Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Csökken a társasági adó, megszűnik az elvárt adó és emelkedik az átalányköltség maximális összege az egyéni vállalkozók számára. A kifizetett osztalék után is kell majd adót fizetni.

 

20161113_082300

Társasági adó csökken

A jelenlegi 22%-ról 21%-ra csökken a társasági adó mértéke (szlovák törvény a jogi személyek jövedelemadója-ként nevezi). A változás 2017.01.01.-től érvényes, tehát azokra a cégekre és gazdálkodási egységekre vonatkozik, amelyek gazdálkodási éve 2017. január 1.-vel vagy ez után az időpont után kezdődik.

 

Elvárt adó megszűnik

A szlovák jövedelemadó törvényben „adó-licensz”-nek nevezett minimális adó, amelyet a jogi személyek kötelesek fizetni, 2018-tól megszűnik. Az elvárt adót a jelenlegi törvény értelmében abban az esetben is köteles fizetni a cég, ha veszteséges évet zárt. A minimálisan fizetendő adó 960 euro, vagy 480 euro amennyiben a cég nem regisztrált hozzáadottérték-adó fizetésre (DPH – szlovák ÁFA).
Az elvárt adót utoljára a 2017 gazdálkodási év lezárása után kell fizetni. Amennyiben a cég adózási éve nem egyezik meg a naptári évvel, az adó-licenszet utolsó alkalommal abban a gazdálkodási évben fizeti, amely 2018 naptári év folyamán ér véget.
A fizetendő adó és az elvárt adó közötti pozitív különbözetet továbbra is az eredeti feltételek mellett lehet majd érvényesíteni, tehát levonni a fizetendő adó 960 euro-t (illetve 480 euro-t) meghaladó összegből a következő három év folyamán.

Magasabb költség átalány az egyéni vállalkozók számára

Olyan egyéni vállalkozó, aki nem regisztrált hozzáadottérték-adó fizetésre (DPH – szlovák ÁFA), vagy csupán az év egy részében regisztrált hozzáadottérték-adó fizetésre, és nem felmutatott adó-költségek alapján számítja az adó kötelességét, az összes bevételének 60%-át érvényesítheti adóköltségként, legtöbb 20.000 eur-ig.
Amennyiben az adóalany ezt az adóalap számítási lehetőséget választja, az így kiszámított költségek összege tartalmazza az összes adóköltséget (beleértve az értékcsökkenési leírásokat is), kivéve a befizetett járulékokat, mivel ezek még a 60% átalány költségeken felül érvényesíthetők.
Az az adóalany, aki ezt a módszert érvényesíti az adóalapja kiszámításánál, köteles időbeni sorrendben nyilvántartást vezetni az összes bevételéről, a készleteiről és a követeléseiről.

Változik az osztalék utáni adózás

A természetes személyek számára kifizetett osztalék 2017-ben háromféle képen lesz adó alá vetve annak függvényében, hogy melyik gazdálkodási évben elért nyereségből kerül kifizetésre.

2003. december 31.-ig elért nyereségből fizetett osztalék

Amennyiben ilyen osztalék 2016 után kerül kifizetésre, 7% levonással beszedett adónak lesz alávetve. Egészségügyi járulékot nem kell fizetni a kifizetett osztalék után. (Amennyiben ilyen típusú osztalék 2014-2016 években került kifizetésre, a természetes személy többi bevételével együtt személyi jövedelemadónak volt alávetve 19%, illetve 25% mértékben.)

2004. január 1.-től 2016. december 31.-ig elért nyereségből fizetett osztalék

Az ezekben az években elért nyereségből kifizetett osztalék továbbra sem lesz adó alá vetve, mivel az eddig hatályos törvény értelmében nem volt adó tárgya. Viszont továbbra is egészségügyi járulékot kell fizetni a kifizetett osztalék után úgy mint az eddig érvényes előírások szerint, tehát a 2011-2012-ben elért nyereség utáni osztalékból 10%-ot, a 2013-2016-ban elért nyereség utáni osztalékból 14%-ot.

2017. január 1. után elért nyereségből fizetett osztalék (tehát legkorábban a 2018-as évben kifizetett 2017-es gazdálkodási év eredménye alapján)

Természetes személyeknek fizetett osztalék 7% levonással beszedett adónak lesz alávetve. Egészségügyi járulékot nem kell fizetni a kifizetett osztalék után.
Ez a rendelet azokra a természetes személyekre vonatkozik, akik Szlovák Köztársaság, más EU tagállam, illetve olyan ország adórezidensei, amellyel a Szlovák Köztársaság kéttős adózás elkerüléséről szóló megállapodást kötött.
Olyan országok esetében, amelyekkel a Szlovák Köztársaságnak nincs kéttős adózás elkerüléséről szóló megállapodása – ezen országok adórezidensei (természetes személyek) számára fizetett osztalék 35% levonással beszedett adónak lesz alávetve. Hasonlóképpen 35% levonással beszedett adónak lesz alávetve az ilyen országokból fizetett nyereségrészesedés Szlovák Köztársaság adórezidense felé.
A Szlovák Köztársaságbeli adórezidenciát élvező jogi személyeknek fizetett osztalék nem adó tárgya. Csupán abban az esetben lesz a kifizetett osztalék adó alá vetve, amennyiben olyan jogi személynek lesz fizetve, vagy olyan jogi személytől lesz az osztalék befogadva, amelynek a székhelye olyan országban van, amelyekkel a Szlovák Köztársaságnak nincs kéttős adózás elkerüléséről szóló megállapodása. Ezekben az esetekben 35% levonással beszedett adózás érvényesül.

Az osztalék adóról résztelesen ide kattintva olvashat

 

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2017.01.14.

 

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!