Az itt közölt anyagokra vonatkozóan a szerzői jogokat fenntartom. További publikálásra, kiegészítésre vonatkozó kérdésekkel, kérem, írjon a janok.julia @ vallalkozasszlovakiaban . hu e-mail címre.
A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.


Az esedékességtől számított 100 napon belül a régebbi tartozás után az adófizető vevőnek vissza kell utalni az adóhatóság felé a korábban visszaigényelt DPH-t. Ezt abban az esetben kell megtennie, ha a számla értékét nem fizette ki. Ez egy új szabály, amely 2023. január 1-től lépett érvénybe. A termékértékesítésnél, illetve szolgáltatás igénybevételekor kiállított számlákra vonatkozik.

A fizetési fegyelem javítása érdekében Szlovákiában az állam olyan új intézkedéseket vezetett be, amelyek hatással vannak az áruk és szolgáltatások szállítóira és vevőire egyaránt.

A 100 napnál régebbi tartozás után vissza kell fizesse a DPH-t
Janok Júlia
Vállalkozás Szlovákiában

Behajthatatlan követelések és a HÉA

Szlovákiában 2021. január 1-től a hozzáadottérték-adóról szóló törvény 25a.§-ának rendelkezéseivel szabályozta a DPH (szlovák ÁFA) csökkentésének lehetőségét a behajthatatlan követeléseknél. A rendelkezést alkalmazták, de nem jelentett megoldást arra a helyzetre, ha a vevő nem teljesíti kötelezettségét, és ennek ellenére joga van az adót teljes mértékben levonni.

A DPH törvény módosítása 2023. január 1-jétől változásokat vezet be a fent említett rendelkezésben a vevővel szembeni ki nem fizetett követelések megelőzése érdekében.  

A szállítónál kedvezőbbek lettek feltételek

Alacsony, legfeljebb 300 euró értékű behajthatatlan követelés esetén, ha azt több mint 12 hónapja nem fizették ki, megszűnik a korrekció lehetősége. Ehelyett új lehetőséget vezetnek be az adóalap-korrekció alkalmazására.

Bővül azon elszámolható kifizetetlen kintlévőségek köre, amelyekből a szállító (amennyiben teljeskörű DPH fizető) a behajthatatlan követelések adóalapjának korrekciója révén plusz adót igényelhet vissza az államtól.

A szállítónál behajthatatlan követelésnek minősül az a követelés, amelyet az esedékességétől számított 150 napon túl nem fizettek meg. Fontos tudni, hogy az az időpont, amikor az esedékességtől számított 150 nap eltelt, csak 2023. január 1-jén következett be.

További feltételek a követelések összegét illetően:

  • nem haladja meg az 1000 eurót, beleértve az adót, és az adó-alany igazolja, hogy a követelés kifizetésére irányuló intézkedéseket megtette,
  • meghaladja az 1000 eurót, beleértve az adót, és az adó-alany bizonyítja, hogy a követelés megfizetését bíróság előtt követeli, vagy
  • több mint 1000 euró adóval és az adó-alany igazolja, hogy végrehajtási eljárásban igyekszik behajtani.

A szállító köteles visszatéríteni az államnak az adót, ha a vevő a fentiekben leírt visszaigénylés után termékértékesítésért vagy szolgáltatásnyújtásért részben vagy egészben fizet neki.

A vevőnél szigorúbbak a feltételek

A vevő számára kötelezettséget vezettek be a vásárolt áruk és szolgáltatások után levont adó helyesbítésére, amennyiben árában DPH-t alkalmaztak. Ez akkor érévnyesül, ha a vevő a kötelezettségét annak esedékességétől számított 100 napon belül részben vagy egészben nem fizeti meg. Ha a vevő eredetileg arányosan vont le adót, a kötelezettség elmulasztása esetén ezt a tényt a levont adó helyesbítésénél figyelembe veszi.

A vevőnek a meg nem fizetett kötelezettségei után korábban kell adót visszafizetnie, mint a szállítónak joga lenne adót visszakérni az államtól. Ezért a vevő nem hagyatkozhat csak a szállítótól kapott helyesbítő dokumentumra. Magának kell figyelemmel kísérnie a kötelezettségek egyenlegét.

A számla késedelmes fizetése esetén a vevőt további DPH levonási jog illeti meg, amennyiben a kötelezettséget a szállító felé később teljesítette.

A vevőre vonatkozó említett változás azokra az áruszállítási vagy szolgáltatási kötelezettségekre vonatkozik, amelyeknél az esedékességtől számított 100 nap 2022. december 31-e után telt el, és a kötelezettség nem lett megfizetve.

A precízen vezetett számvitel még fontosabb lesz

A fentebb leírtakból látjuk, hogy mennyire fontos úgy a szállítónál, mint a vevőnél a számla adatait pontosan rögzíteni a számviteli rendszerben. Minden számviteli szoftver lehetővé teszi egy-két kattintás által lekérni azoknak a számláknak a listáját, amelyek 150, illetve 100 nappal meghaladják a fizetési határidőt.

Ha ezt januárban elmulasztottuk

Megtörténhetett, hogy a vállalkozó, illetve a könyvelő a február 27-ig benyújtandó, 2023. januárra vonatkozó adóbevallás által nem rendezte a fentiekben leírt kötelességeket. Ez esetben utólagos hozzáadottérték-adó bevallás (szlovákul „dodatočné priznanie k DPH”) által van lehetősége helyrehozni ezt a mulasztást.   

.

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre. Ajándékba egy kis SK-HU szakszótárt küldök.

Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2022.02.26.

Janok Julia

Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamilyen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.

.

Tagok belépése

Elfelejtette a jelszavát?

Csatlakozzon a Prémium tartalom olvasóihoz!