Szlovákiából. Ha továbbra is a szlovák raktárból szállítana árut cseh magánszemélyeknek, és az ebből eredő forgalma meghaladná a 1.140.000 CZK-t, akkor a vállalkozásnak Csehországban is be kéne jelentkezni hozzáadottérték-adó fizetőként és a cseh 21% DPH-t (cseh ÁFA-t) kéne érvényesíteni a kiállított számlában.

Milyen költségekkel jár az e-shopnak a külföldön létesített raktárja

Foglaljuk össze tehát, milyen további költségek merülnek fel a szlovák raktár létrehozásával:

  • A raktárnak lesz bérleti költsége, esetleg energiákra fordított költsége (villany, amennyiben nincs a bérleti díjba beépítve).
  • A raktárt vezető személlyel, illetve személyekkel kapcsolatban felmerülnek személyi költségek – bérek, járulékok. Bérszámfejtést szlovák előírások alapján kell végezni.
  • Könyvelő költsége – nemcsak a bérszámfejtést szükséges megoldani szlovák könyvelő által. Az állandó telephely működésének számvitelét, adóbevallásainak készítését is tanácsos itteni szakemberre bízni.
  • Szlovák nyelvű transzferárazási dokumentáció készítését is megfelelő szakemberre tanácsos bízni.
  • Postaköltségek, szállítási költségek a vevők felé, telefon és internet költségek egyaránt felmerülnek a vállalkozás szlovák telephelyével kapcsolatban.

Konklúzió

Mint a fentiekből láthatjuk, a magyar e-shop tulajdonosa által Szlovákiában létrehozott raktárnak lehetnek előnyei és hátrányai. A hátrányok egyértelműen a megnövekedett költségekből és új feladatokból adódnak.

Az előnyöket viszont csak abban az esetben élvezheti a tulajdonos, ha akkora piacot tud meghódítani, olyan vásárlói kört tud kialakítani Szlovákiában és Csehországban, amely által az elért forgalom kitermeli a megnövekedett költségeket.

 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárat küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2019.03.03.

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!